Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

Áldás mindenkinek.

 

Sajnálatos módon a múlt héten szembesültem azzal,

hogy a városomban egy

 mágiát elszenvedett Bendegúz vagy Mundzuk (Atilla nagy király édesapja) mag van.

Az egy éves gyermeken az átok epilepsziás tüneteket produkál.

 Az orvosok erős gyógyszerezés alá kívánják vonni,

amennyiben nem változik a helyzet.

A szülők ez elől természetesen elzárkóznak,

kétségbeesett segélykiáltást indítva a világ felé.

Eddig egy nap 3-4 rohama is volt.

 Jöjjetek érte Krisztusi imába.

 Kérem, aki tudja azonnal kezdje el az imát érte.

 Fogok én is jönni, amint megnyugszik a helyzet körülöttem.

 Ilona

 

21:03

 

Köszönöm, hogy itt vagytok segíteni. Nagyon nehéz

energiák mennek el. Együtt erősek vagyunk.

Megmentjük a kis Nimródot.

 

21:25

 

Az Ősöreg Isten tudati szintjei, mint mondtuk alulról felfelé haladva:

 Úristen, ahová Nimród Urunk Tartozik.

 Szép Isten van felette, ahová Bendegúz király tartozik.

 A felső szint az Ősöreg Isten Boldog minősége.

A SZÉP Isten minőségéből Bendegúz király tudatát támadta meg a raptori energia.

 A feladat, a Szép Isten tudati bontottságának megszüntetése,

hogy így a tudat felemelkedhessen a Boldog Isten szintjére.

   A tudat felsőbb szintre emelkedése akkor következik be,

ha a Szép Isten minőségének minden eleme, zárványoktól, bontottságtól szabad már.

Most ezért dolgozunk. Egy zárványba került részt szabadítunk.

 Több dolog miatt kerül zárványba egy tudat, ezek közül is a legsúlyosabb,

 ha kiszakad az egészből és elveszik a tudati tengellyel, mint egésszel a

 kapcsolata. Ez történt most. Fekete mágiás szerek sorával

 szerették volna meghiúsítani az egységbe rendeződést.

 Mihály főangyal:”Egyesek azt hiszik csupán tréfa valakit

 mágiázni. Sok példát tudok erre. Ez azonban a Lelket ellehetetleníti,

 tudati anomáliákat és zavart okoz. Elveszik az identitástudata."

 Zaratustra:”Vannak dolgok, melyeket alsóbb szinten nem is értenek,

 úgy fognak hozzá. Ilyenek a szerelmi kötések. Több életre lehetetleníti el a

 lelketeket a vállalásának teljesítésében.

És még akkor jó járt, ha valaki fel tudja oldani.

 Nos, a mágia még ennél is súlyosabb hatású. Többször ugyanarra a

 dologra megátkozva a tudatban egy önjáró programként működik."

 

21:34

 Két pápai és egy egyházi átok oldódik éppen.

Tíz percen át "Tiara Rex"-et mondunk a tudati

összerendeződésért.

Majd 10 percen át:

"Minden mágia lehullt már."

 

21:54

A következő fohásszal folytatjuk:

 Tripura S(z)undari Mahavidya

 

A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lel.

 Vívódásai belső harmóniában merülnek el.

 Gyönyör teli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedünk,

 benne tartózkodva tudatunk az egységbe merül.

 Ölelése extázisában a fájdalom távozik,

 énünk a TELJESSÉG részévé változik.

 Megerősít és átalakít, ez az én-halál,

 benne életünk beteljesült válaszra talál.

 Fölül a határtalan, néma boldogság jön el,

 alant az isteni egység csodája ölel.”

 

22:00

Ebben a pillanatban sziporkázva távozott Bendegúz király

tudatáról a raptori energia.

Egyenletes, lüktető erőbetáplálás észlelhető Bendegúz király tudati tengelyében.

 

 

21:15

Mihály főangyal: „A raptori energia nem tudatos létező, a megmágiázott

 tudathoz kapcsolódik, „rácuppan” és csak addig marad ott amíg a kapcsolódási

 lehetőség, mint félelem létezik a tudatban. Egy Istenlény nem fél, de a mágia

 miatt a tudat elveszíti identitását és a félelem is bekövetkezhet. Ez történt ebben

 az esetben is.”

 

22:18

 Bendegúz király:”Egy valósággal lejjebbre lettem odamágiázva,

 mint ahol lennem kellene, segítsetek.”

A következő imát mondjuk:

 

Mát-Rí, a Győzedelmes anya beteljesült álma

 

 Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

 Te ki oltalmadba fogadtad a világot.

Segítetted a békét,

 gyarapítottad e világnak ékét.

 Szépséged árasztod a lényekre,

 fiatalokra és a vénekre.

 Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

 lábad nyomán Új világ indult.

 Magadhoz öleltél, Te az irgalom Anyja,

 és átvittél a túlsó partra.

 Hagyatékom ereje és fénye velem,

Szabadok már az Istent tudat tengelyek.

 

22:30

Kérlek írd be a google térkép keresőjébe Fraknó.

Tíz percig a fraknói területét és a várat kell áldani a következő szavakkal:

"Fraknó vára ismét szabad."

 

Google Térkép

 

Majd azt mondjuk 10 percig:

 Bendegúz király tudata ismét szabad.”

 

22:45

Egy újabb energetikai betáplálás érkezik a Mindenség édesanyjának

 Boldog minőségéből, Nagyboldogasszonyunk tudatából.

 Látszik, hogy Bendegúz király tudatrendszerén, mint hálón hogyan fut végig egy

 kékes-zöld erő, mely minden akadályt elsöpör és Bendegúz király tudati

 tengelye összekapcsolódik a „felette„ lévő Boldog minőséggel.”

 

  Bendegúz király:”A Jóisten áldjon meg benneteket ezért a munkáért,

 kívánom, hogy a csoport Ilonával együtt mindörökre áldott legyen.

 Ezentúl én gondoskodom a személyes biztonságotokról,

már a Boldog Isten tudati szintjéről.”

 

  Köszönettel és Hálával a mai munkáért, Bendegúz Király.

 Áldott éjszakát, Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.