Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

Rendhagyó módon áldott családomnak kérek ima segítséget.

Édesanyám számára 10 perc Krisztusi imát.

 

Krisztusi ima

 

  Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható isten kegyelme,

 örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

  Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

  megváltottam az egész világot.

 

 

Míg édesapám számára 10 perc Most segítsd meg Máriát.

 

Most segíts meg Mária

 

 Most segíts meg Mária,

 ó irgalmas Szent Anya.

 Keservét a búnak bajnak,

eloszlatni van hatalmad.

 Hol már ember nem segíthet,

 a te erőd nem törik meg.

 Hű imáit gyermekidnek,

 nem te soha nem veted meg.

 Hol a szükség kínja nagy,

 mutasd meg, hogy anyánk vagy.

 Most segíts meg Mária,

 ó irgalmas Szent Anya.

 

 

 Húgomnak 10 perc Krisztusi imát.

 

 Ők meghatározóak számomra az itt a honlapon végzett munka szempontjából.

 Aki a továbbiakban is segíteni szeretne, kérem megérzés szerint mondjon fohászt értük.

 Köszönöm, hogy megértitek.

OOO

 

21 óráig

a következő fohász hallik ajkunkról Tibet védőszelleméért:

 

  Beavató ima Mat-Rí-hoz

 Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

  Te ki oltalmadba fogadtad Tibetnek Népét.

  Segíted a békét,

  gyarapítod e világnak ékét.

  Szépséged árasztod a lényekre,

  fiatalokra és a vénekre.

  Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

  lábad nyomán Új világ indult.

  Ölelj hát magadba, Te az irgalom Anyja,

  ki átértél velünk a túlsó partra.

 Béke és áldás velem,

 virágzik az istenszerelem.

 

 

Amikor olvasod-e sorokat, kérlek mondd 10 percen át:

 Baál Isten tudata ismét tiszta, Baál Isten tudata ismét ép.”

A következő 10 percben pedig:

"Baál tudata ismét szabad."

 

19:53

 

Két zélóta érkezik.

 Én: Már többször voltatok itt „nálunk”. Kik vagytok és miért jártok ketten?

  Egyikünk:

„Bár azt gondolom, nem érdemeltük meg, de a ti Krisztusotok minket is megváltott.

Együtt szenvedtünk kereszthalált. Krisztust középen, mi kettőnket a két szélen

feszítettek meg azon a napon. Mi római katonát is ültünk, folyton lázadtunk a

 római uralom ellen. Akkor így tudtuk kifejezni nemtetszésünket

amiért a földünket elfoglalták. Láttuk azt a Nagy Fényt,

ami eljött Krisztusért és minket is vele együtt felkapott.

Ő az Úr volt, a Világok Ura.

Nimród édesapja és a Mindenség Édesanyjának párja.”

 

20:24

A mi vérvonalunk ábrahámi, de a baj valójában Ábrahám édesapjánál kezdődött.

 Leánya Sára egy egyiptomi hercegnőtől született. Tárénak bűntudata volt a

 családjával szemben, ezért a szíve elkezdett „összezáródni”.

Kevéssé fogadta a fényt és így az idők során családja több mutáción esett át.

Az Ábrahámi vonalon a szívtudat sérült. Ábrahámnak született egy másik fia is

egy egyiptomi Hágár nevű szolgálójától, Izmail kiből az Arabok lettek.

 Ez a vonal a fájldalom legmagasabb szintjét tartalmazó Dns sor.

Itt már a 36. és 72 genom is sérült. Nálunk a 36. genom torzult. Így ők teljesen leszakadva az Istentudatról léteznek a világban. Valóságukat egy irreális kép, mely az öt érzékszerv információiból áll össze.

 Az öt érzékszervi minta együtt adja a világképet, melyet ebben az esetben 6.

érzékszervnek mondunk. Az érzékszerveken keresztül megalkotott világkép

felelős a tudatszintek közötti továbbjutásért.

 Új tudatszintet létrehozni csak helyes világlátással lehet, ez nekünk most Mat-Rí.

 Ezért fontos megbocsájtani Hágár, átkát melyet az Ábrahámi vérvonalra mondott ki.

Ugyanis ez okozta a 72. genom hibáját és adott egy téves világlátást.

 Az átok hatott az Ábrahamitákra és a saját Izmael nevű fiára is.

 Ha csupán négy dolgot jegyzel meg abból, amit közöltem, már nyertes vagy!

 1. Ne okozz fájdalmat a családodnak.

 2. Fogadd el őket olyannak amilyenek.

 3. Amennyiben megbántottad őket, kérd bocsánatukat.

 4. Bocsáss meg magadnak amiért megbántottad őket.

 A történet ezen pontján fontos megtudnotok a génekkel kapcsolatban

azt, ami a Havaruti nagy szalán történt. Ami a mostani gének téves működését okozta.

Ez egy plejádi „beoltás” következménye. A plejádi genetika nem tudja kezelni a sérelmeket.

Erről később

 lesz még szó, mert a teljes Fénytudatú nemzetségre hatással volt.”

 

 Krisztus Urunk:

”A zélótáknak igazuk van, én emeltem őket vissza a Fénybe.

Nem tehettek róla, hogy az emberiség-e tévedése létbe fordult  és melynek

ők is csak elszenvedői voltak, mint nép."

 

 Krisztus Urunk:

”Havaruton történt az utolsó nagy szalán, melyen a szíriuszi családunk

is jelen volt fizikai testben. Egy a más bolygón élő Fénynemzetség beoltásán dolgozó

csapat nem volt előrelátó, így a Földi embert egy olyan génnel „fertőzte meg”

mely nem tudott megbocsájtani. Ez után indult el az igazi kálvária.

 A tudat egyre mélyebbre süllyed, sérült és darabolódott.

Volt akinek a szívtudatából szakadtak ki darabok.

A kiszakadt darabok kutya és ló formát öltöttek.

A tudatos tudat is fertőződött és darabolódott.

Az apróra morzsolódott tudat egy érdekes fajt adott

a világbak, melyet nem neveznék meg.”

 

20:40

21 órától 20 percen át Krisztusi imát mondunk

Őszentsége a Dalai Lámáért.

 

Krisztusi ima

 

  Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható isten kegyelme,

 örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

  Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

  megváltottam az egész világot.

 

21:21

 Tibet védőszelleme:

 Már rég volt ilyen kék az ég Tibet felett. Tisztító imáitok

 döngése” tette mindezt. Félelmek és fájdalmak váltak Fénnyé,

 tudatok öröklétté.”

 

Egyiptom védőszelleme:

 Már rég volt ily kék az ég Havarut felett. Most oldódott ki a szürkeség

 belőle, mint idegen szellemiség.”

 

 Krisztus Urunk:

 A Fények az éjben, melyek Betlehem csillagára utaltak, mára

 Tibet Népét az öröklét tartópillérévé tették. Legyen áldott

 az életetek érte, ti kik esti imáitokat mondjátok a világért.”

 

 Ilona:

Én is köszönök minden imátokat. Kívánom, hogy megsokszorozódva

hulljon vissza rátok és családfátokra.

 Áldott éjszakát kívánok mindenkinek.

 Valószínűsítem, hogy holnap is gép elé tudok ülni.

 Áldás, áldás, áldás,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.