Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

20 órától egy fehér mécses mellett.

 Ima az élet Szentségének helyreállításáért,

 a párhuzamos univerzumok az egységbe való visszarendezéséért,

 minden létező a fizikai és éteri szintű élősködőktől való megszabadításáért

 a telesség szintjén.

 A megváltott világ Isten valósága szerinti működéséért.

 

  Az élet szentségének helyreállításáért

 

    Kozmosz Atyja – Anyja, belőletek fordultunk létbe a Fényből.

 Gyűjtsétek egy pontba Lényeteket belőlünk!

 Teremtsétek meg most az egység uralmát,

hogy egy akarattal váljon valóra országotok.

 Kérjük adassék meg számunkra anyagi és szellemi szükségletünk.

 Kérünk segítsetek kioldani megkötöttségünk szálait,
Amiként mi is elengedjük azokat a kötelékeket,

 melyekkel másokat tartunk! Egyesítjük a Mennyet és a Földet.

 Teljesítjük igazi célunkat: Vágyaink által megteremtjük Új világunkat.

 Hittel és bizalommal megpecsételve Egész lényünkkel megerősítjük mindezt.

Egység, áldás, szeretet.

 

* Nagyon fontos, hogy minden imának a címét is olvasd hozzá minden alkalommal.

Így kapja meg a működéshez az "össz" rezgését. Köszönöm.

 

 Mirjam vagyok:

 Áldott az a Nemzet, ki ekkora munkával váltja ki a foglyokat.

 Mi zsidók is foglyok voltunk. Egy erő, melynek félelem a neve,

 hatalmába kerített. Most szabadulunk. Köszönöm.”

 

Bocskai:

 Egy az Isten, egy a Nemzet.

 Hálaimát mondhattok a Magosságosnak, de előtte a Nemzet védő angyalának,

hogy oltalmat kaptatok egy nagy bajság elhárításával.”

 

Bercsényi Miklós:

 Azt, hogy ki a Magyar könnyen meg lehet állapítani!

 Fénylik a szíve!”

A Nemzetünk védő angyalának Gabrielnek mondunk hálaimát,

 amit nem én határoztam meg most sem.

 

Szeretetláng fohász

 

 Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.

 Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

  Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

 kérünk áraszd ki Szeretetlángod kegyelmi hatását

 Hazánkra és az egész világra.

Köszönjük,

hogy a megváltás kegyelme megérkezett a Nemzetünk számára.

 

 

21 órától hálaima

 Ősöreg Istenünkhöz az oltalomért.

 Egy fehér mécsest gyújtunk védő angyalunk Gábriel tiszteletére és

 egy másikat a Magosságosnak a Nemzet oltalmáért.

Egy harmadikat pedig az Egek királynéja tiszteletére.

 

Hun Miatyánk

 Mi Atyánk, Istenünk! Bennünk van az országod.

 Előttünk szent neved, s törvény akaratod!

 Minden napunk gondját MagOdon viseled,

 Vétkeinket, mint mi is másoknak, nekünk elengeded.

 Te kezed vezet kísértéseken át,

 s lefejté rólunk a gonosz járomát.

 Tiéd e nagyvilág össz hatalma, üdve,

 mindöröktől fogva legyen mindörökre.

 Áldott az Istenünk, áldott a Nemzetünk!

 

Bercsényi:

 Van aki várja, van aki elvárja és van aki tesz is érte.

 Köszönöm, hogy felismertétek, hogy a Hazáért és a szabadságért

 mindig, mindig tenni kell. Ez a képlet sohasem változott.”

 

 Bem apó:

 Magyar volt a szívem, testem, lelkem és a szellemem. Ez egy

 minőség! Születtem bár lengyelnek, de Magyar vagyok testestől, Lelkestől.”

 


B.B.:

 A varázsszó a kegyelem. Amikor a kegyelem elérkezik, minden megváltozik.

 A kegyelem egy olyan erő, mely mindenre gyógyírt hozó.

 Az irgalom a kegyelem előfutára. Amit tud megtisztít, de az alapos munka

 már a kegyelemé. „

 

Bercsényi:

 Egy egységbe rendeződött nemzet, ez volt a mi álmunk.

 Hát megvalósult!”

 

21:25-től

Beteljesült Álom

 

   Áldott Égi anya, a beteljesülés virágzó ága.

  Oltalmadba fogadtad Világunk Népét.

  Te ki segíted a békét,

  gyarapítod e világnak ékét.

  Szépséged árasztod a lényekre,

  fiatalokra és a vénekre.

  Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

  lábad nyomán Új világ indult.

  Magadba öleltél, mint az irgalom Anyja,

  ki átértél velünk a túlsó partra.

  Isten szeretete és békéje velünk,

Mostanra Istenemberré lettünk.

 

 

Mihály főangyal:

 Az éteri sík mostanra feltisztul, szabad a galaxis, az uni- és multiverzum.”

 

Látomás:

Kegyelmi kiáradások sora érte el az uni- és multiverzumok legszélső peremét.

 Irgalmi hullámoktól fodrozódik az összes párhuzamos sík és létforma.

Egy nagy aranygömb hömpölyög végig a különböző valóságokon és egységbe

 rendezi azokat. Egységbe, Isten valóságába.

 

Fénylény érkezik a multiverzum szélső pereméről:

 Már megmondtuk, hogy akarjuk az egységet veletek,

 de nem nem tudtuk megvalósítani azt. Ahhoz ti, Magok kelletek.

 Hálával köszönjük.”

 

 Egy misszionárius érkezik egy párhuzamos síkról:

 Téríteni küldtek ide, de látom ti mind Istenhitűek vagytok.”

 

Gabriel, a védangyalunk:

 Köszönöm az imát. Általa új erőre kaptam!”

 

Mihály főangyal:

 Minden ima egy energetikai betáplálás annak,

 akiért folyik az ima. Kérésetek a szentségben való lét volt.

 Amikor valaki ereje teljében van, az szentségben létezik.”

 

Teréz anya:

 Kérem, ne feledjétek a szenvedőket!”

 

 Krisztusi ima Fénytestvéreinkért

 

  Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható Isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

 Megváltottam apámat, megváltottam anyámat,

 megváltottam az egész világot.

 

 

Pió atya:

 Én is veletek dolgozom. Már több billió lélek csatlakozott

 az élet szentségének helyreállításához/megvalósításához.

 Csupa zümmögés a teljes rendszer,

 sorra csatolódnak össze a párhuzamos létformák egy tengelybe,

a tengelyen pedig felfelé haladnak. Jó részük már az 5.D-ben

 várakozik a továbbjutásra. Ez a munka különösen dicséretes!”

 

Teréz anya:

 Kérhetném-e, hogy napi szinten kulcsoljátok fohászra kezeiteket

 a szenvedőkért, mindjárt ébredés után. Sok baj válna fénnyé

 még mielőtt elérné őket. Köszönöm nektek, hogy megteszitek.”

 

Fénylény érkezik a 7. D-ből:

 Egyenes út visz haza már, áll a tengely, azonban vannak

 olyanok kiknek már nincs ereje a továbbjutáshoz,

 ők is szenvedők, adjatok nekik erőt imáitok által.”

 

Szem előtt tartjuk a kérést, köszönöm a figyelmeztetést.

 Most e hosszú nap után köszönöm mindazoknak kikkel együtt tehettünk

 a Mindenség sorsának jobbításáért.

 Legyen áldott a pihenésetek.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.