Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

 

 

2019.05.29.-i mindannyiunkhoz szóló üzenete:

Istenanya, a Magyarok Nagy Asszonya: " Hívlak Haza, mint fecskét fészkére. Ez a Föld a tiéd minden fűszálával együtt, mely őseidből fogant. Neked adtam, mint boldogságod zálogát. Jer, jer haza fészkedre, hogy ígéretem szerint odaadjam méltó jussod, a mennyei királyságot."

 

2019.06.01. 18 óra 15 perc

 

Hatalmas erővel és ragyogással érkezik Mária, az Égi Anya. Szívem összeszorul, elered a könny.

"Anyám, édesanyám." - mondom.

Ő némán a palástjába ölel és így szól: "Egyetlen dolog van amiért érdemes élni, az a Hazaszeretet.

Ha az lángol a szívedben, abban minden benne van."

Csak nézem némán, ahogy méltóságteljesen mosoly fakad ajkain: "Mikor kicsi voltál, itt ringattalak

éjjelente a nyeregben, társaiddal együtt. Egymáshoz és hozzám bújtatok, mint a "kis csibék".

Most is szeretném, hogy így várakozzatok énreám, amikor eljő az az éjjel."

Bár sejtettem az időpontot, de valahogy mégis megkérdeztem: "Melyik éjjel Anyánk?"

Babba Mária: " Az ígéretek valóra váltásának éjjele-hajnala. A Magyarság hajnala."

Hirtelen ezt a képet látom:

19.50-kor kezdünk!

 

Tanúságtételként 30 percen át mondjuk a következő imát:
 

 Hívom az Ős Istenanya erejét!

 

 Mindenség Édesanyja,

 Magyarok Nagyasszonya.
Ékesíts minket
Tudásod fényével,
Istenséged lényével,
Hagyatékunk erejével.
Teremtőnk szeretetével.
Áldás apánkra,
áldás anyánkra,
áldás az egész világra!

 

Áldás apánkra,
áldás anyánkra,
áldás az egész világra!

Áldás apánkra,
áldás anyánkra,
áldás az egész világra!

 

2019.06.01. 19 óra 56 perc

Sejtszinten elindult átíródni a genetikánk. Nehéz dolgok oldódnak, melyeket még őseink gondoltak el és benne maradt Földanyánk tudatában. Ez a mi mély tudatunk. Ezernyi érzés, fájdalom és gondolat válik fénnyé. Ez egyben annyit jelent, hogy a régi sablonok oldódnak ki. Atyáink, anyáink megszokott, de nem biztos, hogy helyes gondolatmenete, melyeket sablonoknak nevezünk. Egy előző üzenetből idézném az ide vonatkozó részt:

 

2019.05.31. 5 óra 55 perc
Az Istenanyai tudat a hüllő energia általi megszállása hívta létre a sablonokat, melyek előtte nem léteztek. A sablonok szokásminták, melyek hosszabb idő után alakulnak ki a tudatban és egy idő után automatikusan beindulnak. Valójában megkötött tudati energiák ezek.
Amikor egy esemény elindul, akkor "már" létezik egy módszer mellyel kezelődik.
Nos ezek a téves viselkedési minták sziporkázva válnak fénnyé az Istenanyai tudatban, hogy a Léleknek adják át a vezettetést.
20 óra 11perc
A Néplélek indult tisztulásnak, ami feltétele a szakrális királyságnak, ezért fojtatjuk ugyan ezt az imát 20 óra 30 percig.
20 óra 18 perc
Azt látom, hogy a Somlyó hegyből kiemelkedik három gigantikus arany fény oszlop. A következő pillanatban már a 17442. forrással vagyunk kapcsolatban és elindulnak a szakrális királyságunk eszközei és kódjai. Folytassátok az imát.
Először is Andocsi Mária kapja vissza nevét és a csodát. Ő, mint a Mindenség édesanyjának tudatából való rész a "csoda" megtestesítője a világban, ki maga a tudás.
Szakrális eszköze: Országalma.
A megnyilvánuló erő következtében visszakapta hatalmát, hogy tudása által a csodákon át vezessen a szakrális királyságba. Aki ebben az évben nem tud Csíksomlyóra menni, hozzá menjen el és vigyen egy szál vörös és egy szál fehér rózsát.
20 óra 25 perc
Ezt az imát egy végbe mondjuk, amíg nem szólok. Köszönöm a kitartásotokat, mellyel Új Hazát teremthetünk.
Éteri szinten a Somlyó hegy felett két angyal érkezik. Egyik hozza a koronát, palástot, országalmát, míg a másik az Isten törvény kardját. Anyánk lábai elé helyezik ezekkel a szavakkal: "Íme a Te Országod és minden kelléke királyságodnak."
2019.05.29. i üzenetből csatoltatták be most ide:

Árpád vezér: "Én Népem, kinek ereiben vérem csörgedez, hogy is gondoltátok, hogy ebek harmincadjára engedem-e földet, mikor vérem adtam érte.

Kék vér volt az, Istenanya maga töltötte ereimbe. S a vérrel együtt volt benne a Hazám iránti szeretet, melyet minden utódomra átörökítettem. Látom-e vér vér maradt ez idáig, mert hallom ajkaitokon zengeni Édesanyánkat  áhító  imákat. Ezen imák zsarátnokok a szívekben, melyek összefogják és átölelik az egész Nemzetem. Vezérlő szelleme vagyok-e földnek, mely szent hagyatékunk.  "

 

20 óra 46 perc

 

Szent István : "Van egy Nép a Kárpátok alatt, ki él és örökké élni fog. Kinek fia vagyok jómagam is. Keresem a szavakat, hogy megköszönjem Anyánknak, hogy elfogadta tőlem gondviselésre az országot."

 

I. Béla érkezik: " Van valami ami az összes nép közül kiemel. Ez a te jóságos szíved, melyet Égi anyánktól örököltél. Nemcsak a vér szava, de az Ég adományaként szíved szerelme a világ iránt. No, ez az amivel összefogod és összeforrasztod az elemeire hullott világot. Ez a te hagyatékod te magyar! Kettős szíved dobbanása a hála mindenért. Egy dobbanás, mely maga az anya szíve és a hagyaték ereje és a másik dobbanás mit Atyánk küldött oda, a csoda ereje. Az az erő, mellyel létbe hívod a világ dolgait, a hit ereje."

21 óráig mondjuk az imát, utána a csángó Miatyánkot hétszer hallgatjuk meg.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gjucw7YBckI

 

21 óra 30 percig a következő archaikus imát mondjuk a néplélek emlékezete szerint:

 

Madár méne (megy) fönn az égen.
Nem madár az szárnyas angyal.
Szárnya alatt korona,
Koronában szent ótár (oltár),
Szent ótárba (oltárban) igaz hit,
Igaz hitbe ( hitben) Boldogasszony.
Kelet felől tekint a Nap,
ott látja az Ő Szent Fiát.

Figyelem! Az ima zárójeles részei tájékoztató jellegűek, NEM mondjuk bele az imába.

 

 2019.06.01. 21 óra 19 perc

 

Lent, a képen szereplő noszlopi terület mára már megkötötte az erőt, mellyel a jobb és bal agyfélteke kiegyensúlyozódása megtörténhetett.

Így a Föld tudati bontottsága teljesen megszűnt.

A tudat ugyanis három részre bontódott. Így Mohenjo Daroban a 48 ezer istenanyai tudati magból 144 ezer lett. A Mohenjo Daro-i civilizáció kezdetén a Mag , az Őrző és a Szellemiség egyek voltak. A más Galaktikus rendszerekből történt támadások miatt hullott szét a tudat, sőt volt ami még apróbban darabolódott. Így az földőrzők tudati darabjaiból lettek a hangyák.

A szellemiség bontott tudatából a méhek. Az istenanyai mag bontott tudatából pedig az állatok.

Nos ezek a mai nappal mind összeforrtak és visszacsatoltak az eredetbe.

 

Köszönöm szívetek szerelmét hazánk és a a világ iránt. Legközelebb 06.13.-án találkozunk ugyan itt.

Addig is dolgozzatok a megadott imákkal a Földanya gyógyulásáért, tudati tisztulásáért és családotokért.

https://www.youtube.com/watch?v=XZsUpBohNCI

Áldott pünkösdöt és csodákkal teli, boldog átváltozást mindenkinek: Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.