Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

Áldott Hazánkért vagyunk együtt imában

10, 11, 12  és 13 órakor fél -fél   órát .

 Nemzetünk egységéért és boldog jövőjéért dolgozunk Krisztus Urunk védnöksége alatt.

 Kérem, hogy értesítsetek minden szabad ember, aki

 be tud állni. Tényleg helyzet van.

 Köszönöm, Ilona

 

9:47 mindjárt kezdünk!

 

Látomás:

 a „Lí” vagyis szeretet térben a Pilis felett Pilisszántónál

 15 pálos Generális jelent meg a térben valamint Hathor anya,

 a Hator nemzetség, mint Istenanyai minőség védőszelleme.

 Az erőtér pulzáló fényben játszott. Lila, liláskék és fehér.

 Egy pillanatban aranyra változott. Ezt Mihály főangyal jelnek tekintette

 és megnyitotta a „nagy kaput” Dzsaipurban.

 Most már tudom, hogy ez a gyűlölet és harag tehermentesítő kapuja.

 10 órától fél órán át a Hazánkért és Fénynemzetségünkért:

 

Dicsőséges Szent Annának

Dicsőséges Szent Annának,
zengem buzgó énekem.
Mondd el kérlek áldott szívem,
hogy őt nagyon szeretem.
Kérünk a szent Magzatodért,
és kit Ő szült Megváltóként,
Szent Anna, Szent Anna,
Élő Jézus nagyanyja,
Szép világunk oltalma.
Te vagy azon áldott Szent Föld,
melyből szép liliom virágzott.
Szüzességnek tisztasága,
Istenszülő aranyága.
Kérünk a Szent magzatodért,

és kit ő szült Megváltónkért,
Szent Anna, Szent Anna.

Élő Jézus nagyanyja,
Szép világunk oltalma.

 

Egyenlőre köszönöm. Benne vagyunk egy tisztulási folyamatban.

Aki teheti a google térkép keresőjébe Írja be Dzsaipur és áldja a várost

és területét, tágabb környezetét és Pali városát.

 

Google Térkép

 

Fényáldást küldünk a területre amíg érzed, hogy viszi az erőt.

 

 11 órától vagyunk ismét együtt.

 11 órakor 6 fehér mécsest gyújtunk:

a Hazánkért, Szent Annáért, Szűz Máriáért, Krisztus Urunkért, Szent Terézért és Szent Máriáért.

 Tíz percig a Szent Mária magokért mondjuk az alábbi fohászt.

 

Krisztusi ima a Szent Mária magokért

 

  Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

 Én a mindenható Isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

 Megváltottam apámat, megváltottam anyámat,

 megváltottam az egész világot.

 Mindenkiknek megbocsájtok, megbocsájtok, megbocsájtok.

 

a következő tíz percben áldott Fénynemzetségünkért:

 

Hazám Sorsfordító Örömódája

 

Talpra magyar, hív a Haza!

 Földre szállott Isten Háza.

 Szabad Ország ez, és Áldott,

 Szeretetben, minőséget váltott.

 Kerek erdő közepében

 Annak is a legmélyében,

 Felébredt az Ősi dalunk.

 Mi már innen haza juttunk.

 Fénylő Égen ékek sora,

 tudjuk mi már innen hova.

 Szívszerelem égi létra,

 vigyél engem mostan Haza.

 Egy a szó, és egy a Magyar,

 Száll a dalunk Kárpát alatt.

 Éber már a Turul Népe.

 Isten az Ő igaz képe.

 Szívtől szívig énekelünk.

 testvér felett éberkedünk.

 Fogjuk kezét és vezetjük.

 Világunkat megmentettük.

 Szállok máris Velük, Velük,

 Éber s elszánt az Ő lelkük.

 Hagyatottan, nincs már senki

 Gyere velünk énekelni.

 

A rákövetkezendő tíz percben:

 

Krisztusi ima Fénynemzetségünkért

 

  Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható Isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

 Megváltottam apámat, megváltottam anyámat,

 megváltottam az egész világot.

 Minden nemzetnek megbocsájtok, megbocsájtok, megbocsájtok.

 Minden nemzetnek megbocsájtok, megbocsájtok, megbocsájtok.

 Minden nemzetnek megbocsájtok, megbocsájtok, megbocsájtok.

 

Legközelebb 12 órakor vagyunk együtt!

 

Az első húsz percben teremteni fogunk, azt mondjuk:

"Áldott Hazám Magyarország!"

Természetesen Nagy Magyarországot értünk alatta.

 

Tíz percig a regnáló kormányért és az összes pártért mondjuk:

 

Teréz anya ~ A reménység imája

Uram!
Vezess engem a halálból az életre,
a hazugságból az igazságra!
Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre,
a félelemből a bizalomra!
Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre,
a háborúból a békébe!
Add, hogy béke töltse be a szíveinket,
a mi világunkat és az egész világmindenséget!
Béke, béke, béke!

 

OOO


Két pálos generális, azok közül kik tudatukkal az erőt tartják Hathor anyával együtt, szólni kívánnak:

 Két emberöltő is kevés ahhoz, hogy elmondjuk mi történik az imák alatt. A tér

 folyamatosan változik és emelődik ki a „létezés” abból a valóságból, melyben

 mindennapjaitokat éltétek.”

