Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

Említettük, hogy a Mindenség édesanyjának tudata három részre bontódott.

 

Egyik rész az Irgalmas anyáé, ki a legépebb állapotban vészelte át az utóbbi

3 milliárd évet.

 

A másik rész a Diadalmas Anya minősége, ki jó maga is két részre bontódott.

Egyik a Galaxisokat összefogó kapocsként működött, míg a másik,

egy a Galaktikus rendszereket irányította és tisztította egészen a napjainkig.

 

Most egy újabb minősége lépett elő, mely a szeretetteli anya ereje.

Ez a minőség már megjelent terünkben, melyet Majtrya minőségnek

nevezünk s mely által összekapcsolható a Galaktikus anya legbontottabb

minősége is.

 

 

2019.07.05. 19 óra 08 perc

Nagy a sürgölődés körülöttem. Érkezik az Istenház, vagyis a 7779 szint "minden lakója".

Galaktikus anya: „Itt vagyok veletek. Engedjétek meg, hogy végtelen

hálám rátok kiárasszam, az elvégzett munkáitok okán.

Alig várom, hogy bontottságomtól megszabadulva visszatérjek

az istenházba. Két évezrede indult el a munka erre vonatkozólag,

amikor krisztusi energiák többedik üteme érkezett meg a térbe.”

 

Galaktikus főtanácsnok: „Vannak dolgok, melyek emberi ésszel fel nem foghatók.

A bontottságon túli erők világlátása segít benneteket. Itt vagyunk mindannyian.

Édenkertben élni, ez volt a vágyatok. Látomások sora segíti a munkátok.”

 

Gaya: „Köszönetet mondok minden bontottságból megszabadult részemnek.

Nehéz idők voltak, de már vége.”

 

Zaratus(z)tra: „Ezredévek viharában mára az Öreg Isten tudata is rendeződött.”

 

Krisztus Urunk: „Valóságos Isten a valóságos Istentől, mely én vagyok.”

 

 

2019.07.05. 20 óra 48 perc

 Itt vagyok. Mindjárt kezdünk.  Nagy energetikai kavalkád van körülöttem a szó

legszentebb és legnemesebb értelmében. Nagy a várakozás öröme.

Feladatul kaptuk, hogy pontban 21 órakor, 5 x hallgassuk meg az alábbi

szellemiséget hívó és kötő erőt. 20.30-kor itt további útmutatást találsz a munkához.

https://www.youtube.com/watch?v=5a9NQnOtw80 

 

 

2019.07.05. 21 óra 25 perc

 

Galaktikus Édesanyánk tudatát gyógyítjuk 21.40.-ig a következő imával, tudjátok a címet

is minden alkalommal hozzá olvassuk, mert így képez egy működő energetikai egységet.

 

 

Tripura S(z)undari Mahavidija

 

A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lel,

Vívódásai belső harmóniában merülnek el.

  Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedünk,

 benne tartózkodva tudatunk az egységbe merül.

 Ölelése extázisában a fájdalom távozik,

  énünk a teljes egység részévé változik.   

  Megerősít és átalakít, ez az én-halál,

 benne életünk beteljesült válaszra talál

 Fölül a határtalan, néma boldogság jön el,

  alant az isteni egység csodája ölel.”

 

 

 2019.07.05. 21 óra 35 perc

Vendégünk Őfelsége a Dalai Lama:

" Majtreya a jövő megvilágosodott embere.

 2500 évvel ezelőtt egy isteni inkarnációm előrevetítette a megvilágosodott

ember jellemrajzát, mint az aranykori szellem megtestesülését a földi világban.

 A világ megértése elvezet a feltétel nélküli szeretetig, mely együttérzést és további megértést szül.

 Ez a megértés elvezet a vágyak, kétségek és szenvedéstől való szabaduláshoz.

Szétszakítva a kéj és szenvedély hálóját az emberi testben élők képessé válnak

a szent életre.

 Ez a 35 millió éve tartó folyamat így eljutott a végpontra, ahol bőség,

boldogság és öröm várja.

