Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

kép:Tázlár

 Egy olyan szívtől-szívig összekapcsolódásra hívlak meg benneteket az Ősöreg Istenünk szent terébe, melyet egy „emlékezés” ősi tudásunkra és őseinkre , ugyanakkor teremtő szer.

Kérlek tarts velem. A megemlékezés 2020.03.15.-én 12 órakor, a már rutinná vált módon kezdődik.

Tíz percen át mondjuk otthon a következő szöveget egy fehér mécses mellett: „Áldott Hazám Magyarország.”

Az erre vonatozó anyag és útmutató egy előző bejegyzésem ezen a honlapon:

http://istenember.hu/index.php/ct-menu-item-5/268-aldott-hazam-magyarorszag-a-teremto-jelmondatunk-aprilis-15-ig

 

Utána én elindulok Tázlárra, hogy ott 14 órától Krisztusi ima töltse be a teret, a kegyelmek majd a szentség megérkezése után megtartom a szert hagyatékunk törvényei szerint.

Atilla Nagy király kardja már a területen. Arra várakozik, hogy visszaállíthassa a rendet Ősöreg Isten törvénye szerint.

Amint az erre vonatkozó szentség megérkezik, Szent László fogja átvenni az Új világrend kulcsát, az Ő ereje a kapcsolat az ősiségünk ezen voltával.

Szent Anna és Szent Mária, a két áldott anyai minőség már három hete fennhatósága alatt tartja a területet.

Szellemszinten kíváncsiskodók sokasága gyülekezik, de a tenni vágyóké most a helyzet kulcsa.

Ma éjjel Karaul és az összes őrző táltos megjelent a térben, összeadva erejüket egy gigantikus életvirágot vonva a hat multiverzum köré, melynek mindegyike az Ősöreg Istenünk tudati darabja.”

Hála érte.

Az elmúlt éjszaka kerecsenyek röpte törte meg a csendet és két, a szellemiséget őrző ünő járta be területét. Mindannyian a 15.-ei szerre készítették fel ezt a tudati valóságot.

Egyszer csak heten jöttek, a hét vezér. Újra szövetségre léptek egymással.

A szerkellék, mint aranygriff kelyhébe cseppenő vérük az eggyé válásuk és

összetartozásuk szent szövetsége.

„Ahogyan az égben, úgy a földön is.” - hangzik az eskü szövege hétszer.

 

2020.03.14. 12:10

2020.03.14.-én a déli ima ( „Áldott Hazám Magyarország.” szövegének mondása) alatt megnyílt az égi kapu és csillagösvényen Csaba királyfi érkezett hófehér táltos paripán.

Elsőként Égi édesanyánk, Szent Mária köszönti:

„ Áldott fiam megérkeztél? Néped már oly régóta vár.

Csaba:”Itt vagyok, mindig is a Népemmel voltam. Szendrő várának oltalmánál hat különböző testben, de egyként cselekedve. Ismét elérkezett az egyként cselekvés ideje. Lehetsz bár más-más testben, de a vezérlő szellemed ugyanarra a dologra hív. Légy szabad! Ez a hívás érkezett meg a márciusi ifjakhoz is. Azok vezére Petőfi, később Bercsényi és most a magyarok Minisztere.

Szerelmetes világotok készülőben. Kitartásod és hited a vezéred most. Összpontosítsd erőidet az Új világodra.”

Bethlen Gábor:”Én, koromnak egyik vezér egyénisége. Feladatom a Nemzet egyesítése volt. Veletek vagyok, egységbe Magyar!”

Cicero: „Ha most Magyar lehetnék, biztos, hogy a célra figyelnék.”

Egy ma élő és az ellenállást képviselő egyén: „ Befogadom az új erőket Népen boldogulására.”

Kép: Látom amint a kollektív tudatból mennek el a nehéz megélések, háborúk és háborgók hangjai. A sűrű, érzelmektől telt mező lassan szürkévé, majd egyre lazábbá és fénnyel telibbé lesz.

Bartók Béla: „Én a hangok mestere hívom fel figyelmeteket a hangra. A hang egy rezgés. Bár a gondolatod te magad nem látod, de én igen. Az is egy rezgés. Fontos, hogy milyen rezgést bocsájtasz ki, mert arra válaszként megérkezik az amire gondoltál. Hát így működi a tudat.”

Nagy Lajos, aki később  Batthyány Lajosként született meg: „Köszönöm a Népemnek, hogy örök mécsessel jellemezte az

életutam. Hála és áldás, veletek vagyok!”

