Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.


 

 

                                  

                                             Földőrzők

 

18:22

 

Újabb kegyelmi hullám érkezett a sarkcsillagon keresztül, egy Ősi civilizáció nyújtotta le mint

mentőövet, tudását Ős-Pangeáról.

Hét nap csak remegett és remegett. Csillagok estek le a helyükről. Úgy tűnt, öröklétről már

álmodni sem lehet, de íme új remény érkezett.

A Bika szeme elől elúszott az Aldebaran és mára a bika szeme életerővel telt életörömmel töltődik.

Történt mindez a reggeli órákban (ahogy ti mondanátok). Nálunk már sem tér, sem idő. Az

időrácsok visszahúzódtak. Erre ti azt mondanátok: „a semmi közepén ültök”.

 

18:43

Pontban 19 órakor kezdünk Ős-Pangea őrzőinek tudati rendeződéséért.

19:30-ig a Tripura a rezgésemelkedés miatt kissé átírt változatát mondjuk. Figyeljetek.

Köszönöm az imában nyújtott segítséget saját és a világmindenség nevében.

 

Tripura Sundari Mahavidya„A tudás anyjában  mindenki édes otthonra lelt.


Vívódásai belső harmóniában merültek el.


Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedtünk,


benne tartózkodva tudatunk az egységbe merült.


Ölelése extázisában a fájdalom távozott,


énünk a TELJESSÉG részévé változott.


Megerősített és átalakított, ez az én-halál,


benne életünk beteljesült válaszra talált.


Fölül a határtalan, néma boldogság jött el,


alant az isteni egység csodája ölel.”

 

21:20 A mélytudat átírásáért dolgozunk az alábbi imával.

 

 

 Magyarok Csillagdala, a Magyari lelkek Himnusz

( Béta minőségű, teremtő ima. )

Minden  S  Ég   Atyja, Anyja,
Benned van minden,
ami a Fényben Él.
Vezetőnk Vagy  s  Erőnk,
Bennünk van az Örök Fény.

Égi Áldás garmadával,
fényes orcá
nkra hullik.
Énekel a sok madár,
virágzik az életfánk.

Áldott  a  Lét  s  a  Világ,
Termi szépségeit az Igaz Ág.
Nemzetségünk
került helyére,
Istennek Szent Egére.

Béke és Áldás a
csodatévő  Népnek,
igazi megváltás az emberiségnek.

Kinyílt a Kapu, szól a harsona,

 Ez itt már a Magyarok Hona.

 

19:58

Az Orion csillagkép három övcsillaga a bírópálca nevet viseli.

A „bírópálca” helyreállította a rendet Galaktikus rendszereinkben.

Külön-külön viszont:

Alnitak: kétlényegű Isten szerelme a világ iránt.

Ebben a kérdésben Szent Istvánnal vont párhuzamot a hagyomány. A két lényeg születés és halál.

Alnilam: A kétlényegű Isten a világ iránti szerelme, képviselője Szent László.

Mintaka: Egy Új minőség, Lelki minta születése mely hordozza az Istenszerelem minőségét:

Minta-Ká. - Szent Imre herceg. Ő egyben a zárókő a lélekminőségek sorában, mert elérte az eredet minőségét.

Az Öreg Isten tudata helyreállt, a tudatos tudat a tudat alatti és mélytudat összekapcsolódott és a most-ba röpítette az Istenatyai tudatot. Az aranygriffek, mint az Istenmagok őrzői visszaálltak a helyükre.

 

21:20-ig A Mindenségért krisztusi imát mondunk.

 

     Krisztusi ima

Megváltottam a világot,

mely egy ékszer Isten tenyerén.

Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

Megváltottam a világot,

melyet érezz magadénak.

Én a mindenható isten kegyelme,

örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

 

20:29

Kozmikus rendszerek állnak vissza a helyükre. Valamennyien érezzük mekkora

erők mozdulnak, rendeződnek, oldódnak. Kitartás.

A görög mitológia legendás dalnokának , Orpheusznak tudata tisztult fel és hagyta el terünket.

Két kerub érkezik: „Fénylények sokasága figyeli a munkátokat. Gratulálunk.

Az Istentudatot a piesztrális sík vagyis 440. szint fölé húztátok. Mindegyiket, nemcsak a ti istentudatotok részeit. A ti istentudatotok alatt a Földanya tudatának részeit értem. Itt azonban voltak még az Uránuszról, mint a görög mitológia elemei, Marsikus tudati elemek és Vénusziak is. Ők mind fel lettek emelve.”

Hálából a sok segítségért 20:40 percig Mát-Ri-nak mondunk hálaimát.

 

Beavató ima Mát-Rí hoz

Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

Fogadd oltalmadba-e világot.

Segítsd a békét,

gyarapítsd e világnak ékét.

Könyörületed áraszd a lényekre,

fiatalokra és a vénekre.

Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

lábad nyomán Új világ indul.

Ölelj hát magadhoz, Te az irgalom Anyja,

hogy fájdalmainkon túl, átvigyél a túlsó partra.


Szép munka volt, legyetek áldottak érte. Nagy a valószínűsége, hogy minden este fogunk dolgozni ha kell, legyetek készenlétben.

 

Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.