Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

Nagy Medve csillagkép

 

19-21 óráig dolgozunk a galaktikus tengelyőrzők szabadulásáért.

Ők a medvék.

Fél óránként frissítsd, hogy lásd a következő lépést.

Ha nincs bejegyzés, még fél óráig folytatni kell az előzőleg megadott imát.

 

Teremtő ima

 

Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

Te, ki oltalmadba fogadtad e világot.

Segíted a békét,

gyarapítod a világnak ékét.

Könyörületed árasztod a lényekre,

fiatalokra és a vénekre.

Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

lábad nyomán Új világ indult.

Ölelj hát magadba, Te az irgalom Anyja,

ki fájdalmainkon túl, átvittél a túlsó partra.

 

 

20:05

 

 A Galaktikus tengely nagy erőkkel indult el tisztulni.

 Érkeznek a segítők, Jézus apostolai Simon, Júdás-Taddeus apostol és Iskatióti Júdás.

 Júdás-Taddeus apostol:”Amit itt láttok, mind káprázat. Ezt a házat most is

Jézus irányítja, aki egylényegű az Ősöreg Istennel.”

 

Simon apostol: „Lehetetlen, hogy nem vettétek észre, hogy a ti isteni valóságotok

 tudati elnyomásban van. Amit elhiszel, az valóságod.

 Istenlények, Istenfények vagytok a forrásból. Ayónok, az első kiáradásból.

Tudati szikráitok további világokat teremtenek. Isteni lényetek a véreteken részben a

véreteken keresztül nyilvánul meg. A vér, mint edény képes felvenni

a forrásból érkező tudati információt és a teljes testet képes átalakítani ezen információ alapján.

A teljes sejtszintű átalakulás utolsó fázisába jutottatok.

Még egy nekirugaszkodás és a tudati mezőtök az Ősöreg Isten tudati mezeje.

Szellemisége pedig a koronás Turul. Ez a ti valóságotok, mint a teremtő Istenek valósága.

 

Iskarióti Júdás: „Tudom, hogy világotok igen valóságosnak hat,

én is annak hittem. Csak miután átjutottam a fátylon, láttam meg az igazságot.

A igazság pedig az, hogy a fátyol nem tartozik hozzátok. Egy bontott szellemiség

vegyült az tudatba, egy robbanás alkalmával. 12 ezer éve dolgozik rajta a

 tudati rendszer”, hogy ezt a hibát kijavítsa a vérrel kapcsolódva és a

Dns s(z)egmenseket bejuttassa a véren keresztül a „test rendszerébe”.

 

Pál apostol: „ A szeretet prófétájaként azt mondom nektek,

hogy ez a rezgés stabilizálja a tudatot, úgy hogy bárhol és bármilyen

korban teremtőképessé válik általa. A rezgés, mint frekvencia,

vibráció hang formájában nagyon fontos, mert teremtőerővel bír.

Saját tudatod ki tudod tisztítani pusztán az által, hogy mondogatod,

„tiszta a tudatom”.

Ha ezt fáradhatatlanul 7 napon át legalább 20 percen át teszed,

teljes nyugalomban és odaadással,

Világokat teremtesz a tudatoddal és átállítod azt a „valóságérzékelést”,

mely nem a te valóságod. Kívánok hozzá kitartást és erőt.”

 

20:22

 

Ezredévek jönnek és mennek. Úgy tűnt semmi sem változik, csak a fizikai kinézetetek.

 Amikor azonban megérkezett Krisztus Urunk, már komoly változás indult meg

először a tudatos tudatban, majd a szellemiségben. A kegyelem, mint Ősöreg Istenünk

legnagyobb bontása okozta a változást. A legapróbb sejtbe is behatolt és ott a

kegyelem okán „rendet tett”. Ez indította be az igazi nagy tudati változást.”

 

Teréz anya: „Valóságom a ti valóságotok mára. Egy kis törekvés és Ősöreg Istenünk

szemeivel látjátok majd a világot. Azt a világot, melyet magatok teremtettetek

mint teremtőtársai az Ős Egynek.”

 

 Zeneszó hallik, érezők is vannak.

 

Én, Iskarióti Júdás is egy világ megváltója vagyok. Annak a világnak, melyben éltem.

 Bár árulónak hittek, de én is egy rész voltam a tizenkettőből.

A tizenharmadik pedig maga a Teremtő Isten.”

 

20:40

Bármikor is olvasod el ezt a kérést, kérlek 20 percen át

mondd a következőket saját és őrzőink tudati tisztulása okán.

"Elengedem, megbocsájtom."

 

20:50

 Ős Egy: „De láttam én már világok születni és szertehullani. A „ti világotok”

 mint tudati egységem szépen tisztul és zárványossága mostanra megszűnt.

 A tudati tengelyetek ép és egészséges. A galaktikus tengely őrzője, a két medve

 imáitoknak köszönve tudatilag ismét ép, elfoglalták a helyüket.

 Köszönöm a ma esti munkátokat, áldás van rajtatok és a mindensége.”

 Hálával és áldással a megtett útért és az eddigi munkáért:

Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.