Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

                                                        

Mezopotámiában Szaraszvati Istennő elsődleges tudati bontása, tapasztalatai váltak valósággá. Így születtek meg a végeláthatatlan folyónak tűnő vizek.

Hogyan kerül a tudat az anyagba? Érzések miatt. Először az Istenszerelem volt, melyet az összes érzékszervünkkel tapasztaltunk, fokozatosan 30-40 ezer év alatt kerültünk anyagibb világ állapotába.

Mikor és hogyan kerülünk vissza? Az érzések eltűnése a tudat felbontásával és megtisztulásával valósulhat meg, Ekkor az időkapszulák megtisztulva visszakerülnek Szaraszvati Istennő tudatába.

Mi az időkapszula? Egy tudati egységbe zárt információ.

Mi által tud feltisztulni?

-         Az Isten utáni vágyakozás hívja be a kegyelmet. Ez az első lépése a tudati tisztulásnak.

-         A kegyelem érkezése automatikusan egy tudati változást eredményez, ahol a tudati egységek elengedik a teremtett világgal kapcsolatos információt, első sorban a káoszt, mely a világ meg nem értéséből fakad. A világ működésének megértése a könyörület érzését hozza magával. Fokozatos tisztulás következik be a tudatban, mely érthetővé teszi azt a tudatot, melynek a részei vagyunk. A visszabontott egységekből visszanyerjük az életerőt. Ez a két érzés vezet el az egységtudathoz, melyben érzed és tudod, hogy a tapasztalás  része vagy ezen a felületen. Megszületik benned az együttérzés a világ iránt. Az együttérzés egyfajta megértése a tapasztalási folyamatnak melyben tudatos vagy a történtekre. Tudod, hogy a folyamaton át kell haladni a megtisztulás miatt.

-         Ekkor jelenik meg benned a segítő szándék. A másokon való önzetlen segítség egy teljesség iránti igényből fakad, mely feltételezi a visszajutást az anyagból a tudatba.

-         Ki hova jut? Ez egy jó kérdés. Mindenki elindul valahonnan és eljut valahová. A cél, hogy magasabb szintre juss mint a kiindulás. Kivéve, ha a forrásból való tudattal érkeztél. Azonban tudni kell, hogy ez a tudat is része egy felsőbb rendű tudatnak. Ezt később tapasztaljuk majd.

Amennyiben az adott tudati egység feltisztul, kaput nyit egy felsőbbrendű tudathoz. Az univerzumunkból való kijutás kapuja az Istentudaton át vezető végső Forrással való kapcsolódás. Rá fogunk jönni, hogy a végsőn túl is van mindig egy végsőbb. Ez a fejlődés. A tapasztalási felületről való visszafejtődés után új felületre tágul ki az tudat. Kérdés melyik tudatossági szinten lévő és milyen arányban. Az arány a kulcsszó, mely adja az érzéseket. A istenszerelem érzésén túl már nem létezik érzés. Itt már a tiszta Istentudat teremtő birodalmai vannak.

Az önmegismerés csak a  tudásmegszerzésével lehetséges. Ehhez munkára, odaadásra és befogadóképességre van szükség.

A tudás édesanyjától vagyis Szaraszvati Istennőtől kapott Ábc alapján elemzem Szaraszvati Istennő nevét, mely Abc-t magad is megismerhetsz az aktuális címszó tábori lehetőségeinek Szt Erzsébet táborában.

Tehát

Szár- Ő, kin felfelé haladhatsz a tudás megszerzése által

ász - áldása és szeretete szükséges a kiléted ön felderítésed útján

va- valóságunk istene egy a valóságokon túli mező, melynek egy megnyilvánulása az anyagban reked, most fejtődik vissza a tudata

ti - egyben a teljesség Istene

http://hinduizmus.hu/hindu-istenek/szaraszvati

Balog Ilona

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.