Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

SOS SEGÍTSÉG A Fertő tónak, mely Baál Isten mélytudatának jelentős része.

 Kérlek töltsd meg arany fénnyel. Dolgozz rajta amennyit csak tudsz.

 

 Aki imával dolgozik, minimum egy óra Krisztusi imával,

majd egy óra Most segíts meg Mária című, az Istenanya könyörületét kérő imával.

 Ettől a munkától függ, milyen mértékben tudunk a tudati főtengellyel összekapcsolódni.

 Ha végzek, jövök én is.

 

 

 Krisztusi ima

 

  Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

 Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

  Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

 megváltottam az egész világot.

 

ooo

 

 Most segíts meg Mária

 

 Most segíts meg Mária,

 ó irgalmas Szent Anya.

 Keservét a búnak bajnak,

 eloszlatni van hatalmad.

 Hol már ember nem segíthet,

 a te erőd nem törik meg.

 Hű imáit gyermekidnek,

 nem te soha nem veted meg.

 Hol a szükség kínja nagy,

 mutasd meg, hogy anyánk vagy.

 Most segíts meg Mária,

 ó irgalmas Szent Anya.

 

14:17

Elindult a szellemiségváltás a Kárpát Hazában. Nagyon nehéz erők válnak fénnyé.

Az Aranykor szellemisége már itt van, foglalná el a helyét, de előbb

meg kell tisztítani a régi korszellemet. Folytatjuk a munkát a Fertő tóért ugyan úgy ahogy eddig.

Érezni fogod melyik imát kell mondd. Kérlek szól azoknak, akiknek fontos a jövő.

Jöjjön mindenki segíteni.

Köszönöm a munkád, hála, hála, hála.

 

14:54

Elértük az őstengely  kiegyensúlyozó rendszerének első pontját. Teljes erőből folyik

az életerő betáplálás. Három szellemcsaládunk segít a továbbiakban a szellemiség

majd korszakváltás megvalósításában.

Egyenlőre a tudatukba öleltek minket, hogy visszarendeződjünk a lelki béke

állapotába, majd onnan emelnek további szintekre.

Mindenség édesanyja: "Édes gyermekeim, csakhogy megérkeztetek a 13. síkon túlra.

Kikerültetek a zárványból mindannyian kik a Kárpátok karéjában éltek. Köszönöm,

hogy a Fénycsalád többi részéért folytatjátok az imát."

Én: Köszönöm az "Újaknak" az imasegítséget. Néha lépj ki és ismét be. Így látod meg

a következő információt.

 

16:05

Már az ötödik kiegyensúlyozó pontnál tartunk, így 502 Fénynemzetséggel állt helyre

a kapcsolatunk, kikkel egy tudat részei vagyunk.

Csak így tovább.

 

16:32

Most a Nemzettudat erősítéseként meghallgatjuk ötször a következőket:

https://www.youtube.com/watch?v=ZYBQyc7TanI

Egyenlőre megtettük amit kellett, este 19 órakor folytatjuk.

 

18:45

Istenanya SOS kérése érkezett épp. Miniszterelnökünkért imádkozunk MOST -tól.

Annyit érzékelek, hogy a Hazánk és Orbán Viktor miniszterelnökünk

a nehéz energiáktól való tehermenetesítése a cél.

 

 Krisztusi imát mondunk:

 

Krisztusi ima

  Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

 Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

 Megváltottam a világot,

 melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

 Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

 megváltottam az egész világot.

 

19:32

Kérlek gyújts egy-egy fehér mécsest Orbán Viktorért

és Áldott Hazánkért. Az ima folytatódik. A nehéz erők

szépen jönnek le. Valakiknek megint csípjük a szemüket, de mi

összetartunk és megvédjük jogos örökségünk.

Köszönöm, hogy velem vagy az imában.

 

 

19:58

 

 Miniszterelnökünk, Népünk, a Kárpátok és a Földanya köré egy életet

oltalmazó hálót szőttünk hófehér liliomszirom alakzatból. Ilyen sorrendben tágult

a miniszterelnökünk köré imádkozott védelem és végül kitágult a teljes Földre.

Ez egyenlőre  oltalmat ad számunkra, de még töltjük erővel. A következő

imával folytatjuk.

 

 

                                   Mát-Rí, a Győzedelmes anya beteljesült álma

 

Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

 Te ki oltalmadba fogadtad a világot.

  Segítetted a békét,

  gyarapítottad e világnak ékét.

 Szépséged árasztod a lényekre,

 fiatalokra és a vénekre.

  Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

 lábad nyomán Új világ indult.

 Magadhoz öleltél, Te az irgalom Anyja,

 és átvittél a túlsó partra.

