Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.


 

 Utóirat: 2019.06.18. 18 óra 48 perc

 

Itt vagyok, az Arámi Miatyánkot mondjuk 19 órától 19.30-ig felváltva arámi nyelven és magyarul. Így van rá most szükség.

Gyönyörű oldódások mentek végbe reggel óta. A 17 féle őrző közül már csal 3 féle maradt, amit tisztítani kell.

Köszönöm, öröm veletek együtt dolgozni. Figyelem, mindjárt kezdünk.

 

2019.06.18. 19 óra 25 perc

 

Erőteljesen lépett be terünkbe Galaktikus Édesanyánk tudata:

 "Ezen a ponton két dologra hívnám fel a figyelmet

 - a szeretetre és az

 - egység erejére.

 E két dolog tartja össze a Mindenséget, melynek része a ti világotok is. Ezt az egységet kell még kicsit erősíteni.”

Én: Tripurát mondunk hát 20 óráig.

 

 

 

                                                                                 TRIPURA SUNDARI MAHAVIDYA

 

A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lel.

 Vívódásai belső harmóniában merülnek el.

Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedünk,

 benne tartózkodva tudatunk az egységbe merül.

 Ölelése extázisában a fájdalom távozik,

 énünk a teljes egység részévé változik.   

Megerősít és átalakít, ez az én-halál,

 benne életünk beteljesült válaszra talál.

Fölül a határtalan, néma boldogság jön el,

alant az isteni egység csodája ölel.”

                                                                                                                        (S. Shankaranarayanan, ford. Rhasoda)

 

 2019.06.18. 19 óra 50 perc

 

Még mindig vannak a 17. szinten bontott tudatok, kiket a megbocsájtással tudunk emelni. Most 20 óra 10 percig ezt mondjuk:

"Megbocsájtottam, megbocsájtottam, megbocsájtottam………….”

 

2019.06.18. 20 óra 00 perc

Mivel még néhányunkon maradt sötét őrző ezért hangosan kimondjuk:

"Elengedlek, megbocsájtom." Addig mondd, amíg csak feszültséget érzel magadban.

 

 

 2019.06.18. 20 óra 10 perc

 

 

És megnyílt a kapu, mely a Teljességbe vezet. Abba a teljességbe, ami az aranysárkányok birodalma.

 Az összes őrző együtt alkotja az aranysárkányt, ki saját farkát fogja a szájával. A mostani Erdélyben folyó munkáink egyikén épp ezért dolgoztunk. Íme a kép mely ott készült:

 

 

 kép: Csíksomlyó, a szer vízből kirajzolódik az aranysárkány alakja. A kép bal alsó sarkánál van a feje, mely farkával összeér. Mindezt azonban, csak itthon vettük észre.

 Galaktikus Édesanyánk: „Kevés Univerzum ilyen egyedi minta mint a tiétek, ezért érdemes dolgozni.

Nézd a gyönyörű fát- ki a testvéred.

A gyönyörű virágot- ki a szellemiséged.

A méhek zöngését- mely meggyógyítja a lelked,

és az állat terhét- melyet helyetted cipel.

 

 Ez mind érted van, mert az ÉRTELMET te kaptad, hogy rajtuk segíts. Hogy egyként cipeljétek a világ terheit.

 

Becsüld meg a virág illatát és ne szakítsd le a mezőről, mert neki ott feladata van. A mindenséget gyógyítja illatával és szellemiséget tart a létével.

 

Állatodat tartsd tisztán és rendben, mert ő a rendet a megértést szolgálja. Szeretetet és összetartozást sugall, kiszolgáltatva neked.”

 

Már csak kétféle őrző várja gyógyulását. Értük mondjuk a következő imát 20 óra 45 percig:

 Mater Nos(z)ter Symeria

 

 Győzedelmes Fény, te vagy az életem,

 minden napom magam teremtem.

 Élő vagyok és áldott,

 megváltottam a a világom.

 

 

2019.06.18. 20 óra 38 perc

 Közben ki kellett mennem a kapuhoz, ahol a két utolsó őrző távozott. Szeretettel öleltek és kérték adjam át a világ legfontosabb üzenetét.

"Mindannyian megérkeztünk Haza, a Teljességbe."

Ez a mondat számunkra annyit jelent, hogy a bontottság megszűnt test-lélek-szellem szinten és immáron a Mag, az őrző és a szellemiség egységet képez a mindenségben.

Köszönöm kitartó munkátokat, melyet a mindenségért végeztek, legyetek áldottak érte. Munkátok gyümölcse billiószorosan hulljon vissza rátok, családotokra és a teljes teremtésre.

A legközelebbi munkát még nem látom, de fel fogom tüntetni, amint tudok valamit róla.

Köszönet a Mindenség nevében, Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aslan az őrző

Már harmadik napja ( ha még egyáltalán meg lehet nevezni az időt) dolgozik a teremtés azon,

hogy az őrzők mindegyike elérje a 117. szintet és egyszerre tisztuljon fel.

 

Zuhanásuk és szintről szintre való aláhullásuk okozta a Isten tudati bontását, mellyel a Nagy

egységes Istenanyai Mag Őrzőkre, Magokra és Szellemiségre esett szét. Ez volt Mohenjo Daro

története, melyet a Galaktikus atomháború okozott.