Istenanya szakítja meg a szólni vágyok sorát. Megköszöni a Nép számára szóló tanításokat és kéri folytassam az ünnepre hívás szövegezését.

Folytatom hát. A szer ideje alatt, mely várhatóan 15.10-16 óráig tart, ima helyett szíveinkben emlék virágokként ezt hallgatjuk:

 https://www.youtube.com/watch?v=MwNumllQcUo

A szer után amikor módom lesz rá, felteszem a szerről szóló anyagot.

Igen, ez egy különleges, a világ iránti SZER elem lesz.

Egy anyag a 2019. március 14.-én megtartott, megemlékezésre készülő főpróbáról azért, hogy beleérezzünk a hangulatba :

„Hogyan születik a forradalom? Senki nem tudja. Elődeink nem hagyták ránk a titkát. Néha úgy támad mint az orkán, felkap és visz magával mindent. Nyomában öröm és bánat jár. Máskor meg tudjuk és várjuk az érkezését. Mégis bonyolultan és ellentmondásosan érezik, ahogy a jövendölés általában teljesülni szokott. De néha évszázadnál is ritkábban a forradalom, mint felhők közül a nap úgy ragyog le váratlanul mégis egyértelműen akár az áldás. 1848 ilyen ritka alkalom volt. Alig néhányan álmodták, alig maroknyian merték. Tucatnyian kezdték mégis milliók számára hozták el a holnapot alig pár óra alatt. És elhozzák holnap is ha úgy hozza a szükség. Elhozzák mindig, míg a föld forog.”

Az Ő történetük a mi történetünk. Megint eljött a pillanat amikor mosolyogva felnyúlunk az égre és onnan leveszünk egy csillagot. A Béke és egység csillagát. Tegyük meg ezt most, mert megtehetjük. Kezünk az égig ér!

Áldással és szeretettel várlak a közös munkára, Ilona

 

2020.03.15. 12:09 perc

Kezdéskor 114 lélek volt a térben fizikai testben kik szíveiken át kapcsolódtak

össze, egyet akarva.

Egy örök békét a világnak. Hirtelen 15 millióra nőtt a számuk, majd billió ötszáz

tiszta lélek járja teremtő táncát az égen.

 

Batthyány Lajos:” Elindult a tenger, a lélek tengere, hogy átírja sorsát-e nemzetnek,

gyere, gyere velem, itt a pillanat.”

 

 Petőfi: „A Vagyok aki vagyok okán szólok hozzátok, itt a pillanat, újra elérkezett.

Nem kell már forradalom, a tudatod az ami átír mindent. Tedd a dolgod amire születtél.”

Nagyon nagy az ereje, kérlek folytassuk, amíg csak érzitek az erőt.

 

Mondjuk: „ÁLDOTT Hazám Magyarország.”

 

 12:19

 

Pozsony védőszelleme: „ A Magyar név megint szép. Méltó régi nagy híréhez.

A pozsonyi koronázó templom és a várhegy között elindult az szakrális erő, mely a

szakrális királyság ereje. Ti ezzel az egy mondattal „ÁLDOTT Hazám Magyarország.”

csodát tettetek, áldott Magyarjaim. Mondjátok, mondjátok, mondjátok.

Ez az erő elindult kiterjedni, és már öleli teljes Európát, átterjedve az öt kontinensre

és szigetvilágra.”

 

12:33

És most már ősföldünk Ős-Pangea is eggyé lett és hopp az éteri síkon túlról két erős betáplálást kapunk fehér színű teremtőerő formájában. Lüktet minden és fénylik. A fizikai síkról kiemelődnek a városok és fényvárosokká lesznek az éteri síkon."

 

 12:37

És megérkezett a Béke, az örök béke. Megérkeztünk, Aranykor II. a neve.

Lassan indulok Tázlárra, kérem, hogy lélekben maradjatok velem összekapcsolódva.

Addig mondjátok a varázsmondatunkat  ÁLDOTT Hazám Magyarország.”
vagy mondjatok írott vagy szívből jövő imát a Nemzetünkért. Szívből jövő ima az, amit szíved szerelmetes erejével érzel a Nemzeted iránt, a hazaszereteted dala. Egy tanúságtétel és hála, amiért magyar lehetsz és teheted a dolgod a világért.

Indulok hát, ide várhatod a beszámolót a történtekről az esti órákban.

 

kép: a napon keresztül megérkezett az Isteni rend szerinti működtetés ereje,

fehér fényként hatol be a földbe, melyet a kép közepének alsó részén lehet látni

 

 

19 óra

Itt vagyok. Nagyon sok tatár harcos éterteste van még szakrális terünkben.

