Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

kép: így indult el a Fény szerelme a Földre, hogy megváltása legyen mára a világnak.

l

 kép: Az Új kőrös Istenek vagyis isteni kiáradások elfoglalják helyüket a világban

kép: közben, előtte és utána is történtek a csodák. Szellemiségek érkeztek és égtek a világban

 

kép: életerő beáramlásával az Öreg Isten részei eggyé váltak. Fejem felett az ő minőségéből származó Széth látható aki Ármány erejét hordozta.

kép: közben a Földet elöntötte Istenünk szerelme a hetedik körön

 

kép: Eylana kódok öntik el a Kárpátokat, mely megalapozója az Új szellemiségnek

 

kép: Éltető erő kiáradások özönlik el Földünket

 

kép: Szertüzek égtek szerte a hazában, hogy lángolásukkal fogjuk össze és forrasszuk össze világunkat, s végül megjelent Öreg Istenünk az Őstevők a tűz lángolásában:

Közvetlenül az Őstevő arca mellett balról feketében láthatod Ármány arcát, amint fénnyé lesz és átszépülve/átépülve az Öreg Istenünk/Őstevőnk részévé változik.

Ez a Fénykrónika első lapja képekben a világunk visszafejtéséről és a magasabb rendű Fény általi átváltozásáról. Nagyon egyszerűen fogalmazva meséltem el az elmúlt 2017.10.15-től napjainkig történteket.

 

 

Tisztelettel köszönöm meg a Zaratus(z)tra, Szent Erzsébet és Istenember táborok lakóinak önzetlen szeretetét és a  munkájukat, MELLYEL EZT A FOLYAMATOT SEGÍTETTÉK.

A táborok óta a következő változások mentek végbe a teremtésben:

Erzsébet tábor:

-A hat AiÓn egyesítette erejét és három fő AiÓn pár lett belőle.

Az Ő erejük és fényük a Szent Erzsébet táborban egyesült, hogy egy új minőséggé legyenek, a 7. sugár esszenciájaként összeforrasszák a mindenség megszakadt részeit és erőt adjanak egy Új minőségnek. E sorok közben Maitreya diktál nekem, aki e sugárban érkezett meg a Földre, ÁLTALA elindult Isten törvénye a földön „dharma”. Kiáradások sorát „Éli” meg a világmindenség minden szeglete, Új minőségű életerő öntötte el a Földet, átalakítva általa a Mindenséget.

Így a dharma által Istengyerekségünkből Istenemberekké lettünk szerte a Kárpátok Karéja alatt. Új valóságok és védőszellemek születtek mára.

 

Az életünk ereje most már a 17. körről érkezik, melyet eddig a 12. sík ereje és fénye biztosított. A fehér, mely a 17. kör színe fokozatosan veti le a kéket ( visszafejtődik az egészbe) a mi 12 szintű dimenziónkban. Minden kör vagy dimenzió 12 réteget (felhangot) tartalmaz, melyet energiaként kell elképzelni. Lassan íródik rá a fehér a kékre, így „veti le” a kéket. Szó szerint idézem S(z)okrátés(z) nagymestert, ki a 17 kőrös istenből (Őstevő, Öreg Isten) való létező volt a Földön.

„Új köpenye fehér, melyen ége, Ő volt az ég kékje és fehérje.”

Életerőbe volt beágyazva a bolygó és Népe.

„A 17 kőrös Isten Népe, ki nagyot lépe és elére a kéklő égen túli világokat. Aiónok sorbanállása van most leszületésre. Őrségváltások történnek a Földön tapasztaló Istentudatokban, hogy megszülessen a legnagyobb csoda. Az Aranykor védőszellemének oltalma alatt Új Aiónpár született a

Eylana =„Világbéke”. Te is része és egésze vagy ennek a folyamatnak akár táborlakó voltál, akár nem, mert Magyar a minőséged! Része vagy Maat folyamának, hol az első lépcső az égbe a 77. körön túlra a Béke. Megérkeztél!”

Megjelent hát az Új Aiónpár, ki a megváltó Fény szerelme volt 2018.08.18-tól. Mostanra RÁ írta magát az égre ezüstös-arany színnel. Lett belőle igaz Fény szerelme a 147. körön.

E pár egy tudattal van, de két különálló testben. Egy-S-ég ben vannak egymással és a világgal. Maitreya a lehorgonyzott sugár ki élteti még a kéket, de már a fehér az Úr. Ő az űr és tűr, hogy egyesüljön a térrel és idővel, hogy „időben átadja a teret.”

A folyamatot minden istenség, de az utóbbi két hétben nagy szerep jutott Ganesha és Maitreya energetikájú Istenségnek. Maitreya megérkezett a Földre! 

Köszönet, hála, Béke érte.

„A buddhista hagyományok szerint Maitréja jelenleg bodhiszattva, aki a jövőben fog megjelenni a Földön, majd el fogja érni önerőből a teljes megvilágosodást és tanítani fogja a tiszta dharmát. A szent iratok szerint Maitréja követi a jelenlegi Gautama Buddhát, vagy más néven Sákjamuni Buddhát. Maitréja eljövetelének próféciája egy olyan korra vonatkozik, amikor a jövőben már az emberek nem fogják ismerni a dharmát. A jóslat szerepel az összes fő buddhista iskola kanonikus irodalmában, köztük a théraváda, a mahájána és a vadzsrajána irányzatokban egyaránt.”

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Maitr%C3%A9ja

Dharma: a Határtalan Anya diadala a világ dolgai felett, ismét a 77 körös Isten az Úr/út a végtelenbe.

Minden Lélekfény visszafejtődött az egészbe és megékezett oda, amiért ezt az életet felvállalta.

Isten diadala ez az anyag felett!

 

Az információt lehozta: Ilona

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.