Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

                                             kép:A Kis Medve (latin: Ursa Minor), avagy a magyar

                              hitvilág szerinti elnevezése:Kis Göncöl, egy csillagkép.

 

 

 

Krisztusi imát mondunk saját Ősmagunk minden elemének

feltisztulásáért és az őrzőinkkel való összerendeződésért.

 

Pontban 20 órakor kezdünk, 20:45-ig ezt az imarezgést zöngetjük,

azzal, hogy mondjuk. Ez által a Magtudat összerendeződik az őrzővel.

A megadott időpont után lépj ki és ismét be, hogy lásd a következő lépést.

 

 Krisztusi ima

 

Megváltottam a világot,

mely egy ékszer Isten tenyerén.

Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

Megváltottam a világot,

melyet érezz magadénak.

Én a mindenható isten kegyelme,

örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

megváltottam az egész világot.

 

20:20

 

Nagyon erős az ima és a csapat is. Felfényesített őrzők hada egyesülve

magrészeikkel kel át a 17. szinten lévő kapun, majd a 17. forrás erejétől

áthatva új életindákat hajt a magyarság életfáján.

 

Béke, szépség, áldás, megváltás, kedvesség és alázat együtt ez az új tulipánvirág.

Ősöreg Isten: "Fénytermő/fényteremtő nemzetem. Elértetek. Már a tudatomban vagytok,

én vigyázom a Földi életet. Aranysólyom szellemiségem mától az irányjelzőtök a

szíveitekben. Két lényeges ponton voltak elakadások és ezek a 7. és 17. szint.

Mindkettő kapu. Már szabadon átjárhatóak. Köszönöm, köszönöm, köszönöm.

 

 

 

kép:Szkíta aranylelet

 

 

Ősöreg Istenünk: „ Az élet örök diadala a halál felett most történt meg.”

Hálaimát mondunk a szellemiségnek, aki elvezetett minket idáig.

21: 15-ig a mellékelt imát mondjuk.

 

 

Beavató ima Majtreyához

 

Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

Fogadd oltalmadba-e világot.

Segítsd a békét,

gyarapítsd e világnak ékét.

Szépséged áraszd a lényekre,

fiatalokra és a vénekre.

Kegyelmed folytán istenszerelem virul

lábad nyomán Új világ indul.

Ölelj hát magadhoz, Te az irgalom Anyja,

hogy fájdalmainkon túl, átvigyél a túlsó partra.

 

 

Majtreya: „A beavatások alatt csak rám figyelj, minden más lényegtelen.

Én foglak elvezetni az örök élet birodalmába.”

 

                    Szkíta aranykincs a német-lengyel határ Witaszkowo közeléből

 

Krisztus Urunk: " A tavaszpont a kosból a Halak csillagképbe érkezésemmel tevődött át.

A hal farkának kosjele ezt láttatja. A halnak és a kosnak is a szellemiséget az aranysólyom

adja. Ezt a hal farok részén lehet látni. A hal szeméből, mint a teljesség köréből kiinduló

szív az atya és anya egymás és a világ iránti szerelmét láttatja.

Az Istenanyai magtudat (szarvas) őrzője az oroszlán. Így egyek ők ketten."

 

Krisztus Urunk: „A Jahve tudatú nemzetség is rendben hazaérkezett.

Két üzenetük van:

 

1. köszönik az értük elvégzett munkát

Sokasem értünk volna haza nélkületek, mi az Öreg Isten egy elmágiázott tudati

egysége vagyunk, kiket a Galaxisért folyó harcok juttattak célkeresztbe.

Bocsánatot kérünk mindenért.”

2. Béke és áldás a csodatévő népnek, melynek mi is részei voltunk és ismét vagyunk."

 

A hét vezér egyike, Kond:” Vannak dolgok, melyeket fel sem foghatsz, hiába hallod.

Ilyenkor „kapcsold” be szíved irányító rendszerét. Neki bizton hihetsz.”

 

Mária Terézia: „Leborulok e nemzet előtt, kinek jómagom is a tagja vagyok.

Kérem a bocsánatot és a nép áldását életemre. Épp most születtem meg

Fehérvárott. Most már mindent jól csinálok. A szívem vezet! Most Kati a nevem.”

 

Lipót Miksa József bajor királyi herceg : „Nem tudtam mit cselekszem, amikor annyi

bajt hoztam a népetekre. Népemre. Ezer bocsánat. Ez nagy szó tőlem, mert életemben

senkitől sem kértem bocsánatot.”

 

Szisszi királyné: „Szeretem e népet melyből származom. Egy tőről fakad minden nép,

nincs más rajtunk kívül, mint az Ősöreg isten tudata, melyet megbontottak. Eggyé

kellett rendeződni, hogy ezt mindenki felfogja.”

 

 Ilona: A közléseket többször olvassátok át és gondoljátok végig.

Újabb felismeréseket hoznak. Még egyszer köszönöm áldott imáitokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.