Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

 

A Dávid-csillag a zsidó vallású emberek identitásának szimbóluma.

Derüljön hát fény kilétükre. Csak nem ők is Maat anya tudatának részei?

 

Utóirat: 2019.05.11. 14 óra 19 perc

Amint feltettem ezt a cikket, elkezdték nézetni velem a filmet melyet a bejegyzések végén találsz.

Többször hagytam abba az elején, úgy éreztem nem vagyok képes rá, hogy végignézzem. Ahányszor kiléptem, vissza kellett térnem, hogy lássam a történetet. Egy idő után beletörődtem. Ugyanakkor észrevettem, hogy a szívcsakrám jól érzékelhető lüktetésbe kezd.

Megkönnyebbülést éreztem. Mintha mindazok fájdalma ment volna el, kik részesei voltak nemcsak ennek, de az ekkor zajló deportálásoknak. Ekkor döbbentem rá, hogy épp az a cél, hogy a fájdalmakat a szíven át, átengedve megtisztítsuk Maat anyánk tudatát.

Köszönöm, hogy velem vagytok ezekben a percekben.

 

 
2019.05.11. 14 óra 27 perc

A zsidó deportáltak mindegyike átjutott a 7. síkról a 17.-re síkra. Elérték az Öreg Isten tudatának peremét.

Szellemszinten 2, 5 milliárdan dolgoztunk rajta, hogy a sérült Dns

miatti  érzésvilágot átalakítsuk egy szeretet alapú sóhajjá, mely elérve a forrást fénnyé lett és átalakult.

Látom többünket, kik hordozzák a vérvonal által a jellemzőket. Soha sem lehetsz biztos benne Mezopotámiától Törökországon, Szírián, Bulgárián át vándorolt őseink kikkel keveredtek, sőt melyik útvonalon érkeztek meg ide a Kárpátok alá.

Hatalmas a „fellélegzés” az istenanyai tudatrendszerekben. Sorra válnak fénnyé az eddig tehetetlenül sodródó élet/lélek törmelékek.

Hirtelen megnyílt egy kapu, melyen arany sugár érkezik. A kapu egyre szélesebb és tágabb. Egy megnyugtató pulzálás veszi kezdetét, mely mindent átír és meggyógyít. Ő az Ős szeretet Ős forrásából származó sugár, ki a megmentést hordozza.

 

 2019.05.11. 14 óra 53 perc

 A Vagyok aki Vagyok ereje és fénye hullámzik a térben. Azt hinné az ember, hogy vakító, de nem. Nagyon erős, tiszta arany fénnyel tündököl.

Mindent átölel és meggyógyít. Gyógyír Ő a világra. Csak vagyunk a létezésben és lassú lüktető gyógyulást érzünk a forrásból.

A téridőrendszerek párhuzamos részei feloszlani látszanak. Mind a két ága az időnek egy villanással fénnyé lett.

Az öt párhuzamos tér rend-szer már elillant a most forgatagában. Mindet most történik. Most látom az összes világkorszakot megtörténni és oldódik, oldódik felőle az érzelmi törmelék.

Átvillan rajtam: Begyűjtés van!

További képek érkeznek az Istentudatokból. Poseidon mélyen meghajol a Mindenség Édesanyja tudata előtt és azt mondja: „Itt Te vagy az Úr. Hatalmad örök, az én létem véges.”

Egy villanás és már nincs.

Római katonák és leigázott népek fájdalma áll képpé össze és villanásnyi szünet után egy fehér űr marad a helyükön. Az űr helyét egy arany színű szellemiség tölti be. Majtreya a neve. Az Új világszellem.

Kérlek ezzel gyógyítsd magad most:

https://www.youtube.com/watch?v=N6IEIANncwY

Ezzel tisztelgünk Majtreya előtt, háromszor meghallgatva:

https://www.youtube.com/watch?v=5a9NQnOtw80

Amikor a végére érsz a alább szereplő anyagnak, már más ember leszel.

Terheid elengedted:

https://www.youtube.com/watch?v=EURZ8lxmmjE&list=PLMuWkdvMqtzvMWBUWTAfO2cqXek0nESGT&index=6

 A mostani 2019.05. 12-17 –ig tartóidőszak,  az felgyülemlett összes félelem és fájdalom elengedését segíti.

Ataiszra azért érkeztek meg a szíriuszi gének, mert az plejádi genetika mellyel a megtestesülések visszafejtésének irányvonala indult, nem volt megfelelő.

Miért?

