Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 A Kurultáj 2018. évi záró Nagy szerén, Bugacon készült kép.

 Áldott Hazánkért 19-21.20-ig a következő imát mondjuk:

 

 

Krisztusi ima

 

  Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

  Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

  megváltottam az egész világot.

 

19:03

Amikor elolvasod nyisd meg az alábbi linket és 20 percen át

töltsd arany fénnyel,

 

majd további utasításig folytasd Krisztusi imával.
19:34

Tiszaalpár védőszelleme:

 

Atilla nagy király életében szebb éveket is megélt ez a táj.

Telis-tele istenszerelem forrásokkal.

Szám szerint 17 forrás volt abban az időben. „

 

Én:

”Ezen források zárultak le Zalán (Szvatopluk) átkának hatására,

melyet most imánkkal szabadítunk.”

 

 19:42

Most 10 percen át Krisztusi imát mondunk Szvatoplukért,

hogy megbocsásson a Nemzetünknek.

Rátelepedett kapuinkra, amit Árpád vezér visszavett tőle.

 

20:00

Most az összes nemzetért fohászkodunk krisztusi imával

kiknek fájdalmat, gondot, bajt, vélt vagy valós sérelmet  okoztunk.

Ezúton kérjük a bocsánatukat 30 percen keresztül.

 

 20:25

 Krisztusi imával kérünk bocsánatot 30 percen át minden néptől kikkel

vérszerződési kötelékünk volt és azt megszegtük.

Megbocsájtunk minden népnek kik nem tartották be

velünk szemben a vérszerződéssel járó vállalást.

Ugyanakkor kérjük a segítséget,

hogy önmagunknak meg tudjunk bocsájtani

amiért e szerződések mögül bármilyen okból is kiléptünk.

Kérlek ezen a ponton gyújts 6 fehér gyertyát vagy mécsest

Szvatopluk Morva fejedeleméért, Árpád vezérét,

Atilla nagy királyért, Mátyás királyért,

Nimród atyánkért és a magyar Néplélek feltisztulásáért.

 

21:04

 

Három besenyő érkezett:”1071-ben a Nándorfehérvári területeken

nagy besenyő áldozattal végződött a csata.

Mi, mint besenyők megbocsájtunk a magyarságnak és önmagunknak

is hogy egymás ellen mentünk.”

Nagy-Magyarország védőszelleme:

”Tartok tőle, hogy napestig kígyózik a bocsánatkérők sora.

Mindenkinek nem adhatok szót. Egy népnek viszont hangot kell adnom.”

 

A Török néplélek kér bocsánatot a Magyar néplélektől:

Minden etikát áthágva saját gyermekeitekkel tartottuk fenn és gyarapítottuk

a birodalmunkat. Erre semmikor senkinek sincs joga. Esdve kérjük a bocsánatotokat."

Én:

Most 15 percen át mondjuk:”A törököknek és janicsároknak megbocsájtottunk.”

 

21.25

Gabriel főangyal a Magyar néplélek szószólója:

Tengernyi bocsánatkérés és megbocsájtás közepette még egy Nemzet szót kér.”

Kublaj Kán: Én vezettem a hadjáratok legnehezebbikét, amikor is veletek harcoltam.

Bátor, hős nép a tiétek. Méltó ellenfél.

Ma már tudom, hogy nem ellenfél voltatok, hanem testvér nép.

Kérem a Magosságos irgalmát népem számára minden kioltott testvér élete miatt.

Bocsássatok meg nekünk áldott nemzet, áldott nép.”

 

S(z)aras(z)vati Istennő:

Hőn áhított vágy teljesül a szívemben.

Minden Nemzet minden Nemzetnek megbocsájtott. „

Teréz anya:

”A kegyelem és irgalom Istene veletek, ez már bizonyos.”

Két zélóta:

„Azt hittük, már sohasem lesz vége az intrikának, de hogy ilyen bocsánatkérés jöjjön ki

egy Kán szájából azt sohase hittem. Tényleg változik a világ.”

 

Szvatopluk Morva nagyfejedelem:

„Morvaország szabad, de a szívem terhet hordozott.

Lélegzet elállító a magyarok imáinak „döngése”. Egy rezgés mely mindenre gyógyír,

mindent meggyógyít.”

 

Árpád vezér:

Ha tehetném minden a Néplélekért imádkozót rangra emelnék,

földet, birtokot adnék neki. De most más szelek járnak.

A kitüntetéseket Lélekszinten kaptátok Boldogasszonyunk áldásával.

A tarsolyban minden benne van, melyre szükségetek van még az öröklét útján.

Ezek: ¾ rész irgalom a fennmaradó negyed viszont kegyelem.

Az Úr kegyelme a 17-77. szintig. Ez most a legtöbb, mit kapni lehet.

Az öröklét záloga .”

 

Köszönöm hogy ma este is tetted a jót

Nemzetedért áldott te Magyar!

Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.