Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 


„Hozzátok, az ezer arcú világ letéteményeseihez szólok:

Alázat, szeretet, béke és hála az érzések sora, mely ide eljuttatott benneteket.

„Befogadom a Fény szerelmét”- kijelentés visszacsatolt benneteket a Fényhez minden síkon térben és időben.

A Sagitarius Rex Extenzis pleromatikus, mint teremtő fészke a valóságnak  kifinomult érzésekkel írja át a jövőt a mostban való áthangolódással. Két kanonikus fénylény egyengeti utatokat: Majtreya és Generalis Rex Aion, a világ világosságának tudata, ki a teljes átváltozásotokat a tudatában tartja.

Helyesebben a tudata az a mező, ahol létbe hívható a most-ban létezés mint „mint a jövőbeli létezés alapja

.

Hegyek orma, mely Ormazd maga, most egy más valóság főszereplőjévé változva kormányozza a világot. A Fény és erő birodalma ez, ahol az alma már terem. Tudásod fája egyik ága ez, mely kiterjedve úszik tova. Hogy hova? Ahova tudatoddal tereled.

A hátországban fénylények tartják az erőt és a vivő transzcendens anyagot, mely léted alapja. Ez maga a Fény szerelme. Szerelmetes világa a Fénynek és Istennek, ki ezen a „felületen” egyesül az Ősistenünk hagyatékával, a Mag-ság esszenciájával a Mindenség Édesanyjának Őserejű Magjával.

Képességeid által válsz a világ Világosságának teremtőjévé. A „terem Őrzők” felálltak PEGAZUSOK formájában.

Egy Ősi-Új világ ez mely hordozza a Mag-ság esszenciáját, mint Fény hagyatékot, de már kiegészültebb a begyűjtött tapasztalásokkal. Fényesebben és élesebben ragyog, mert több annál ami eddig volt.

Egy ős lemúriai szellem tudatában pihenve éppen a Ős-Hős Lemúr múltra emlékezve gyűjtjük be akkori tudatunk Ős-múltunk van-ságának kódjait, hogy ez által lépjünk tovább.

Vitalis Extenzis, az Igazság kódja most született meg szíved berkeiben élő Istenséged által. A Nagy Anya mint magma adja tudatát ehhez a tapasztaláshoz is. Kiterjedései világokat átölelő karokhoz lehet hasonlítani, melyek eggyé forrva egy Új tudat/tudatosság hordozói. A zóna igen keskeny már amivel a 3. D felületéhez tapadtok. Rugaszkodj MOST és én megtartalak. Tudatodban legyen a tény, hogy segítve és tartva vagy a Teremtő Isten tudatának szintjén ahonnan  apró lépésekkel továbbhaladsz Gondolataimmal segítelek áthangolni.” - Maat a nagy anyaforrás tudata”

 

Áthangoló, ráhangoló zene:

 

https://www.dailymotion.com/video/x2u4cy0

 

 

Ilona

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.