Mert a sejttudat nem tudta leüríteni a sérelmeket és félelem formájában tárolta azokat a mitokondriális Dns örökítő anyagában. Így a kromoszóma 36. genomja torzult és az utódok már torzult Dns mintázattal születtek meg. Ez miatt lassan leváltak a szívtudatról és maradt a puszta, szív nélküli hűvös ész.

Ábrahám vérvonala az, mely örökítette ezt a „hibás” kódsort.

Az Amoritáknál, mely vérvonal Lót egyik lányával indul, már a tudatos tudat is két részre bontódott.

Tehát, hogy értsük:

A  szívteremtés úgy jöhet létre, hogy a jobb és a bal agyfélteke egyensúlyban van. Amennyiben ez megtörténik, kapcsolódik a szívvel, a szív viszont a tobozmirigyen át felkapcsol arra a szintre, mellyel a tudat kompatibilis rezgésű.

 Ezt az egyszerűnek tűnő folyamatot törte meg egy erő, mely először a szívre hatott és lelki fájdalomnak nevezzük. Miután a létezés örömtelenné lett, így szétkapcsolt a szív és a tudat.

Az Amoritákkal ez még tovább fokozódott, mert a tudat, mint kiegyensúlyozó erő a világban, női és férfi alkotókra hullott.

A jobb agyfélteke a fájdalmakra, míg a bal agyfélteke a félelmekre reagált. Történt mindez időszámításunk előtti 18. században Ábrahám idejében.

 

Ábrahám családfája:

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sablon:%C3%81brah%C3%A1m_csal%C3%A1df%C3%A1ja

 

 

Ábrahámnak két gyermeke született, egyik a testvérétől Sárától mely az Izsáki héber vérvonal  lett.

A másik a Hágár nevű rabszolgától, mely adta Izmaelt és kikből az Arabok erednek. Ez a vonal a fájldalom legmagasabb szintjét tartalmazó Dns sor. Itt már a 36. és 72 genom is sérült, így teljesen leszakadva az Istentudatról léteznek a világban. Valóságukat egy irreális kép, mely az öt érzékszerv információiból áll össze.

Az öt érzékszervi minta együtt adja a világképet, melyet ebben az esetben 6. érzékszervnek mondunk. Az érzékszerveken keresztül megalkotott világkép felelős a tudatszintek közötti továbbjutásért.

Új tudatszintet létrehozni csak helyes világlátással lehet, ez nekünk most Majtreya.

Ezért fontos megbocsájtani Hágár átkát az Ábrahámi vérvonalra, mert ez okozta a 72. genom hibáját és adott egy téves világlátást.

Az átok hatott az Ábrahamitákra és a saját Izmael nevű fiára is.

 

Két fontos dolgot kell csupán megjegyezni ebből az írásból:

-ne okozz fájdalmat a családodnak

-fogadd el őket olyannak amilyenek

 

Sajnos a plejádi génhordozók keveredtek a teljes emberi test állományába. Így emberiség szintjén a világ 2/3 a maradt meg szíriuszinak a fennmaradó 1/3 –nak egy része tisztán, míg  némelyeknél kisebb nagyobb mérvű keveredés történt a szíriuszi genetikával. Ezt a hiányosságot a férfi vonal örökítette.

Az érthetőség kedvéért Hágár azért átkozta meg Ábrahámot, mert a féltékeny Sára kérésére elküldte őt fiával Izmaellel a bizonytalan pusztába. Hágár és fia majdnem a pusztába veszett, míg fájdalmukkal bevonzottak egy védőszellemet, mely a félelemből eredt. Így, bár megmenekültek, de a védőszellem vezettetése alatt éltek tovább.

A szellemiség neve hüllő tudat.

És így jutottunk el a holokausztig.

3D-ben ez a legjobbnak tűnő megoldás, de Istennek mindig jobb egy megoldása és ez a meg/feltisztítása a félelem/fájdalom rendszerének ami épp most van.

Úgy segíthetsz ebben, hogy megérted ezt a világot.

Akkor az almát nem így, mint a tudás csonka része,

 

 

hanem így, mint a tudás egésze látod.

 

 

 

Ha megérted, megszületik benned a könyörület a létezés iránt.

Van itt két izgalmas anyag, ami ebben segíthet:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ1V8RrO1DM

 

https://www.youtube.com/watch?v=g5LfPf3IRes&list=PLCSNqk9XO7dgBZ6KKIi8OzLbhihVJrC6P

 

Áldott ébredést, Ilona

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.