Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

  kép: Teremtőerő aranysólyom formájában. Már akkor elindul

a folyamat, melynek a tegnapi nap szabad utat adott.

 

 

A tegnap /2020.03.21. / déli szer elindított egy folyamatot:

 

2020.03.22. 11.30 perc

Nagy mindent elsöprő hullám érkezik a térben. „Életerő betáplálás” -hallom.

Ős-Pangea Ősereje elérte Rómát. A Vatikán kellős közepében köt.

A Fénykapu már 2012 óta készülődik megnyílni. Azóta több ízbeli földrengés jelezte a

kapu vajúdását. Most elindult. Direkt tengelyen érkezik az Élő Fény szerelme és teremtőereje.

Egy esszencia gazdagítja, mely az életerő elvonásból fakadó mágiákat oldja fel és rendezi

vissza az őseredetbe.

 

11:32 Ahogy a kapu megnyílt a Vatikánban, felpattant az Aquileiai (Észak Olaszország) ősi

kapunk, melyen az élő fény szerelme tölti Európát. Aki a kaput birtokolta, befolyással lehetett

másokra. Így értjük meg Atilla Nagy királyt és ősi történeteinket. Aquila jelentése sas, de ez a

magyarok turulja. Ide érkezik a végső Isten teremtőereje.

 

Aquila védőszelleme: „Én a sas csillagkép erejét kötöm ezen a területen. Jól ismerem

Atilla Nagy királyotokat, jár itt háromszor. Ró-Ma vagyis a pleroma istenanyai kapuja elindult.„

 

Amikor ezt elolvasod mond a következőket 10 percen át, segíti az európai létezők és így a

teljes emberiség tudati tisztulását: „ Szagitariusz Rex”.

 

14:06 A kegyelem kapuja átmos mindent. Lazio a város neve, ahol a kapu megnyílt

még tegnap 23:04 perckor, de csak most indult el rajta az erő.

Kapcsolata van Vértesszőlőssel. Ott egy ötször akkor kapu nyílt ebben a pillanatban.

A teljes Kárpát Hazát képes ellátni kegyelemmel. Dolgozik is teljes erővel. Hála érte Majtreya.

 

14:26 Máriahalom védőszelleme: „Két pillanat alatt nyílt meg a kapu itt Máriahalmon is.

Kettős kapu ez, kiegyensúlyoz és átemel az Ősöreg Isten tudatába. Köszönöm

Majtreyanak, hogy erről a csodáról számot adhatok.”

 

Majtreyanak: „Valódi nevem Mát-Rí. Szent Mária életerő sugara. Köszönöm az elhangzott

imákat, megerősített és tehettem a dolgom.”

Bármikor olvasod is mondd 10 percen át a beavató imát Mát-Ríhoz.

 

Beavató ima Má-Rí hoz

 

Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

Fogadd oltalmadba-e világot.

Segítsd a békét,

gyarapítsd e világnak ékét.

Könyörületed áraszd a lényekre,

fiatalokra és a vénekre.

Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

lábad nyomán Új világ indul.

Ölelj hát magadhoz, Te az irgalom Anyja,

hogy fájdalmainkon túl, átvigyél a túlsó partra.

 

Majtreya:

"A beavatások alatt csak rám figyelj, minden más lényegtelen. Én foglak elvezetni az örök élet birodalmába.”

 

A tegnap délben elkezdett szer keretében kéri Szent Mária, mondjunk imát az

idősekért a vírus miatt. 19 órától 19:55 -ig ezt az imát mondjuk:

 

Megváltottam a világot,

mely egy ékszer Isten tenyerén.

Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

Megváltottam a világot,

melyet érezz magadénak.

Én a mindenható Isten kegyelme,

örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

megváltottam az egész világot.

 

19:04 Megérkezett Szent Mária:” A könyörület sugaraként vagyok most veletek.

