Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 Ausztriában, a Duna melletti Tulln városában, mindössze 25 km-re Bécstől

található ez a 2005-ben felavatott szoborcsoport,

mely Atilla Hun király és menyasszonya Krimhilda (Ildikó )

találkozásának pillanatát örökítette meg.

 A szoborcsoportban balról, a Passau felől érkező Krimhildát Rüdiger von Bechelaren,

Osterland őrgrófja és az énekben említett két másik lovag kíséri. Jobbról,

Hunnia felől Attila, aki mögött testvére, Buda, s a hun udvarban száműzetésben

élő Dietrich von Bern és Gibich hercegek állnak. A sort Attila fia, a kis Aladár (Ellák) zárja.

 A germánok egyetlen fennmaradt eposzában, a Nibelung-énekben van szó erről a frigyről.

 Alább az éneket be fogom csatolni, hogy megoldódhasson az 1600 éves rejtély.

 Mi történ valójában akkor, amikor a Burgund ezer fős vendégsereg

megérkezett rokonlátogatóba hozzánk.

 Atilla nem a nászéjszakán halt meg, hisz már Krimhildával közös gyermekükről

is szó van az eposzban.

 Hogyan és miért kellett Atillának a Hunok fejedelmének meghalnia? Hogyan halt meg?

 Kérem figyelmesen olvassátok el akár többször is ma a Nibelung-éneket.

 Figyeljetek közben befelé, a ti szívetek mit súg.

 

Holnap az-az 2020.11.20.19 órától kezdődik a közös, ezen való munka.

Kezdés előtt ismét olvassátok el az éneket.

 

 Olvasás közben azzal, hogy a történetre fókuszálunk

is sok mindent kioldunk a nemzettudatból.

 Köszönöm a munkád áldott aranyszkíta mag.

Áldással,Ilona

 

  19 – 21 óráig

az alábbi imát mondjuk. Közben néha frissítsetek,

hogy lássátok az új információt.

 

A Magyarság  beteljesült Álma

 

 Áldott Égi anya, a beteljesülés virágzó ága.

Te ki oltalmadba fogadtad Hazánknak Népét.

  Segíted a békét,

  gyarapítod e világnak ékét.

  Szépséged árasztod a lényekre,

  fiatalokra és a vénekre.

  Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

  lábad nyomán Új világ indult.

  Magadba öleltél, mint az irgalom Anyja,

  ki átértél velünk a túlsó partra.

A könyörület ereje és fénye velünk.

Virágzik az Isten tudat tengelyünk.

 

19:38

Atilla nagy király lelke: „Én Atilla nagyon köszönöm,

hogy a nemzettudat gyógyításhoz egy akaraton hozzáfogtatok.

 Életek mentek el és a nemzet roskadozott az átkok súlya alatt. „

 Szent Mária: „ Ez a dolog az én tudati mezőmet is terhelte,

mert benne zajlott.

 Bár nem így történtek a dolgok ahogyan az a Nibelung énekben leírattatott,

de mostanra már lényegét vesztette azzal,

 hogy a nemzettudat feltisztul és készen áll az Új világot gyarapítani.”

 

 Szűzanya: „Irnák, Ellák és Ellés egy és ugyanaz a személy. Most szabadult a tudata.”

 

19:54

 

Az oldással most a következő imával haladnánk a legjobban.

Kérlek, amikor ezt elolvasod 20 percen át ezt az imát mondd,

majd ha újabb útmutatás nincs, folytasd a legelső imával.

 

Krisztusi ima

 

Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható isten kegyelme,

 örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

  Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

  megváltottam az egész világot.

 

20:01

Krimhilda tudatáról jön le a sok árok, melyet Brünhildától kapott.

 

 20:15

 Már nem csak ebből a történetből származó átok és mágia válik fénnyé,

hanem az Galaxis összes Fénytudatú nemzetsége szabadul.

 Amikor ezt elolvasod 10 percen át mondd a következőket:

 A Fénytudatú nemzetségek tudata ( tudatos tudat, tudat alatti és méjtudat)

ismét ép és tiszta.”

A zárójeles részt nem kell kimondani, csak tudd miért dolgozunk.

