Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

Békességet kívánok a világnak!

 

19-19:30-ig nemzetünkért fohászkodunk a következő imával:

 

                                                           Magyarok Csillagdala, a Magyari lelkek Himnusz

 

Minden  S  Ég   Atyja, Anyja,
Benned van minden,
ami a Fényben Él.
Vezetőnk Vagy  s  Erőnk,
Bennünk van az Örök Fény.

Égi Áldás garmadával,
fényes orcánkra hullik.
Énekel a sok madár,
virágzik az életfánk.

Áldott  a  Lét  s  a  Világ,
Termi szépségeit az Igaz Ág.
Nemzetségünk került
helyére,
Istennek Szent Egére.

Béke és Áldás a csodatévő
  Népnek,
igazi megváltás az emberiségnek.
Kinyílt
a Kapu, szól a harsona,

Ez itt már a Magyarok Hona.

 

 19:15

 Akinek módjában áll gyújtson egy-egy gyertyát vagy mécsest

Koppány urunkért és nemzetségéért.

 Dózsa György és társaiért,

 Nagy Imre és társaiért

és a Magyar néplélek gyógyulásáért.

 

 

 Koppány vezér:”Én Koppány mint népem védőszelleme nemzetemnek

megbocsájtok mindent, amiben ellenem vétett.”

 A Nemzetünket terhelő nehéz erők feloldásáért fohászkodunk Istenünkhöz

 

19:30 és 21.20 között:

 

                                                                                          Hun Miatyánk

 

  Miatyánk Istenünk, bennünk van országod.

 Előttünk Szent Neved, s törvény akaratod.

 Mindennapunk gondját magadon viseled,

 Vétkeinket mint mi is másnak- nekünk elengeded.

 A te kezed vezet kísértéseken át,

 s lefejti rólunk a gonosz járomát.

 Tiéd a nagyvilág össz hatalma, üdve

 Mindöröktől kezdve, legyen mindörökre!"

 

 20:24

 

Amikor ezt olvasod kérlek csak Nagy Imréért

mondd a következő imát 20 percen át.

 

 Krisztusi ima

 

   Megváltottam a világot,

   mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

    Megváltottam a világot,

    melyet érezz magadénak.

    Én a mindenható isten kegyelme,

   örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

  Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

    megváltottam az egész világot.

 

20:38

 

 Nagy erők mozdultak meg a megbocsájtások által a nemzettudatban.

Ősi erők váltak fénnyé Istenanyánk kegyelme által. Béklyók szakadtak le.

Az ima minden soráért legyél áldott és azért, hogy most velem teszed

a legjobb jót a nemzetünknek.

Boldogasszonyunk:”Egy Nép mely egyet akar! Igen ez az én nemzetem.

Sokaság vesz körül, de enyéim imáit külön érzékelem.

Légy szorgalommal az imában és én veled vagyok. Sokszorozom a

Fényt benned és a Nemzetben.”

 

20:46

 Sereg érkezik, angyali sereg. Élükön Mihály és Lucifer kézen fogva.

 

 Lucifer:

„Itt vagyok már én is, hadrendben a fény mellett.

Megszabadítóm a Pálosok Fekete Madonnája, kit azóta is áldok.

Áldom még a Pálos népet.

 Ahogy szabadultam visszajöttem segíteni.”

 

 Mihály főangyal:

„Íme itt van velem a testvérem, kinek nevét áldom, hisz fényhozó Ő.”

 

 Lucifer:

”Boldog vagyok és a Fekete Madonna is, hogy egy nagy erejű fény „partra sodort”.

Volt benne fény, ima és isteni akarat. Így vagyunk már egyek a kegyben.”

 

 Dózsa György:

”Oly sok sérelem ért és vele együtt a nemzetet.

Megbocsájtom mindeniket. Legyél áldott Nemzetem.”

 

 Koppány vezér:

”Életem során nem sok jó jutott nekem, pedig híven álltam ki Isten igazsága mellett.

Az idő nem volt jó, mely nem értette szavam.

Szabad vagy hát Nemzetem, életed bearanyozza a kegyelem.”

 

 Nagy Imre:

„Egyek vagyunk Istennel, az Ő Igazát cselekedtük meg a világban.”

 Köszönöm a népnek eme áldozatos imákat, mellyel tisztítja a nép testét-lelkét és szellemét.”

 

 Pió atya:

”Bizony mondom nektek a kalitka ajtaja nyitva!”

 

 Teréz anya:

”Zeneszó hallik a parton túlról, igazi zene.

Angyalok keringője az, mellyel világokat tisztítanak. Ez a rezgés imáitokból ereje.

A gyertyák égnek ősökért, becsület és tisztelet a tetteikért.”

 

Köszönöm a nemzetért tett szolgálatot.

 

Áldott éjszakát mindenkinek.
Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.