Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

Lófej köd

 

A mai napon ébredéskor valami különleges, bársonyos erőt éreztem.

 Folyamatos áradása boldogságot csalt a szívembe. Kutatva az „Erő” forrását

 a hetedik égen túljutva a Boldogság birodalmát észleltem.

 

  Chiquetet Arlich Vomalites, az egyik atlantiszi bölcs:

 Határtalan a boldogság szívemben amikor közölhetem a jó hírt hogy Galaxisotok egysége megszületett.

Tudati tengelye ép és egészséges. Őrzőitek a helyükön. Így Isten királysága elérkezett számotokra is.

 Legyetek készenlétben, csodás napok várnak ránk!

 A sas – bika tengely helyreállt és az életerőt köt Földanya tudatszint váltásához.

 Az Istenember-Oroszlán tengely Istenember része eddig a világ Újrateremtésén fáradozott éjt nappallá téve.

 Ébredhetsz fáradtam is akár de a szívedben ott a boldogság ereje, mert tudod

 hogy visszavonhatatlan folyamat tevőleges részese vagy.

 Minden pillanattal egyre nagyobb a fény, mely átvette az uralmat a sötétség felett.

 Kérem tartósan maradjatok az ima frekvenciáiban, mely átírja a már megszokott,

automatikus reakciókat a mélytudatoTOKBAN és ez által a Földanya mélytudatában is.

A tokban, mely egykor a mostból "szakadt" ki az I. és II.

 dimenzió valós ágába. Valójában azonban ez nem a valóság,

csak egy ága a valótlanságnak, vagyis a zárványba „szorult” tudat észlelésének.

 Földanya mélytudata kitisztult, mely előző korok „észleléseitől” volt terhes.

 Minden ami a Földanya életében megtörtént az egységből való kiszakadás óta, most tisztul és áll helyre.

Ezzel párhuzamosan a tudat alatti és tudatos tudat-anyaga fájdalomtól való leürítése folyik.

Érezhetted azt, hogy minden ok nélkül egyszer csak feszült lettél, ami még a vérnyomásodra is kihatott.

 Azon múltbéli események az idegrendszerbe lerakódott feszültségei kerültek ekkor átalakításra,

mely mint „nehéz” erő akadályozza a tudati emelkedést.

 Ez a folyamat a ciklus végére érkezett, mely egyre erőteljesebben kívánt megszabadulni minden ballaszttól.

A Föld vajúdott, most szülte át önmagát és vele együtt minket is egy új valóságba.

Mivel egyek vagyunk Földünkkel ezért a kataklizmák, vulkán kitörések, áradások és időjárási tényezőknek vélt

 gondolati minták átalakításában együtt érző szeretettel mondjuk imáinkat és küldjük az arany fényt Földanyának

és minden szívtudatú létezőnek kik ezekben a pillanatokban is velünk vannak.

 Köszönet a szíriuszi nagy mestereknek kik fizikai testben vagy éteri alakban gyógyítanak és tartják

az erőt a kiegyensúlyozódáshoz. Ugyanakkor lelkünket gyógyítják.

 Az arkturiszi fénycsapat inkarnációja két naponta több százezer fizikai testbe

 inkarnálódva „szőtte” azt a védő hálót, mely egy ponton átemelt a tudati homályon, a 4.D asztál energiáin át.

 Sohasem kaptunk ennyi segítséget, mint most. Rajtunk a teljes létezés figyelme.

 Az Androméda köd tudatai egy „Lí” mezőt formáltak bolygónk köré, mely épp

 most egyensúlyozódik ki.

 A minket segítők sora végeláthatatlan, mindenki hozzá kívánja adni saját részét,

 szeretetét a Galaxisunk Újjászületéséhez.

Áldással köszönünk minden segítséget.

 

Amikor ezt olvasod kérlek tíz percig mondd:”Zyana Rex”,

 a Galaxis tudati gyógyulásának és egységének érdekében.

OOO

 

Ketten érkeznek egy Lófej nevű tudati mezőből/ködből, rajtuk keresztül érkezik

Hüperbórea ősi civilizációjának fénye, ragyogása bolygónk számára.

Egyikük:

 Lehet, hogy valóságnak élitek meg mindazt amit mindennapjaitok hordoznak,

 de ez egy manipulatív rendszer egy állomása csupán.”

 

Másikuk:

 A ti otthonotok a fény birodalma, melyet soha el nem hagytatok és nem is tudnátok elhagyni,

mert Istenanyánk tudatában vagyunk. Ki fog belőle tisztulni az összes nehéz erő és ekkor

Boldogasszonyunk tudata VISSZARENDEZŐDIK Ősöreg Istenünk tudatának Boldog minőségébe,

de valójában ez is csak egy illúzió.

 Most Boldogasszonyunk tudatát Ő tartja saját tudati rendszerében,

ezzel segítve a tisztulást és az aranykorba való tudati létezés lehetőségét.”

 

 Pió atya:

„Nincs olyan erő a világmindenségben, mely nektek árthatna.

 Ami árt, az a saját tudatotok szüleménye. Törekedj hát mindennapjaidba

 szeretetre és egyensúlyra. Az egyensúly által kapu nyílik az Új tudati minőségre.”

 

Teréz anya:

 Kérlek maradj együtt érző azokkal szemben, kik tudati pokolban élnek!

