Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

2018.11.04.
 
A szent Koronánk tudatából a 17. század második felében "kikódolt része" mára visszafejtődött. Elindult a szakrális királyság, mint a Fénytudatú Nemzetség kiteljesedése ebben a páros univerzumban, ahol a tükröződés miatt energetikai párokra bontódott az Istentudat.
Tükröződés: A tudat kivetülése egy magasabb valóságból az alsó szinten átfordul és a fordítottja lesz. Szeretet-szeretet nélküliség vagyis anyag. Bár Ő is Anya, de a lelki gazdagságot jelölő  "g" betű már az anyagra vetült és így ellentétpárja lett isten valóságának.
 
"Elindult a szakrális királyság egy más szinten és minőségben. A Ró tudati minőségű magok összessége adja most a Szent korona alapjául szolgáló minőséget, mely az Istenszerelem lángolásával egy még felsőbb szintre juttatta Rá és Ré tudatát, mely így  és Ró-vá alakult (róvás, Nimród) , mint az egyesítő isteni akarat megnyilvánulása. Az új minőség ég és sziporkázik. Szikrát szórva tágult fel a 72-112. síkra. Most innen kapjuk a vezettetést a földi élet emeléséhez. A szint neve Világszabadság, egészen 115. szintig. Tudati mezeje rohamosan tágul és beöleli minőségébe a Földet és a környező Galaxisok mindegyikét. Szám szerint pillanatnyilag hetvenkilencet.
 
 
Mindez azért vált lehetségessé, mert a Galaxisunk közepén elhelyezkedő három fő Aiónpár, kik a teljességet alkották :
Nousz (Tudás) - Alethei (Törvény)
Logosz (Értelem) - Zoé (Élet)
és Szófia (Bölcsesség) -Telethosz (Szándék) eggyé vált egy felsőbb szinten így a plerómából vagyis teljességből a Multiverzum 7. síkjára vetült ki a tudatuk a Sztereómába.  Erről a szintről indul el a szakrális királyságunk. Eddig a 17. sík tudatossága táplálta a Szent Korona tudatát. Ez volt Rá istenség birodalma.
Mindez Galaktikus szintű változást hozott a tudat fejlődésében, és további mezőkre való kitágulásban.
" Multiverzum, egy egységtudat élményt nyújtó felület a legmagasabb, az emberiség számára pillanatnyilag elérhető felület. Ezen túl természetesen léteznek még források, melyek a létezésben elérhetővé válhatnak, de a ti forrásotok maga a Teremtő Isten tudatának egy kivetülése, mely ugyan úgy terjed tova mint eddig, újabb világok létrehozása ad alkalmat a teremtőképesség tökéletes energetikai párjainak megtalálására.
Szerafisz a tudat alatti tudat őrzője várja fohászotokat a tudat alatti tudat megtisztulására vonatkoztatva, hogy az elért minőségről tovaterjedve egy Extenisis Gaya állapotból a Hieropolis Rex Állapotba lépjen tovább. Az Extenisis Gaya egy a plerómából alászállt tudatosságú, párokból álló világ, Míg a Hieropolis Rex egy, az egységtudton alapuló hierarhia nélküli vetülete az egyezőségnek. Teremtő párok a teremtő párokkal a plerómában egységet alkottak, de most a sugarak külön-külön is egységben vannak önmagukkal és ezért minden teremtésük és a teremtési lényegük is tökéletes. Nem keresik már a kiegyensúlyozódást, hogy teremtő párjaik által egyensúlyból teremthessenek, hanem minden sugár egy 12 elemből álló tudatszintet foglal magába, melyből csak tökéletes teremtés születhet."
Eylana, a szeretet és lángolás édesanyja, ki maga a tudás, mint a hagyaték őrzője
 
Kicsit többet Szent Koronánkról:
 
 
Amennyiben megnézed az első Aión pár nevét rögtön rájössz hovatartozásodra, vagyis melyik Aiónpár földi kivetülése a Fénytudatú Nemzetség, mint Turul Nemzetség.
 
Sumér Himnusz

Országok országa, Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt a Világnak fénye.
Nagy a Te nemzeted, nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos, hogy föl sem mérheted.

Mint a magas menny s ég, szíved mérhetetlen,
Életed gyökere szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdők, hős föld büszke népe,
Ez a te végzeted ősi öröksége.

Erős, gazdag vár vagy, de az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt, vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön győzedelmes végzeted:
Az Úr oltára te vagy, emeld fel fejed!

Bunyevácz Zsuzsa könyvéből. 
 
A piros "m" egy jelzés a korrekt értelmezésre. Nagyon nem mindegy, hogy fel sem érheted vagy fel sem mérheted azt amiért itt vagy Most. Teremtői mivoltunk okán Kérem a javított változat használatát."
 
Hogyan segíthetem a tudat alatti tudat tisztulását?
Minél többször mondd el a Dns mutációk gyógyító mantráját:
 

A Dns mutációk gyógyító mantrája a kegyelem Édesanyjához:

Kegyelem anyja fogd a kezem,

Szeretet anyja urald a szívem.

Csend anyja hass át engem,

Általad az Egy S ég dalát zengem.

Véremet véreddel kapcsolom össze,

Mely szívünket örökre össze kösse.

Sarkamon a csillagpor fénye,

szívemben béke, Isten szerelme a szívembe ége.

Az ég már kék, a láng erős,

Csillagot álmodik 144 ezer hős.

Míg ők a békét álmodják,

Számunkra is elhozzák.

 


                                 Az felső képen Szent Koronánk Révay nyomán készült rajza.
Áldott munkálkodást, Ilona

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.