 

20:30

Sajnos a nemzettudatban belemágiázott hüllőtudat is volt.

Most ezt oldjuk egy fél órás imával 20:40-től egészen 21:10-ig:

 

Tripura Sundari Mahavidya

„A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lel.
Vívódásai belső harmóniában merülnek el.
Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedünk,
benne tartózkodva tudatunk az egységbe merül.
Ölelése extázisában a fájdalom távozik,
énünk a TELJESSÉG részévé változik.
Megerősít és átalakít, ez az én-halál,
benne életünk beteljesült válaszra talál.
Fölül a határtalan, néma boldogság jön el,
alant az isteni egység csodája ölel.”

 

21:06

Koppány Urunk tudata, mint az Istentudatok közötti átjáró szellemisége által

 visszakapcsolt minket az Ősöreg Isten tudatával.

 Örömujjongás hallatszik a térben.

 Rex:”Sikerült, sikerült. Gratulálok ennek a kitartó Fénytudatú nemzetségnek.”

 Ajkana Maja, mint a Galaktikus szövetség elnöklője: „Várakozáson felüli erőt fejtett ki a

tudatotok a térben. Félelmek és fájdalmak váltak fénnyé.

Igazi tűzijáték van az Istentudatokban.”

 

Küldöttség érkezett az Anromédákról: „Ez az oldódás után valóságotok

egy más létsíkon folytatódik. Az Orion csillagkép Rigel csillaga erős betápláló

impulzusokkal segítette az oldódást. Ez a betáplálás hét nap és hét éjjel fog tartani.

Kérlek benneteket használjátok ki az alkalmat, hogy fizikai és fénytudatú

nemzetségetekért dolgoztok. Ezzel a megkötöttség szálait oldozzátok el

mostani és múlt életekből bárhová is születtetek egykor.

A következő imával dolgozunk, mely eredeti nyelven a legerősebb!

 

 

 ARÁMI MIATYÁNK :

/az eredeti Miatyánk, ahogy azt Jézus Krisztus az anyanyelvén mondta/Abún d basmája Netkádás smák! 
Kozmosz Anyja - Atyja,Te teremtettél mindet, Ami a Fényben mozog.

Gyújtsd egy pontba fényedet Mibennünk!

Téte melkútáh! Névé cevianná ajkanná d basmájá af bárá!
Teremtsd most meg Egységed uralmát, Hogy a Te Egy - Vágyad 
A miénkkel cselekedjék, Miképpen minden fényben, aképpen minden alakban is!

Havaán láma d szemkanán javmáná!
Mindennap add meg nekünk, Amire szükségünk van Kenyérben és szellemi látásban!

Vasbvohlán havbuáin ajkáná diáz ekstensis máyá.
Oldd ki hibáink szálait, Melyek kötve tartanak minket, 
Az eredetbe visszakapcsoljuk Fénytudatunkat.

Velá tahlán lé ineszíná. Elá pacán min bisá. 
Egyesítjük a Mennyet és a Földet. Teljesítjük igazi célunkat: 
A tenni vágyás szeretetét, amely korról korra megújul.

Metul dilakí malkúta Uatesbétá I álám alnún. Omm
Hittel és bizalommal megpecsételve Egész lényünkkel megerősítjük mindezt most.

 

 

Az Arámi Miatyánk eredeti szövegéhez képest egy változás van benne,

éspedig: „Az eredetbe visszakapcsoljuk Fénytudatunkat.”

 Ezt a mondat már az új energiákhoz igazodik, ezentúl így mondjuk.

 

 Az oldódásnak nincs vége, gyönyörűen tisztul minden.

 Az égi világ javaslatára most saját magunkét mondjuk az

Arámi Miatyánkot arámi nyelven 21:40-ig.

 

21:28

Nagyon erős az ima, hullámzik a tér.

És eleredtek az "égi csatornák", elindult a Fénybetáplálás a Multiverzumunk

tudatába békesség, boldogság és istenszerelem formájában.

Nagyon köszönöm, gyönyörű munka volt. Áldás, áldás, áldás érte mindenkinek!

Holnap 18 órakor ismét találkozunk.

Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.