 Hagyatékom ereje és fénye velem,

 Virágzik már az Istenszerelem.

 

20:06

Amikor ezt olvasod 10 percen át mondd:

"Hagyatékom ereje és fénye velem,

 Virágzik már az Istenszerelem."

 

20:25

Pillanatnyilag szépen tisztul és rendeződik az Istentudat Kárpát hazai része.

Nagy elengedések és megbocsájtások történnek, melyet fizikai szinten

többen megéreznek. Lüktetés, zsibbadás, kábaság, feszültség és bármi más, ami épp

oldódik. Ezek az érzések a történéssel be lettek víve az idegrendszerbe és

épp most szabadulunk meg tőle a kegyelem a könyörület és irgalom által.

10 percen át mondjuk: "Önmagamnak megbocsájtottam."

majd

 

20:50-től saját magunkért mondunk Krisztusi imát

 

21:05

 

Nagyon erős volt a megbocsájtási hullám a nemzettudatban és ez

egy jó lehetőséget adott a Turul dinasztia tudati felemelkedéséhez.

 

Amikor ezt olvasod kérlek térj át Aba Sámuel tudatának

tisztulásáért folyó munkára a következő imával a továbbiakig.

 

Beavató ima Mat-Rí-hoz

 

 Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

 Fogadd oltalmadba a Turul Ház népét.

 Te ki segíted a békét,

 gyarapítod e világnak ékét.

 Szépséged árasztod a lényekre,

 fiatalokra és a vénekre.

 Kegyelmed folytán istenszerelem virul

 lábad nyomán Új világ indul.

 Ölelj hát magadhoz, Te az irgalom Anyja,

 ki fájdalmainkon túl, átvittél a túlsó partra.

 

21:48

 

Szent Mária:”Az ima által 554 a Hazáért halt bátor hős és vitéz kapta

vissza becsületét az Istentudatban. Ez által a zárványban rekedtségük

megszűnt és az egységbe beleolvadva „örömkönnyeket hullatnak” és én is.

 

 A mai igen szerteágazó munka volt, de most erre volt szükség, hogy a

Fénynemzetség tagjainak tudata rehabilitálódjon. Így minden a helyére került.

Az átkok és megkötések leolvadtak és a Nemzet Új erőre kapott.

Sőt az aranykori őrzőit is visszaimádkozta az egységbe.

 Aba Sámuel tudata ismét tiszta és várja az aranykorral kapcsolatos feladatait.

Tonuzoba tudata ismét ép.

 I. Béla tudata egyesült az őrzőjével, így a Nagy Királymag ismét megszületett a 7. égben. „

 Szárnyas oroszlánok érkeznek:”Ketten voltunk, de már négyen és most tizennégyen

vagyunk szabadok. Ez azt jelenti, tizennégy a földön és 14 az égben.

Az égben és a földön szolgálók tudata összekapcsolódva. Így már kiteszik

a két aranygriffet. Ez egy tudásban igen gazdag munka volt, mely rehabilitálta

a teljes létezést a földön. Békesség a Magyarnak és minden létezőnek.”

 Wass Albert: „Egységben az erő és bennetek. Őrizzétek a hagyatékot,

az Ősöreg Isten szerelmét, mert az minden bontottságon átsegít.”

 A hetedik sík valósága:”Istenekké lettünk, de nem vagyunk emberek.

De ti ott a földön Istenemberekké lettetek. Testetek földi, de tudatotok Isten minősége.”

 Kékleny hegység:”Már vártam ezt a napot amikor a tudatok végre

egységben, egy akaraton.”

 

21:51

Innána tudtában ez egy igazi ünnepnap. Az őrzőivel együtt a 7.

égben. Hála és áldás nektek érte.

Egy valaki még várakozik.Bátortalanul botorkál.

Kossuth Lajos: "Azt hittem a Népem és én egyek vagyunk.

Sajnos csalódtam. Sok volt az ígéret, támogatás kevés."

A Diadalmas anyáért 10 percen át mondjuk: "A Diadalmas anya tudata tiszta."

 

21:57

És megnyílt a kapu,Diadalmas édesanyánk tudata, mely összekapcsolódva

Öreg, majd Ősöreg Istenünk tudatával elvezetett a Mennyei királyságba.

Áldás és hála érte.

Köszönök minden elmondott imát.

Kívánom, hogy megsokszorozva hulljon vissza rád és

fizikai valamint fény családodra.

Áldott pihenést kívánok.

Az arkturisziak segítségét kérjétek ma este is:

https://angyalforras.hu/egi-forras/mediumi-uzenetek/gyogyulas-az-arkturuszi-gyogyito-csapattal

 

Ilona

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.