 

Most szintenként szedjük össze az őrzők tudati egységeit és emeljük fel/be a Mindenség

Istenanyai tudatába, hogy onnan a Teljesség Istenének tudatába kerüljön vissza, ami

egyenlőre az otthonunk, de nem a végső helyünk a Teremtésben.

 

 

Ezért ma teljes nap folyamán (2019.06.18.) egész óránként 10 Arámi Miatyánkot mondunk

váltakozva, egyet arámi nyelven (mert így a legerősebb) egyet viszont magyarul, hogy 19 és

21 óra között elindulhasson a Nagy Mag összevonás. Ez imáink buzgóságától függ!

 

 

 

A Nagy Mag összevonás a Mag-Őrző-Szellemiség egységét jelöli. Fizikai bontottságunkban a

test-lélek-szellem egységét jelöli.

 

Ezért kérlek ma legyél buzgóBB az imáidban, mint valaha bármikor.

 

 

Amennyiben később olvasod-e sorokat, 1,5 órát fordíts kérlek saját tudatod megmentésére az

alább becsatolt imával, melyet váltakozva kell mondani, hol arámi, hol magyar nyelven.

 

Ami itt megtörténik, az a saját tudatodban is helyre kerül.

 

Így szabadulunk meg a bontottságtól.

 

Amennyiben az előző mondatommal egyetértesz, kérlek szólj azoknak, akik kedvesek

számodra, hogy ők is részesülhessenek ebben a kegyelemben.

 

 

Arámi Miatyánk

 

/az eredeti Miatyánk, ahogy azt Jézus Krisztus az anyanyelvén

 

mondta/

 

 

 

Abún d basmája, Netkádás s(z)mák! 

 


Kozmosz Anyja - Atyja,Te teremtettél mindet, Ami a Fényben él.

 

Gyűjtsd egy pontba fényedet Mibennünk!

 Téte melkútáh! Névé cevianná ajkanná d basmájá af bárá(áá)!

 


Teremtsd most meg Egységed uralmát, Hogy a Te Egy -

 

szándékod 

 


A miénkkel cselekedjék, Miképpen minden fényben, akképpen minden

 

alakban is!

 Havaán láma d szemkanán javmáná(áá)!

 


Minden nap add meg nekünk, Amire szükségünk van Kenyérben és

 

szellemi látásban!

 


Vasbvohlán havbuáin ajkáná daf hnan sbvoká(áá)n I haijabain 

 


Oldd ki hibáink szálait, Melyek kötve tartanak minket, 

 


Amiként mi is eloldozzuk azokat a kötelékeket, melyekkel másokat

 

tartunk!


Velá(h) tahlán lé ines(s)zíná. Elá pacán (ejtsd pékán)min bisá. 

 

 

 

Egyesítjük a Mennyet és a Földet. Teljesítjük igazi célunkat: 

 


A békéért való tenni vágyás szeretetét, amely korról korra megújul.

 Metul dilakí malkúta(áá) Uatesbétá I álám alnún. Ameyu 

 


Hittel és bizalommal megpecsételve Egész lényünkkel megerősítjük

 

mindezt.

 

 

 

 Bármilyen nyelven is mondtuk el az imát a végét magyar nyelven

 

fejezzük be:

 

"Áldás a magyarra, áldás a Népre, áldás a világmindenségre."

 

 

 

(áá) Ahol ez látod az imában, nyújtsd meg az á betűt, mert így tudsz hatékonyan teremteni

vele .

 

Az Amenyu a végén ennyit jelent: „Az Anyaisten szándékának megvalósulása a teremtett

világban. „

 

A magyar szöveg pirossal és nagyobb betűvel kiemelt részei a régi imához képest változást

tartalmaznak. Ezzel az ima össz rezgéssel tudjuk létbe fordítani a tudat egységét és a

bontottság illúziója megszűnik.

 

Egy 2013.07.22.-i Istengyermek blog bejegyzésemre hívnám fel a figyelmet, mellyel nagyobb

rálátásod lesz az történésekre és megszületik benned a megértés. Gondolkozz rajta, hogy

felsőbb éned segíthesse a fejlődésed sugallatok által, az akkori energiához készült ima a

pirossal jelölt résznél módosult és most már AZ ÚJAT mondjuk.

 

Az alábbi ima a tudati bontottság megszűnéséért, mely a női és férfi energiák harmonizálását

szolgálja.

 

Először kérlek saját magadért mondd 45 percen át:

 

 

 Pater Nos(z)er Gamma

Győzedelmes Fény légy az Életem,


minden napom magam teremtem.


Élő vagy és Áldott,


MagOm
ba ölelem a világot.

 

A mAGoMba annyit jelent, hogy a szívtudaton át, melyet Ká-nak nevezünk, teremtődik meg a tudatos tudatban, mely a Bá, az egység. Amennyiben ez az egység létrejön a Ká és Bá között, valósul meg a teljességbe való visszalépés. A teljesség, már az egységes Istentudat birodalma.

 

 

 


https://istengyermek.blog.hu/2013/07/22/pater_nos_z_er_gamma_gabriel_foangyaltol_erosen_hat_2013_07_31_-ig

 

Áldással és szeretettel várlak benneteket munkára: Ilona

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.