Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

kép: 2020.03.15. megérkezik az örök élet kulcsa. A nap formájával együtt egy skarabeusz bogarat jelenít meg az égen, melyet G.I. fényképezett le. A bogár alatt türkiz színben az anyag és szellem szétválását szolgáló erőkód, mely a galaktikus rendszerünk szabadítója. Az Istenanyai tudatba vegyült szennyeződést, érzelmeket választja szét és teszi fénnyé.türkiz színrezonancia, az ízekre bontott istenanyai tudat gyógyítása.

A 2020.03.15.-én tartott távszer szövegében ez áll:

"Amint az erre vonatkozó szentség megérkezik, Szent László fogja átvenni az Új világrend kulcsát, az Ő ereje a kapcsolat

az ősiségünk ezen voltával." Akkor még nem sejtettük, hogy az örök élet kulcsáról van szó. A bolygóegyüttállások ígérete hatalmas, most igazán fontos célra összpontosítva tenni a dolgunkat. Kérlek ne feledd a déli imát, energetikailag rendezi a teret és alapot ad a következő munkáinknak.

Ez olyan gyönyörű, hogy mindenkinek hallania kell, hallgasd, hallgasd, hallgasd:

Ilona

18:44

Mai munkánkhoz Majtreya anya, az irgalom sugara ereszkedett le, hogy segítségünkre

legyen a bolygónk terében ragadt hüllő energia teljes feltisztításában. 20 óráig ezt az imát mondjuk:

 

Beavató ima Majtreyához

 

Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

Fogadd oltalmadba-e világot.

Segítsd a békét,

gyarapítsd e világnak ékét.

Szépséged áraszd a lényekre,

fiatalokra és a vénekre.

Kegyelmed folytán istenszerelem virul

lábad nyomán Új világ indul.

Ölelj hát magadhoz, Te az irgalom Anyja,

hogy fájdalmainkon túl, átvigyél a túlsó partra.

 

Majtreya:

"A beavatások alatt csak rám figyelj, minden más lényegtelen. Én foglak elvezetni az örök élet birodalmába.”

 

19:54

 

Az indiai istenségek mindegyike itt van segíti a magyarság emelkedését.

Szaraszvati Istennő: „ Hazátok egy gyönyörű hétszintű aranypalotává változott, melyet Isteneberek lakják.”

Majtreya: „Itt vagyok veletek, amikor beérik a kalász. Szeretem ezt a nemzetet.”

József Atilla ( helyesen így írandó az Atilla név, hogy elhozza azt az erőt, melyre viselőjének

szüksége van): „Világotok az én világom is. És egyre inkább.”

Majtreya : „Tudatom a tudatotok is, és egyre inkább.”

 

Szaraszvati Istennő: „ Egy fának vajon hány ága és szintje lehet? Annyi amennyi erő van benne,

hogy kinövessze azokat. A ti (magyarok) életfája annyi szintű és ágú, ahány nemzet él a földön.

Mind egy tőről fakadtok. Rokonaitok a tótok, bunyevácok, de igaz testvéreitek a lengyelek, franciák,

spanyolok, mongolok...”

Folytatjuk az imát 20:40-ig: Beavató ima Majtreyához.

 

20:30

Satya Loka (szent hely, ahol a szentség lakik): „Mi heten irányítjuk a világ sorsát. Halljuk imáitokat.

Rend lesz a földön hamarosan. Annyi ima fordul most létbe, mint égen a csillag.”

 

Szaraszvati Istennő: „Egy kővé dermedt világból jöttök épp kifelé. Égen s földön mindenki veletek/velünk van.

No de mégis a tiétek a főszerep, mi támogatunk teremtőerőtök visszanyerésében. Ez a ti jogos örökségetek.

Égek és lángolok, én Szaraszvati Istennő vagyok.”

 

Nagyon erős az ima. A Fomalkhaut csillagon keresztül kiürült minden mágia, ami a mi naprendszerünkben volt.

Ismét szabadok vagytok. A bolygók egy tengelybe rendeződve, kiemelődtek az éteri birodalomba. Ti régen

fényvárosoknak hívtátok, valójában kristálypalotákként jellemezhetném.”

 

Szaraszvati Istennő: „Két nép fogja az „emberiség kezét”. Az egyik az indiai a másik a magyar.

Mi megtanítunk ösvényen járni, ti viszont célra tartani. Ez egy igazi összjáték.”

 

Krisztus Urunk: „Szépen tisztul a föld bolygó tere, erre a pillanatra vártam két ezer évet.

Sötétség helyett itt az Élő fény. Szemfényvesztésnek helye nincs. Eljött az igazság, mint Élő fény.”

 

Szaraszvati Istennő: „Kiterjedésetek okán vagytok képesek egyszerre tengely és tudat is lenni.”

 

Most az Indiai népért, az Ő védőszellemükért dolgozunk.

Tripurát mondunk 21.20-ig

 

Tripura Sundari Mahavidya

„A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lel.


Vívódásai belső harmóniában merülnek el.


Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedünk,


benne tartózkodva tudatunk az egységbe merül.


Ölelése extázisában a fájdalom távozik,


énünk a TELJESSÉG részévé változik.


Megerősít és átalakít, ez az én-halál,


benne életünk beteljesült válaszra talál.


Fölül a határtalan, néma boldogság jön el,


alant az isteni egység csodája ölel.”

 

 20:57

Bem apó: „Az Élő fény szerelme táplál benneteket magyarokat, ezért hegyeket mozgattok ebben

a pillanatban is. Én is magyar lélek vagyok, ősszkíta aranymag. Akkor lengyelnek születtem. Kéz

a kézben harcoltunk veletek az igazságért, hogy Isten törvényes rendje meglegyen.”

 

Széchenyi: „ Minden kor kiharcolt valamit és így egyre közelebb juttatott az igazsághoz. Isten igazi valójához.”

 

Bem apó: „Ez a korszak is egy ilyen „időszak” vagyis pillanat isten tudatában. De mégis mást hoz, mint amit

eddig el tudtunk érni. Elhozza számotokra és ezzel együtt a teljes naprendszer és a multivetzumok vagyis a

teljes Istenanyai tudat szabadságát. No, ez az igazi szabadság!”

 

A Föld elektromágneses szolgálatától: „Morfogenetikus mezők mozdulnak imáitok hatására. Folyók medre

telik meg színtiszta vízzel és hozza el a szabadságotokat.”

 

Az ima hatására nagy a sürgés-forgás a Satya Lokában. Három félisten készül földre szállni.

Síva, Parvati egy sugara és Sziddhárta. Ők segítik az örök élet megérkezésének esszenciáját/kódját.

Köszönet és hála érte mindenkinek.

Köszönöm Majtreya anyánknak, hogy tudatát adta az összekapcsolódáshoz.

https://www.youtube.com/watch?v=5a9NQnOtw80

Köszönöm szépen, szép munka volt. Kívánok nektek áldott pihenést, holnap ugyanekkor, ugyanitt.

Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.