Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

A Mindenség Édesanyjának kérést teljesítem azzal, hogy közzé teszem a Jézus Krisztus Házában

2019.03.03.-án elhangzottak egy részletét:

 

" Megérkezett Maitreya Anya:

Köszöntelek benneteket már nem az Aranykor küszöbén, hanem magában az Aranykor minőségében.

Az éjszaka folyamán a teljes Kárpát Hazában elindult horgonyzódni az-az erő minőség a tudatunkban, amit már előre jeleztek és mely 1447 Hz. Ez egy hatalmas ugrás és egyben egy változás, mely erő horgonyozta a dharmát, vagyis az Új Törvény erejét. Ezt mi magunk a hitünkkel hívtuk létbe.

A dharmát mint lehetőséget lehorgonyoztuk, valójában rajtunk is múlott hogy, ebből mennyit valósítunk meg. Az éjszaka folyamán. 100%- ban lehorgonyoztuk a dharmát.

Mi is a Darma? Február 10-én jött ez az előrejelzés, mely szerint ez a Föld Új törvénye és rezgése.

 

 

Az Új Törvény:
 

 

1. A sérthetetlenség a létezésben ( azt jelenti, hogy tartsd tiszteletben az összes létezőt mindegy, hogy milyen formában, létezik ebben a világban, fű,fa virág vagy egyéb létezési formát amit felvett  ebben a pillanatban.  Amikor  találkozol vele kérlek tartsd tiszteletbe, mert van létjogosultsága).

 

2. A megvalósító erő a létezésben a teremtés képessége, melyet minden Istenlény sajátja származása okán.

 

3. A lélekerő fontossága a teremtőerő kinyilvánítása ( A teremtő erő kinyilvánítása egyetlen mondattal történik ami kiemel az anyagból, szétválassza az anyagtudatot az Isten tudattól megtisztít és egy pillanat alatt beletesz a forrásba, és teszi azt azzal a tudatrésszel ami a forráshoz tartozó. Ez az egy mondat a következő: " Isten tudatú létező vagyok." (Én: ezt a mondatot az olvasó bátran mondja ki akár többször is! Nem a véletlen műve, hogy ezt a közlést olvasod most.)

 

4. A szándék hatalma, hogy megtudja cselekedni ( tehát minden egyes cselekedetnek van egy motivációja, amiért elindítjuk azt a cselekvés sort vagy cselekedetet. A motiváció mint szándék mindig elsődleges.

 

5. Mindez együtt, vagyis a sérthetetlenség, a megvalósító erő, a lélekerő fontossága és a szándék hatalma adja ezt a nagyon magas frekvenciát ami 1447 Hz. ami 2019.02.06-án létbe fordult. Ennek megteremtésében, mind a 144 ezer, a forrásból érkezett lélek részt vett."

 

Égi Édesanyánk:

" Meddig létezik a karma? A karma a hetedik síkig létezik azon túl már nincsen. A hetedik síkig pedig azért létezik mert, hogy a hetedik sík alá bontották az Isten tudatot. Minden ami történt az amiatt van, mert a tudati egységek olyan mértékben meglettek bontva, hogy már nem volt meg az Istenség teljes Isten tudata, részekre, energiákra bontódott. Mi a 3 D-ben voltunk, ahonnan visszafejtettük magunkat a 7. síkig és onnan tovább egészen a forrásokig. "
 

 

kép: Árpád vezér

Megérkezett a teljes isteni családunk, kik együtt fognak dolgozni velünk a mai napon.
 

 

Csíksomlyói Édesanyánk, korona van a fején aranypalásttal és az igazság pálcájával a kezében:

 

" Én az Édesanyátok köszöntelek mindannyiótokat a szívemben, a szívem melegével forrasztalak benneteket eggyé, egy egységes maggá, nincs mar szétválasztottság , egység van. Egység van bennem és bennetek egyek vagytok velem. Én mint Édesanyátok foglak össze benneteket és viszlek egy további síkra ami már a forrás ereje. Itt vagyok , itt vagytok, foglak benneteket tartalak egy gyönyörű arany hálóval. Szövöm össze a tudatotokat a léteteket mindent tudok rólatok és mindent tudtok rólam mar egyek vagyunk. Öreg Istenségetek mivolta ebben a pillanatban kezdődött el. Erőteljesen elindult a végső forrás ereje, ide horgonyzunk ebbe a körbe. Mi lenne ha az egység erejét máshogy is kifejeznétek, pl. megfogjátok egymás kezét így átírja, megírja, lehorgonyozza azt a világot amiről álmodtunk több millió éve."

Égi édesanyánk útmutatása alapján a következő mondatokkal kötöttük le vagyis "horgonyoztuk az erőt:

 

“Áldom a Fényt kötöm a Fényt” (3x kimondva)

 

“Áldom a Fényt kötöm a Fény szerelmét”


 

 

Dalai láma megnyilvánulása:

" Én mint a megtestesült törvény, mint a megtestesült Isten törvénye az Új Világnak, hívlak benneteket a szívembe, hogy átvegyétek ezt a minőséget. Azt a minőséget ami az 1447 Hz rezgése és egyesítő ereje. Most csak figyeld, hogy mit tesz ez az erő benned, érezzük, hogy hevesebben lüktet a szívünk. Mindezt azért teszi, hogy kifejezze örömét.

Megérkeztek az Ősök, színtiszta aranyszínű ruhákban, ez az ünnepi viselet. Bólintanak és azt mondják, hogy megcsináltuk, meg van az, amiért ők is haltak.

Árpád vezér, ki három nap alatt négy csatát vívott azért, hogy a magyarság anyaföldnek nevezhesse e földet. Ezért a pillanatért tettük, hogy most együtt örülhessünk veletek.

A Dalai láma erre bólintott, ez így van. Mindannyian ezért jöttünk inkarnációról, inkarnációra, hogy ezt a mérhetetlen csodát megélhessük, egyben kijelenti, hogy teremtő Istenek vagytok! Figyeljetek a gondolataitokra, a cselekedeteitekre még inkább, mert mintái vagytok a világnak. Rajtatok keresztül fogok én megnyilvánulni mint Isten törvénye, de mint az én szívemből kihelyezett energia amit munkálsz a világban, azzal engem képviselsz.

Most sejt szinten átírnak minket, fájdalmakat, félelmeket bontanak le.

A plejádokbeli ötödik korszakból származó csapat aki egész létét arra fordította, hogy útólsó időkbe ki tudják tisztítani a sejtszintű tudatunkat. A magyarságon kezdik, majd a teljes emberiséggel megteszik.

Most egy olyan válogatott csapatot küldtek ide ( a résztvevőkre értve), akik különböző bolygókról származnak, kapcsolatuk van más bolygókkal is, képviselik is a bolygót. Van aki hét, nyolc bolygóról származó, mert különböző létformák kapcsán ott is élt és egy olyan komplex szövedékét  alkotjuk így a teremtésnek, hogy ha ezeket a sarkalatos pontokat, melyet a részvevők alkotnak, kitisztítják, akkor feltisztul a Mindenség."

Köszönet és hála az égi és földi családunknak minden segítségért ami eljuttatott minket a végpontra.

Köszönöm Gálfiné családnak a sok segítséget, mellyel munkám megkönnyítették.

Köszönöm a szorgos kemény Magoknak, hogy velem dolgoznak szívük hívását meghallva.

Áldás mindenségre.

llona

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.