Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

Pilis-Solt-Kiskun vármegye  címere

19 -21 óráig a következő imát mondjuk Nemzetünkért

 

 A Magyarság  beteljesült Álma

 

  Áldott Égi anya, a beteljesülés virágzó ága.

 Te ki oltalmadba fogadtad Hazánknak Népét.

Segíted a békét,

  gyarapítod e világnak ékét.

   Szépséged árasztod a lényekre,

   fiatalokra és a vénekre.

   Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

   lábad nyomán Új világ indult.

  Magadba öleltél, mint az irgalom Anyja,

   ki átértél velünk a túlsó partra.

 A könyörület ereje és fénye velünk.

  Virágzik az Isten tudat tengelyünk.

 

19:48

 

Ma a Napon keresztül Pálosszentkút erőteljes Istenszerelem betáplálást kapott.

Minek folytán a teljes néhai Pilis-Solt-Kiskun vármegye szent helyei

most töltődnek az Istenszerelem minőségével.

 

Páloszentkút-Pétermonostora összekapcsolódott

és már az öröklétbe igyekvőket fogja és emeli át, mint tengely.

Mindezt most történik.

 

20:01

  Ős-Buda megremegett a gyönyörűségtől és az istenanyai szívtudat tengely helyreállt.

 

 Nostradamus(z):

”Vakok akik nem látják ezt a Fényességet, mely a tengely helyreállását hirdeti.

A tudatos tudat a Pilisben, mint Paálos(z) tudata helyreállt és

 elindította azt az örömódát, melynek Aranykor II. a neve.”

 

Wass Albert:

”A Nemzetek ismét egységben, hiszen a Magyarság Nemzettudata összerendeződött.

Egyek vagyunk mi már minden nemzettel.”

 

 

20:31

 Szükség mutatkozik a legmagasabb szintű Istenanyai erő minőségének horgonyzására

ezért most 25 percen át a következő imát mondjuk:

 

 Hívom az Ős Istenanya erejét

 

 Mindenség Édesanyja,

Magyarok Nagyasszonya.
Ékesíts minket
Tudásod fényével,
Istenséged lényével,
Hagyatékunk erejével.
Teremtőnk szeretetével.
Áldás apámra,
áldás anyámra,
áldás az egész világra!

Áldás apámra,
áldás anyámra,
áldás az egész világra!

Áldás apámra,
áldás anyámra,
áldás az egész világra!

 

20:42

A Nemzettudat teljes feltisztulásáért most 10 percen át szükséges mondani a következőket:

”Megbocsájtottunk, megbocsájtottunk, minden nemzetnek megbocsájtottunk.”

 

 20:55

 A Magyarság  beteljesült Álma című imát mondjuk 21:20-ig.

 

21:18

Kossuth Lajos:

„A törteli „Nemzettudat” üstjében eggyé forrt Nemzetünk.

( Az üst másolata Bugacon az Atilla „fekete” színű sátor

közepén állt már több évben is,mint lelet Törtel környékéről.)

Két másolata éteri szinten Ős-Budán áll.

Bennük az összes Nemzet Egysége megszületett.

Olyformán, hogy egyik üstben Pálos(z), míg a másikban Napos(z) népe vált eggyé.”

 Ős-Öreg Isten:” Egy kivételes és egyedi minta alapján vontátok vissza a tudatotokat

az anyagból. Ez már a ti valóságotok. Éljetek vele.”

 Kossuth Lajos: „A Nemzettudatotok hullámzik és sziporkázik.

Magába öleli az összes Nemzetet.”

 

Végvári vitézek:

”Egyek vagyunk a Föld felett, eggyé öleljük a kéklő eget.”

 

Tatárvár védőszelleme:

”Atyám szeme könnyben a meghatottságtól.

Égnek a gyertyák

 az oltáron, mint az Altair csillagon, melyen át Hazaértetek.

( Altair, a Sas csillagkép fő csillaga.)

 Egy Nép mely hazatalálva visszavezette az összes többi népet.”

 

Mátyás király:

”Gratulálok nektek, áldott Nemzetem.”

 

Keszthely védőszelleme:

”Végre én is szabad vagyok!”

 

Egy Nefilim:

”Egy szebb jövő reményében érkeztem ide, de a legnagyobb meglepetésemre

én is átlényegültem.”

 

Kossuth Lajos:

”Egyesek vágynak, míg mások megteremtik.

Legyetek saját életetek teremtői.”

 

 Köszönöm áldott munkátokat, legyen könnyű az álmotok.

 Várlak benneteket holnap ugyanebben az időben.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.