Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

Kép: 2013.10.26. Pilisszántó -  Melegh Rózsa

 

A kép megörökítette a pillanatot amikor megérkezik a kegyelmi kiáradás a végső idők visszabontáshoz. Mindvégig itt volt az erő, dolgozott, de nagyon intenzíven  egy hete fejti ki hatását, hogy  majd 2019.04.29.-én kiteljesedve, elérje végső célját,  az Istenanyai tudat visszavonását az anyagból a 17-27 síkig.

Ez számunkra annyit jelent, hogy egy felsőbbrendű tudatossággal tudjuk élni mindennapjainkat.

Eddig a 7-3 síkig egy rendezetlen, hüllő szellemiségű tudattal vegyült közegben kellett tudatilag navigálni, megtalálva a kilépés pontját. Mára már feltisztulva, megújulva, életerővel telve teremtjük Új világunkat.

Ehhez a segítséget a 17. szint sugara adta, melybe az  erőt Bál tudata sugározta a 78-91 szint közöttről. Így értük el azt az irgalmi kiáradást melyet a képen láthatsz.

Ez alapot adott, életerőt, tudást és reményt a szívükben jobb világra érdemes és a felé törekvő népességnek. Ők a szívükben Égnek és visszacsatolnak az Őserő Őseredetébe, a pleromatikus forrásokon át a 7. forrásba és azon túlra attól függően ki honnan való. Az anyaforrás maga ad lehetőséget és alapot a felsőbb források elérésére és a még magasabb fokú „égés” elérésére.

Ezen folyamatok közben a 7. csakra rendszere kitisztult és egy a központi naphoz hasonló forráshoz csatlakozva direkt módon életerőt lüktet a belőle származóknak, ki sajátos módon adják tovább ezen erő minőségét, mert ez egyfajta lángolás, melynek neve Istenszerelem. Az Istenszerelem fokától függ, ki melyik forrásba kerül. Szolgálatokkal lehet fokozni a lángot, melyet

az emberiségért tesz a Lélek.

De mi az  a 7 csakra erejéből  összerendeződött erő, mely egy pillanatban eggyé válva Új minőséget szül? Istenszerelem a neve.

Nézzük sorban a csakrákat:

1.    gyökér csakra- az anyagot elengedve a Lelki boldogság terébe kerülve (17.szint) összekapcsolt a felette lévő csakrákkal és bevetült a szívbe.

2.    szakrális csakra – a boldogság erejét alapul véve már a 7. csakrának dolgozik, mely őt már fel is emelte a 7. majd a 17. szintre, onnan a forrásába.

3.    Napfonat, mely Istenszerelemmel látja el a létezés minden elemét ezzel emelve a szívtudatot a 77. pleroma szintjére, onnan a forrásba.

4.    Szívcsakra – a szívtudat egy felsőbb teremtő zónával kapcsol össze a 77. helyett a végső forrásunkba. Onnan hoz építő jellegű információt a földi világ kiegyensúlyozására és feljebb emelésére. 2019.03.14.-től  ez a folyamat már aktív!

5.    A torok központi terének feltisztulásával érhető el az „Isteni Frekvencia” mellyel teremtesz kimondott és a szívvel átgondolt dolgokat, nem magadnak, hanem a világnak, minden létező javára és épülésére, LELKI szépülésére.

6.    A  hagyatéka a mi szívünk legbelsőbb titka. Innen ered és ide tér vissza a kiküldött gondolat a teremtésre vonatkozóan. Ebből a pontból indulnak el a megvalósuló, életerővel telt szellemiség gondolatai, hogy tevőlegesen is létbe forduljanak az 5 és 7, csakra ereje és fénye által.

         Amennyiben szánsz magadnak elég  „időt” rá, meg fogod érteni a teljes                     

          teremtést. Neked kell rájönnöd, ez feladat.

7.    Visszacsatolás a Mindenség Édesanyjának tudati rendszerébe, Ki az Istenek édesanyja.

Yahuna Gaya, a föld tudata: „ Valóságotok három napon belül megváltozik a „most”-ba. Amint a tudati rendszerek elengedik a régi sejtszinten tárolt információt, már a Most-ban vagy.

 

Ez és még hat nagyon fontos folyamat zajlik éppen a világban:

 

- Az Istenek Anyjának tudati begyűjtése

- A létezés életerővel való feltöltése

- A létezők egy magas tudati frekvenciára való ráhangolása a tudaton és szívtudaton át.

- Maat anyai minőségének egy erős lángolással való élesztése és töltése a 77- 

     114. síkig.             

-         ráhangolódás a forrás erejére és akaratára

-         visszafogottság fizikai szinten és teljes befelé fordulás a teremtést, dolgok létbe hívását illetően.

-          

Égi Kérés:

 

Legyél minél inaktívabb a fizikai világban.

 

Magyarul, ülj le és mélyedj el belső világodban, mert ezzel tudod a legerőteljesebben segíteni az átváltozás folyamatát. Hallgasd a következő mantrát, mely lehívja életed azon pontjaira a kegyelmet, mellyel eddig nem boldogultál:á

 

https://www.youtube.com/watch?v=G3Z7RrhVnEI

 

A régi, sérült, deformálódott genetikai hordozóanyag meggyógyítására és teljes fénnyé tételére:

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LcZXAC5n4M

 

Amennyiben komolyan gondolod a fejlődésed, most jött el az idő, hogy tegyél ÖnmagOdért és a világért.

 

Éld át életed legmagasztosabb hétvégéjét és teljesítsd be az álmot, mindannyiunk álmát, Ilona

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.