 Életünk átnemesedve a teremtésben új dimenziókat nyit a lélek fejlődése számára.

Az erő neve ami a megvilágosodni vágyót vezeti Majtreya szellemisége.

 E szellemiség mint éltető erő az Oroszlán csillaglépen át elindult az Istentudatba

kötni már 2019.04.05. óta, mely léte hívja a Fény szerelmét az érben-vérben.

 

Így a Mindenség édesanyja ezzel az erővel átalakítja a létrára hasonlító Dns spirált

Mőbiusz szalaggá. Ezt a későbbiek folyamán részletesen tárgyaljuk, de most tudd róla,

hogy ez egy egy homogén szálból álló, isteni teremtő információkat tartalmazó fényszál.

 

Ha felülről nézed egy gyűrűt látsz, vagyis ezt O. Ez a pont az az emberi genetikában,

amikor a zárványoktól megszabadult tudat képessé válik az örök életre. A zárványok

az anyag szellemiségének energetikai lenyomatai voltak.”

 

 Ismét kötjük Majtreya erejét azzal, hogy 22.10-ig hallgatjuk:

https://www.youtube.com/watch?v=5a9NQnOtw80

 

 2019.07.05. 21 óra 52 perc

 

Az oroszlán csillagképen át 2019.03.21. óta az Isten törvényének visszatáplálása folyik.

 Az Oroszlán csillagkép két csillagán át, mely a Regulusz és a Tau Leonis elindult az Új Törvény ereje.

 Péter-Pál a kapu Isten törvényébe. Istenszerelem a neve.

 Péter, mint életerő és  Pál, mint életöröm együttes ereje az Istenszerelem.

 

 

kép: pétermonostori szer 2019.06.30.  A nap kegyelmi

kiáradásaival istenszerelmet virágzik.

 

 2019.07.05. 22 óra 02 perc

 

Gilgamesh : „A pleromából kiáradó lények tudata adja az eont, mint a Mindenség alapját. Energetikai hátterét illetően egy-egy minősége az Istenanyai tudatnak. Végső Istenünk tudatához vezet az energetikai váltás lépcsőzetesen feljebb és feljebb. Ezek a körök, mint kiáradások a kőrös isten tudatai. „

 Kérdés: „A végső Isten ábrázolása egy kör ponttal a közepében? „

Gilgamesh : „Nem. Ő maga a pont a közepében ki lüktetéseivel árad kijjebb és kijjebb a világmindenség végső határait adva meg. Ez a teremtés. Pillanatnyilag három kiáradás indult el egy káprázatos életút nyomán, mely a pleroma bölcsőjéből egészen az istenanyai központi forrásig jutott el ahonnan újraírta a teremtést. Visszacsatolt és kijavított mindent ami nem a Tudáson és Törvényen alapult.

 

 

 

 2019.07.05. 22 óra 16 perc

 

Mai munkánk alapja a május végi történésre épül, mivel 2019. 05. 28.- án Galaktikus

szinten megszületett  a megállapodás a Fénylények oltalmára. 

 

 Ennek a folyamatnak a záró akordján dolgoztunk a múlt alkalommal, amikor a

hüllő energiák lenyomatainak feltisztítása folyt.

 

Mára a tudatok ettől az energiától feltisztultak, de kik a kis szürkék, akik szintén itt voltak?

 Hogyan működnek? Mit szeretnének.

A kis szürkék az istenanyai tudatos tudatból széthullott részeket „szállták meg” és

rajtuk keresztül csatlakoztak fel a humanoid tudathálóra. Ők teremteni

képtelenek, de energiáikkal befolyásolták az eddigi teremtő folyamatokat.

Őket  a mai napon fénnyé tettük és átsegítettük az 554. szintre. Onnan

a Teremtés emeli tovább őket egy erre alkalmas pillanatban.

 

 Mindez most megtörtént.

 

Köszönöm, hogy velünk voltál a világ alakításában. Légy áldott érte.

 

 

 

Következő munkánk 2019.07.09.-én 20 órakor lesz, hacsak nem kapunk sürgős feladatot. Figyeld az oldalt, ki fogom írni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.