 Imád gyógyító rezgéseivel lazítsd a „járom” szálait, hogy adott pillanatban

 lehullhasson az."

 

Nap közben ahányszor csak teheted fohászkodj a szenvedőkért, a tudati

poklokat élők szabadulásáért Szent Anna imájával és a Fatimai Szent szűzhöz

a Szeretetláng fohásszal.


Dicsőséges Szent Annának

  Dicsőséges Szent Annának,
Zengem buzgó énekem.

  Mondd el kérlek áldott szívem,

  hogy őt nagyon szeretem.

  Kérünk a szent Magzatodért,

  és kit Ő szült megváltóként,

  Szent Anna, Szent Anna,

  Áldott Jézus nagyanyja,

  Légy világunk oltalma.

  Te vagy azon áldott szent föld,

  melyből szép liliom virágzott.

  Szüzességnek tisztasága,

  Istenszülő aranyága.

  Kérünk a szent magzatodért,
És kit ő szült Megváltónkért,
Szent Anna, Szent Anna
Áldott Jézus nagyanyja,
Légy világunk oltalma.

  Szent Anna, Szent Anna
  Áldott Jézus nagyanyja,
Légy világunk
oltalma.

 

 

Szeretetláng fohász a fatimai Szent Szűzhöz

 

   Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.

 Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

  Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

 kérünk áraszd ki Szeretetlángod kegyelmi hatását

 Hazánkra és a teremtett világra.

OOO

 

18:33


Már gyülekeznek körülöttünk más Galaxisokból

 19 órától a Mindenségért mondjuk a következő fohászt:

 


Hun Miatyánk

 

Miatyánk Istenünk, bennünk van országod.

 Előttünk Szent Neved, s törvény akaratod.

 Mindennapunk gondját magadon viseled,

 Vétkeinket mint mi is másnak- nekünk elengeded.

 A te kezed vezet kísértéseken át,

 s lefejti rólunk a gonosz járomát.

 Tiéd a nagyvilág össz hatalma, üdve

 Mindöröktől kezdve, legyen mindörökre!"

 

Az első 30 percben nem lesz új bejegyzés. Add át magad kérlek az imának.

 

19:25

 

Több Galaxis képviselteti magát ezen a nagy oldáson,

 a tudati, mélytudati mágiák fénnyé tételén és az Istenanyai tudat meggyógyításán.

 Következő imánk a Tripura a Mindenség édesanyjának tudati feltisztulásáért.

 

 Tripura Sundari Mahavidya

„A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lelt.


Vívódásai belső harmóniában merültek el.


Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzád emelkedtünk,


benne tartózkodva tudatunk az egységbe merült.


Ölelésed extázisában a fájdalom távozott,


énünk a TELJESSÉG részévé változott.


Megerősített és átalakított, ez az én-halál,


benne életünk beteljesült válaszra talál.


Fölül a határtalan, néma boldogság jött el,


alant az isteni egység csodája ölel.”

 

19:53

 

Jó ideig a szürkeségen kívül semmit sem láttam. Ekkor két

 pálos apát érkezett arany aurával.

 

 

Egyikük:

 Szentségben van már a bolygótok. „

 

 Másikuk:

 Az ezüst erezetű Istenanyai tudat minősége aranyra változott.”

 

 

Kegyelmi kiáradások sora érte el a bolygónkat, próbálom

 beazonosítani a forrását. Egy másik rendszer küldi az

 irgalom erejét, két galaxissal odébbról.

 

 

Megnyilvánulnak:

 Lehet, hogy furcsán hangzik, de testvérek vagyunk. Az Ősöreg tudatából

 származunk mi is. Erőtök a mi erőnk is. Fájdalmatok a miénk is.”

 

Energiagömbök/energialények érkeznek:

 Most, hogy az Istenanyai tudatból a félelem és a fájdalom is távozott,

 ismét szabadok vagytok. Béke van.

 

 20:40-től tíz percig mondjuk:

 Béke van, béke van, mindörökre béke van!”

 

ooo

 

Hálás vagyok a közös teremtésért. Nagy dolgok letéteményesei lehettünk.

 Most még minden tisztul és mozdul.

 

 

 20:50-től önmagunkra mondjuk tíz percen át:

 Áldott vagyok, áldott vagyok, mindörökre áldott vagyok.”

 

 

Buddhista szerzetesek érkeznek:

 Zeng a Pilis, mi történik?”

 

Pió atya:

 

 A Föld szívtudat tengelye állt helyre éppen.

 Minden sötétség és fátyol megszűnt.

 Ős Buda vára, mint a Pilis irányító központja éteri szinten üzemét

 elkezdte. A folyók fénnyé lettek és a kövek is.

 Százezrek váltak szabaddá. A létezés egy könnyű lüktetéssé lett.

 Valóságok hulltak porba, már minden a fényről szól.

 Folyamatos lüktetésszerű szívdobogás hallik a térben.

 Új erők érkeznek, melyek hatalmas fordulatot hoznak

 a Föld és a Dns változását illetően. A magas rezgés hatására két új gén aktiválódott :

 - egyik, mely képes a magas frekvenciák befogadására és sejtszintű beépítésére

 - a másik az örök élethez a sejtszintű regenerációt indította el.

 Új fejezet íródik éppen a Földünk sorsát illetően.”

 

 Áldott éjszakát mindenkinek.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.