Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

kép: nagyszentmiklósi kincs e képének jelentése, Istenszerelemmel teremteni.

Szent Mária:" Pillanatnyilag a legnagyobb segítsége saját és az Istentudat pozíciójának megerősítéséhez ez a megvalósító mondat, melyet naponta annyiszor mondunk, ahányszor csak lehetőségünk van. Aki a mai munkára hangolódik kezdje el már nap közben, de legalább 10 perccel előtte mondja a varázsmondatot.
"Szkíta Aranymagok vagyunk, tiszta a tudatunk."
Ez a tengelyen való feljebb jutást segíti. Mindig érzékelhető, ha valaki mondja a varázsmondatot, ekkor sokkal egyszerűbb a kapcsolatteremtés a 9.forrással."
16:55
Itt vagyok! Már mondjuk  17:05-ig: "Szkíta Aranymagok vagyunk, tiszta a tudatunk."


Innána a mezopotámiai I. kivetülés tudatát fejtjük vissza Szent Mária tudatába,

 

ezért 17:30 ig a következő imát mondjuk:

 

Most segíts meg Mária

 

Most segíts meg Mária,

ó irgalmas Szent Anya.

Keservét a búnak bajnak,

eloszlatni van hatalmad.

Hol már ember nem segíthet,

a te erőd nem törik meg.

Hű imáit gyermekidnek,

nem te soha nem veted meg.

Hol a szükség kínja nagy,

mutasd meg, hogy anyánk vagy.

Most segíts meg Mária,

ó irgalmas Szent Anya.

 

 

18 óráig a krisztusi imát mondjuk:

 

A boszorkányperekbe fogott, megszégyenített és elégetett

Mária Magok rehabilitációjáért dolgozunk.

A 14-18 század végéig boszorkánnyá lettek nyilvánítva mindazok,

kiknek „természetfeletti” képességei voltak akár a legszentebb értelemben is.

Az ima ereje először a saját vérvonalad "áldozatait" segíti meg, majd mindazon

magokat akikért már nincs ki imát mondjon.

 

 

Krisztusi ima

 

 Megváltottam a világot,

 mely egy ékszer Isten tenyerén.

 Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

 Megváltottam a világot,

 melyet érezz magadénak.

 Én a mindenható isten kegyelme,

 örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

 Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

 megváltottam az egész világot.

 

 

17:40

 

Szent Johanna érkezik: „ Az egyház minden máglyára ítéltet kiátkozott az

egyházból. Az átok néha nagyobb károkat okozott, mint az égetés.

Kérlek imádkozzatok sorstársaimért, hogy az átok terhe alól

mentesülhessünk. Köszönöm.”

 

Tripurát mondunk 19 óráig. Köszönöm az imáitokat. Kérem a

Teremtő Istent, sokszorozza meg fohászunkat, hogy minden

rászoruló megkapja a segítséget általa. Áldás, áldás, áldás.

Amennyiben ima közben heves szívdobogását, testrészeiden bizsergést és

zsibbadást érzékelsz, az most természetes. Így oldódik ki. Amennyiben úgy

érzed a talpad megvastagodott és teljesen távolról érzel egy zsibbasztó lüktetést,

az bizony a máglyán való elégetés tünete. Őseid átélték ez, ami most oldódik.

A nehéz légzés is ennek a tünete.

 

Tripura Sundari MahavidyaA tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lel.


Vívódásai belső harmóniában merülnek el.


Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedünk,


benne tartózkodva tudatunk az egységbe merül.


Ölelése extázisában a fájdalom távozik,


énünk a TELJESSÉG részévé változik.


Megerősít és átalakít, ez az én-halál,


benne életünk beteljesült válaszra talál.


Fölül a határtalan, néma boldogság jön el,


alant az isteni egység csodája ölel.”

 

18:22

 

Rasdi: "Minden korban általános volt, hogy azokat, kik nem álltak be a

"lebutítottak" sorába/rendszerébe, meg/kiátkozták. Ezek a magok csak

a Napon keresztül érkező általános kegyelmi kiáradások, vagy imák által

nyerhetik el a szabadságot."


Szent Mária :"Eddig 742 Szent Mária magom szabadult az átok alól

és tért vissza tudatomba. Köszönet és hála érte."

 

Mihály főangyal: "Egy elátkozott bába, karjában halott csecsemővel,

szerzetesek és térítők sora, két megátkozott apát......a sor végeláthatatlan

és csak mennek, mennek haza imáitok hatására.

Több Mária magot a zsilipelés technikájával gyógyítanak. Felemelik

egy szintre és ott marad, amíg a rezgést fel nem veszi. A hirtelen

emelkedés sokkot okozna a szívtudat magnak.

Még "alélt" Innána magok is érkeznek a tömegben, ők egy szinten

megállva várnak amíg tizenketten nem lesznek. A Szent Mária tudat

kapun csak egyesülve mehetnek át, mint Mária Mag.

12 Istár mag ad ki egy Innána magot. 12 Innána mag ad ki egy

Szent Mária magot."

 

19:10-ig ezt mondjuk:

"Az inkvizitorainknak megbocsájtottunk. Az inkvizitorainknak megbocsájtottunk......."

Egyenlőre egy feltisztulási folyamat indult el, a varázsmondatot érzés szerint

még néhány napig mondani kell.

"Szkíta Aranymagok vagyunk, tiszta a tudatunk."

 

Ezt az imasort is át kell dolgozni a megadott ütemben még 2-3 alkalommal. Gyönyörűen elindult a tisztulás, de még szükség van itt segítségre.
 
Amíg ez a tudati régió fel nem tisztul, nem haladunk tovább. Várhatóan Vasárnap este esetleg hétfőn tudjuk folytatni. Jelezni fogom.

Akik erről a munkáról lemaradtak: Minden munkára így erre is érvényes, hogy ha

később csinálod végig a megadott imasort, a te tudatodból is kioldódik a szándék

és kegyelem által.

 

Hálásan köszönöm a munkát, áldott megkönnyebbülést

kívánok mindenkinek. Ilona 

 

Új!

 

Késő este érkeztek az elátkozott inkvizítorok az áthaladók közé.

Kérlek utólag még mondd tíz percig, hogy: „Megbocsájtok az inkvizítoroknak.”

Kérlek csináld végig többször a munkamenet alapján a szabadítást, nagyon szép

eredményeket értünk el 1142 teljes Szent Mária mag állt össze a teljes illetve Istár

mag darabkákból. Öten hiányoznak még, meg kell keresni, szabadítani.

 

Az utolsó Mária mag is megérkezett 2020.01.06.-án 12-13 óra között "földi idő"szerint.

Mária Terézia volt az!

Mária Terézia: „ Én Terézia, de nevem szerint Mária ezúton kérek

bocsánatot a Nemzetemtől.

Békében szeretném tudni őket és a Népemet, aki én magam, ti vagytok.

Két lényeges kérdésben kérek bocsánatot az elkövetett hibáim miatt:

- az egység megbontásáért

-a félelmek további gerjesztésért.”

 

Ő lett volna abban a korban aki a Ré kivetülés szintjéről a Ró-ba emelhette volna a

nemzetet a monarchia alatt, de e helyett a Rá tudatossági szintre szakadtunk.

Kérlek a szívedbe bocsáss meg neki te is, hogy együtt folytathassuk a munkát.

 

Köszönöm neked, hogy tudatában vagy az egységnek, Ilona

 

 

 


 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.