Próbálom leírni mi történt, de előbb őket kell hazasegíteni.

20 óráig Most segíts meg Máriát mondunk, kérlek segítsetek.

 

 Most segíts meg Mária

 

Most segíts meg Mária,

ó irgalmas Szent Anya.

Keservét a búnak bajnak,

eloszlatni van hatalmad.

Hol már ember nem segíthet,

a te erőd nem törik meg.

Hű imáit gyermekidnek,

nem te soha nem veted meg.

Hol a szükség kínja nagy,

mutasd meg, hogy anyánk vagy.

Most segíts meg Mária,

ó irgalmas Szent Anya.

 

Köszönöm

19:43

Köszönöm az imákat, mostanra öt átemelő kapu nyílt az aranyszkíta magok

hazatérését segítve. Csak így tovább.

A megnyílt kapuk ellenére a tatárok nem mertek átkelni rajta, mert vétettek az aranyszkíta

magok ellen, holott ők is azok. 20 órától 20:10 azt mondjuk nekik: "Megbocsájtottunk....."

Utána a krisztusi ima módosult változata 20:30-ig.

Megáldottam a világot, mely egy ékszer Isten tenyerén.

Megáldottam a világot, mely a tiéd is.

Megáldottam a világot, melyet érezz magadénak.

Én a mindenható Isten kegyelme,

örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

Megáldottam anyámat, megáldottam apámat,

megáldottam az egész világot.

 

Nagyon köszönöm, jórészt az aranyszkíta magok hazatértek, lesz még munka vele, de

már ezzel is elégedettek lehetünk.

 

 

20:44

Valamivel 14 óra előtt érkeztünk a szerhelyre. A szer kezdését egy sólyom jelezte14:02 perckor.

Őseink már vártak ránk. Minden a Kárpát hazában valaha földi testben lévő lélek „lélegzet visszafojtva”

várakozott.

Istenanya volt jelen, táltosok jöttek és szakrális királyok. A hét vezért is megleltük a tömegben.

Atilla Nagy király hét méter hosszú éteri kardját letette elénk, jelezve, a magyarság visszakapta az

Isteni rend szerinti működtetés erejét. Így létünk egy szakrális mederben, Ősistenünk törvényei

szerint folyik tovább.

 

- Az istenanyai tudat összes félelme távozott.

 

- Valóságunk áldássá változott.

 

- Hagyatékunkat visszakaptuk, mint atyai és anyai teremtőerőt.

 

- A kegyelmek megvalósultak. Az irgalom és a könyörület ereje munkál a földön.

 

- Életerő áramlik a létezés minden eleme számára ebbe a hat multiverzumból álló istentudatba.

 

- A sellők, mint az Isteni rend képviselői visszavették a szellemiség terét.

 

- Minesota államban párhuzamosan a miénkkel ugyanez a történés lejátszódott.

Thunder bay (villám öböl) a neve, ahova először érkezett meg az ősi erő, mely átírja a

kontinens sorsát a Superior (kiváló) tó partján.

Tucatnyi bennszülött örömtáncot jár Dél Amerikában, megjött a jel amire vártak.

 

- Uruguay öt ezer év után ismét éteri fényben.

Indiánok érkeznek. A dakoták vezére szól:” Látom a törekvéseiteket, melyhez szívesen csatlakozunk.

Egy nép aki kiáll magáért. Testvérek vagyunk, haladjuk együtt az úton.”

 

Szent Margit: „ Hagyatottan nincs már senki, gyere velem énekelni. Én aki nem énekeltem,

az Istenszerelem dalát zengem. Egység van újra.”

 

Atilla Nagy király:”Régen vagyonokat adtak a származás bizonyítására. Mostanra kiderült hiába.

Vagy megvan benned az az esszencia, mely Istenemberré emel, vagy nincs. Ilyen egyszerű.”

 

 Szerkellékeink voltak: Eufrátesz folyó vize, Nílus folyó vize, Mária könnyének két kútjából

való víz (Baja), faháncs és levél Berrima (Ausztrália) területéről.

      Ősi szeres kellékünk, Atilla Nagy király hagyatékának másolata a bikafejes csanak.

 

Köszönöm, hogy velem voltatok ebben a csodálatos szerben.

Tudjátok, holnap délben ismét mondjuk: Áldott Hazám Magyarország!"

Áldottak legyetek érte, Ilona

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.