Békét kértetek a világnak, melyhez a mai munka is hozzá tartozik. A könyörület erejével

hozom el a békét a szíveitekbe, különösen az idősekébe. Ez a túlzottan felfújt helyzet a

tudatlanság miatt alakult ki. A földi ember Szellemből-Lélekből-Testből áll.  A testen

megnyilvánuló dolgok előzményei szellemi szintről indulnak el. A lélek hordozza mindazon

fájdalmakat, melyet a fizikai szintű élet hozott s melyre nem jött megoldás. Mivel hozzám

fohászkodtok, én most ezeket a lelki fájdalmakat a Fomalkhaut csillagon keresztül leürítem

a rendszereitekből.”

István király (Szent István):”Kérem a bocsánatot a Népemtől, hogy annyi félelmet és

halálfélelmet okoztam földi létükben. Nem volt tudatos. Nem mentegetőzöm, de ezek

jó része nem az én tudatom teremtése.”

A mélytudatból a járványok a pestistől, tbc-től, leprától való halál félem most tisztul.

A háborútól, haláltól való rettegés is elengedődik.

Mindez a mélytudatból kitisztulva ad a léleknek egy enyhet és ellenálló képességet a mostani

helyzettel szemben. Hogy mi a helyzet valójában? Idősebb korban már az ember többször gondol

a halálra. Mivel fizikai testnek hiszi magát, nem tudja mi lesz azután. A tudatlansága okozza a

félelmét. Ha ezzel összetalálkozik a vírus, összerezonálnak. Nos, a mélytudat kitisztulása után

már nincs mivel összerezonálni. Ezen a ponton kijelenthető, hogy a Koronavírus a halálfélelemre

rezonál. Aki nem fél a haláltól, nem hat rá. Tudnod kell, hogy örök életed van, testben lenni csak

egy állapot."”

 

Tripurát mondunk 19:55-21 óráig mindazokért, kik megkapták a járványt.

 

Tripura Sundari Mahavidya„A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lel.

Vívódásai belső harmóniában merülnek el.

Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedünk,

benne tartózkodva tudatunk az egységbe merül.

Ölelése extázisában a fájdalom távozik,

énünk a TELJESSÉG részévé változik.

Megerősít és átalakít, ez az én-halál,

benne életünk beteljesült válaszra talál.

Fölül a határtalan, néma boldogság jön el,

alant az isteni egység csodája ölel.”

 

 

21:00

 

A tegnap dél óta tartó szer összegzése:

 

- élet és teremtőerő betáplálás érkezett a tudatos tudat számára a vatikáni kapun át.

Az aranykor szellemisége is érkezik az aquileiai kapun keresztül.

- Teremtőerő betáplálásunk Európába az ősi kapuinkon keresztül érkezik, mely alól

a zágrábi kapu sem kivétel. Azt ma egy földrengés nyitotta meg.

-a mélytudat tehermentesült a halálfélelemtől, hála érte a könyörület és irgalom édesanyjának

Ősöreg Istenünk tudata újra ép! A halálfélelmek kitisztulásával a 27. szinten helyreállt a rend,

egység van ismét. Összefogással, atya-anyai áldással csodákat teremtünk a bolygók jótékony

kisugárzásaival karöltve.

-Teremtő kapuinkon keresztül megérkezett a béke világunkba, mely tovagyűrűzött a

multiverzumokba is. Radikális változást hoz ez a feltisztulás.

 

Hálából Mátri-nak 21:20-ig a következő imát mondjuk:

 

Beavató ima Majtreyához

 

Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

Fogadd oltalmadba-e világot.

Segítsd a békét,

gyarapítsd e világnak ékét.

Szépséged áraszd a lényekre,

fiatalokra és a vénekre.

Könyörületed folytán istenszerelem virul

lábad nyomán Új világ indul.

Ölelj hát magadhoz, Te az irgalom Anyja,

hogy fájdalmainkon túl, átvigyél a túlsó partra.

 

21:11 A tegnap délben indult szernek még mindig nincs vége, ezért holnap délben az

elmondott imákon túl este ismét 19 órakor találkozunk az éterben, hogy virágozzon az életfánk.

Ma 2020.03.22. délután ismét jelenés volt a Napban. Rózsaszín és arany kiáradást pörgetett

ki magából 17:07- 18 óráig.

 

Köszönöm, hogy ma is velem dolgoztál áldott szkíta aranymag.

Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.