 

 Szent Mária: Köszönöm értem szóló imáitokat.

 Több magom, vagyis földi születésben lévő lélekrészem szabadult meg az

 anyag fogságából. Jelentős változás állt be a valóságban.

 Minden közelít Isten valóságához. Csak így tovább. A létezés minden eleme nagy

 hálával figyeli ezt a imasort.”

 

12 órától

Hathor anya és a pálos generálisok tiszteletére gyújtunk

 fehér, hosszan égő mécsest. Ők fogták a tudatukba ezt a világot és segítik

 Isten valósága felé.

 

13 órától a Létezés minden eleméért:

 

 Mát-Rí, a Győzedelmes anya beteljesült álma

 

 Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

  Te ki oltalmadba fogadtad a világot.

  Segítetted a békét,

  gyarapítottad e világnak ékét.

  Szépséged árasztod a lényekre,

  fiatalokra és a vénekre.

  Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

  lábad nyomán Új világ indult.

  Magadhoz öleltél, Te az irgalom Anyja,

  és átvittél a túlsó partra.

  Hagyatékom ereje és fénye velem,

  Virágzik már az Istenszerelem.

 

13:27

Az átlépőknek és szenvedőknek kérek még húsz perc imát.

Istenem, kérlek sokszorozd meg imáink erejét, hogy mindenkinek

megoldódjon a helyzete.

 

Krisztusi ima a szenvedőkért és haldoklókért

 

  Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható Isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

 Megváltottam apámat, megváltottam anyámat,

 megváltottam az egész világot.

 Mindenkiknek megbocsájtok, megbocsájtok, megbocsájtok.

 Mindenkiknek megbocsájtok, megbocsájtok, megbocsájtok.

 Mindenkiknek megbocsájtok, megbocsájtok, megbocsájtok.

 

13:50-től háromszor hallgatjuk:

 

Hazahívó

 

Megnyílt az égnek aranyos ajtaja,

azon tekint le ránk Égek Királynéja.

Két szemében ragyog tisztaság csillaga,

szelíd szavaival így hívogat Haza.

Boldogasszony Népe eljött már az idő,

az éj sötétjéből léptetek most elő.

Napnak országában van Magyarnak Háza,

Jóisten anyánknak igaz világában.

Úgy éld a világod, hűség legyen élted,

igaz szavaiddal szolgáld Magyar Néped.

Tiszteld Atyád fiát mindenki lelkében,

tisztítsd meg a szíved, erőd tengerében.

Eljött már a napja szívünk világának,

igaz Magyar ember szeme sugarának.

Boldogasszony anyánk palástját kitárja,

igaz gyermekének így lett virágzása.

 

eredeti:


https://www.youtube.com/watch?v=ZweHAHz60Uc

 

 

17 órakor várlak benneteket, folyatni szükséges.

 

17 órától fél órán át a következő imát mondjuk Hazánkért és Nemzetünkért:

 

Most segíts meg Mária

 

 Most segíts meg Mária,

ó irgalmas Szűz Anya.

 Keservét a búnak bajnak,

 eloszlatni van hatalmad.

 Hol már ember nem segíthet,

 a te erőd nem törik meg.

 Hű imáit gyermekidnek,

 nem te soha nem veted meg.

 Hol a szükség kínja nagy,

 mutasd meg, hogy anyánk vagy.

 Most segíts meg Mária,

 ó irgalmas Szűz Anya.

 

17:30-tól

 tíz percig a Hazánkra és Nemzetünkre értve:

 Áldott vagyok, áldott vagyok, mindörökre áldott vagyok.”

 

17:40-től húsz percig Hazánkért, Nemzetünkért és elnökünkért:

Szeretetláng fohász

 

 Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.

 Áldott vagy te az asszonyok között,

és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

  Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

 kérünk áraszd ki Szeretetlángod kegyelmi hatását

 Hazánkra és az egész világra.

  Békesség, áldás, szeretet.

  Béke, megváltás, egység.

 

OOO

Nagy Magyarország védőszelleméért és számunkra nyújtott

 oltalmáért mondunk fohászt fehér mécsest és füstölőt gyújtva:

 

Tripura Sundari Mahavidya

 

„A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lelt.

 Vívódásai belső harmóniában merültek el.

 Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzád emelkedtünk,

 benned tartózkodva tudatunk az egységbe merült.

 Ölelésed extázisában a fájdalom távozott,

 énünk a TELJESSÉG részévé változott.

 Megerősített és átalakított, ez az én-halál,

 benned életünk beteljesült válaszra talált.

 Fölül a határtalan, néma boldogság jött el,

 alant az isteni egység csodája ölel.”

 

 

Nagy Magyarország Szent tudati tengelye helyreállt,

 ez által megszületett az Új világszellem.

 Istenember a neve.

 Fizikai testben lévő, isteni jellemzőkkel bíró,

 Isten törvényét követő Létező.

 Nagyon köszönöm a mai munkátokat.

 Sok kérdés megoldódott ami a Nemzetünket és a sorsunkat

 illeti. Ma ennyit tudtunk tenni.

 Legyen áldott a pihenésetek és az életetek.

 

Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.