Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

 

 Előzmények: elindult az Ősöreg Isten teremtőfészkének „üzeme”. Történt mindez 2020.05.27.-én

éjfél körül. A két kép összevetve igen különleges következtetésre juttat bennünket

összevetve Valentina Mironova akadémikus cikkével:

 

 

 

Tehát a nagy összekapcsolódás 2020.Január.6.-án történt.

Ennek következményeként Január 23.-án ( első kép) megérkezik a

teremtéshez az erő, az összekapcsolódás miatt.

A második kép mutatja, hogy min keresztül. A sas-fióka ködből,

mely egy szellemiség, az Ősöreg Istenünk tudatából. A szellemiség szépen anyagba

fordul és megjelenik a földi világban már Január 23.-án.

Ez az erő segített belülről átírni a sorsunkat.

A segítséget maga a forrás nyújtotta, a kegyelem megérkezésével.

Hogy minderre miért volt szükség, és hogyan történik

a tudat visszabontása az anyagból,

erről az Indus völgyi

pecséthengerek mesélnek.

Belülről "átírni/átteremteni annyit jelent,

egy leszakadt/zárványban lévő Istentudatrészbe behatolva megváltoztatni

annak tartalmát és ezáltal visszarendezni az egységbe.

Valójában egy szellemiség,

mely segíti az Istentudat szellemiségének megjelenését az anyagban.

A Diadalmas anya tudati bontása az Indus völgyénél történt meg,

amikor a 17. szintről bontódott.

 

 No de nézzük erről mit tudnak az Indus völgyi pecséthengerek.

Indus völgyi lelet, Dolavira néhai városából.

Segítőm a hely védőszelleme Ayna.

 

" Egy lelet  megfejtéshez mindenkor alapállás:

csak a kép alkotójának tudatszintjéről érthető meg.

A bal oldali kép bal felső részének első információ hordozó motívuma

A végső pontig lebontott istenanyai tudat Diadalmas anyai minősége.

Az ábrákat most balról jobbra fogjuk értelmezni.

 

 A tudati főtengely oldalágáról, mint a Diadalmas anya tudati minőségéből

oldalról történt behatolás a főtengelyt kettéválasztotta: női és férfi minőségre:

 

 

 

 Ennek orvoslója a kegyelem, mely ki is áradt:

 

 

 

Magát a Diadalmas anya tudati tengelyét, mint az Istentudat tengelyének

részét kegyelmi esszenciáival meggyógyítva (hal),

 

összeforrasztva a női és férfi minőségre szakadt tudati egységet,

visszarendezve az Egy Isten vagyis Ősöreg Isten tengelyébe.

E kép első  motívuma a tengely belsejében vagyis Ősöreg Isten tudati

 minőségében való gyógyulást/létet és a középen lévő tudattengely,

mint "isteni mivolt (rombusz alakzat) gyógyítását jelöli, melyet az előző kép

hal alakzattal jelölt kegyelme hozott el.

 

Így a Diadalmas anya atommal megbontott tengelye ismét átjárhatóvá vált

és összeforrt. A női és férfi rész egységével a tudati bontottság megszűnt.

A két agyfélteke egy nagy az egész koponyát kitöltő tobozmiriggyé lett mostanra.

A szakadás a Diadalmas anya tudatának bontása miatt a földi világba vagyis

anyagba záródás illúzióját adta.

A képen a szár a tengely, a hold jelöli az istenanyai minőséget a 9 részre bontott rácsszerű

 

dolog a beteljesedést láttatja.

 

 Az első képen a bika, mint az istenanyai tudattengely

legalsóbb szinten lévő őrzője és a tehén, mint az öröklét jelölője

egyesülésével megvalósuló egységből az öröklétbe lépünk.

 A jobb felső sarokban ismét a hal motívuma, melynek jelentése, a kegyelemmel

azonban az őrzők tudata és ezzel az anyai tudattengely helyreállítható.

Először azonban az bal oldalon az őrzői rész áll helyre,

hogy egyesülhessen a jobb, női résszel.

Fizikai szinten a jobb, mint női és a bal, mint férfi aspektusú tudattengelyről beszélünk,

mely megfelel a jobb és a bal agyféltekének.

 Így a két tengely kiegyensúlyozódik:

mely része az Ősöreg Isten vagyis az Egy tengelyének, rombuszban rombusz:

 

 Így az Istenszerelem tengelye helyreáll is, mely egy

 a felsőbb szintről le/ki vetülő istenszerelem.

 

A fordított szív az Istenszerelem ereje,

mely az égi világból elindulva levetül a Földre.

 A középütt látható egyenes vonal, mint tengely a levetülő Isteni akarat.

 

Így itt a Földön a levetült ősisteni akarat  összerendezi a világot, vagyis ismét Isten

akaratának megnyilvánulásává válik a földi világ.

 

Az őstulok, mint a bika képében az őrzői tengely helyreáll és egyesül

a őstehén által képviselt öröklét tengelyével."

 

Jegyezte: Ilona

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.