Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

19-21 óráig Földanyánkért fohászkodunk Krisztusi imával.

 Köszönöm, hogy ma is velem teszed a jót.

 

 

Krisztusi ima

 

  Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

  Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

  megváltottam az egész világot.

 

19:55

Földanya védőszelleme:

 

 2020.12.29. éjszaka Petrinyánál (Horvátország) a Föld 6.3-as erősségben megremegett.

 Létrejött a kapcsolat a Föld és a Föld életerejét hordozó „Föld étertestével”, vagyis aurájával.

 Ezek után 2021.01.04.-én (4,5 erősségben) a Föld-Hold-Nap majd tegnap

 Uránusz-Szaturnusz-Merkúr kapcsolódott hozzájuk és végül a Vénusz is a rendszer

tagjává lett. A Vénusz, mint Isten a világ iránti szerelme a Naphoz kapcsolódva

nagy erőkkel kezdte el tölteni a felsőbb  szinten lévő és még egy a

párhuzamos világban rekedt társát, melyeket  ekkor vissza is rendezett az egységbe

és az Ősföldünk a 17. síkon összeállt.

 Innen egy pillanat és Tiamattá lett a felsorol bolygók sora.

 Éteri szintű arany aurája gyengéden öleli Tiamat testét, mely gyógyul és ragyog.

 Ragyogása okán ezer és ezer csillagot vonzott maga köré, melyek  fénnyel táplálják testét.

 Egy az Aszteroida övnek nevezett Mars és Jupiter közötti terület

szikla és porhalmaza a Jupiter bolygó tudatrészeként visszarendeződött a Jupiterhez.

 Üdvrivalgások sora hullámzik a térben. A „levegőben” érezni, hogy olyan dolog történt,

melyre több száz millió éve vártunk.

 És ekkor meteoreső hullik az északi sarkra.

Sziporkázik és villog, mintha így áldaná Ősöreg Istenünk Boldog

minőségének tudati tengelyvégét.

 Egyszer csak csend lett. Csak puha léptek hallanak a mindenségben.

 Tiszteletteljesen jött, mint egy király. És megállt a párducok párduca,

az aranypárduc az északi tengelyvégnél.

 Áldalak benneteket, ti kik létbe hívtatok és szabaddá tettétek azt az erőt,

melyből én növök. Itt vagyok hát és Őrködöm, úgy mint Hüperborea idejében.”

 

 

20:38

   Dömösnél  történik valami.

Egy oszlop tör az ég felé és két gigantikus fénylény ölelésében az

Új, megváltó tengely kezdte el üzemét és irgalmát kifejteni a Mindenség felett.

Ez a tengely minden eddiginél különb. Kékes-ezüst fénye a Mindenség erejét hordozza.

Földanyához kapcsolódva hol áldja, hol sebeit gyógyítja.

 Mihály főangyal:

” Ír ez a tengely, gyógy-Ír.

És mindez az Auriga Capella csillagán át érkezik.

Nevezhetjük Magori erőnek is. Maga a Magerő.”

 

És hol van Túr?

 

Ír:

”Éppen Túrt táplálom, kinek tengelye a világ Túr minőségeire van kivetülve

úgy mint Turpán medence, Mezőtúr, Túrkeve.

 Legkedvesebb azonban mégis Túrony, melynek régi neve Turul.

 Itt az Ősöreg teremtőereje érkezik a Földre, mely az összes Nemzetséget táplálja.

 Édes kacaj hallik, a tündérek visszaköltöztek a Földre.

 Éteri szintről segítik az Isteni létezők világát.

Folytatjuk ugyanezt az imát 21.20-ig.

 

 

20:45

 Petrinya védőszelleme:

 Köszönöm azt a sok fohászt, mellyel tápláljátok a Földanya testét,

s melyből a mai napon nekem is bőségesen jutott.

Én a Rí tengely része vagyok, mint Életet adó betápláló csatorna.

Sajnos az évszázadok alatt történt katonai

 cselekmények nehéz erőket hoztak létemre, mely folytán nem tudtam

 betölteni feladatom. Azért rázkódik a Föld ezeken a területeken,

 hogy felszabadítsa a „betáplálást” és bőséges életet adó

 erővel lássa el a teremtés azon részét, ahová Innána

 anyánk tudata vetült ki a 117-147. síkig.

 Ez a régió felelős a bőségért és boldogságért.”

 

Földanya védőszelleme:

 Mindenképp azon vagyok, hogy lerázzam az összes béklyót és bőséggel

 lássam el a gyermekeimnek mondott saját kivetüléseimet ezen

 a területen, mely a vereckei hágótól Aquileiáig tart.

 Kapuk, rendszerek és tengelyek váltak szabaddá a fohászok nyomán.

Köszönet. Köszönet. Köszönet.

Hála, hála, hála.”

 

21:10

 Édesanyám lelke:

 "Köszönöm azt a sok imát, melyet értem mondtatok.

 Végre egy galaktikus szintű átok jött le rólam,

 mely vitte az életerőmet. Kérlek segítsetek legyetek szívesek még egy kicsit.

 Már kezdek magamhoz térni, jön vissza az életet adó erőm, de

 van még valami."

 21.20- 21: 50 -ig Krisztusi imát mondunk édesanyámért.

 Köszönöm.

 

21:27

 

Aki most olvassa, a továbbiakban a mellékelt imát mondja.

 Köszönöm szépen.

 

 Teremtő ima

 

Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

 Te, ki oltalmadba fogadtad e világot.

 Segíted a békét,

 gyarapítod a világnak ékét.

 Könyörületed árasztod a lényekre,

 fiatalokra és a vénekre.

Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

 lábad nyomán Új világ indult.

 Öleld hát magadba, Te az irgalom Anyja,

 ki fájdalmainkon túl, átvittél a túlsó partra.

 Béke és áldás velem,

 virágzik az istenszerelem

 

 

21:44

 Péter apostol:”Itt vagyok én is segíteni.

 Már szabad vagyok. Szabad a testem lelkem szellemem.

Petrinyánál a Petrinjcsica folyó volt a tudatom kivetülése,

de az imák hatására visszavonhattam magam.

 Így rögvest segíteni indultam a Mindenség édesanyjának tudatából származó darabnak,

Ilona édesanyjának ki az öröklét tengelyének egy részét tartja.

Tudatán keresztül az öröklét tengelyébe jutunk. „

 

21:57

Pál apostol:

” Már én is szabad vagyok. A létezésben mindenki egy kivetülése

valamelyik Istentudati minőségnek. Én Krisztus Urunk páli

 minőségének kivetülése vagyok. A 12 apostol adja Krisztus Urunk tudati tengelyét.

 Ebből hiányzott Péter és az én tudatom.

 Egyek vagyunk már és egy felsőbb szinten mi vagyunk a

Mindenség tudati kivetülésének anyai minősége.

 Az atyai minőség már rendeződött.

 Így én az anyai minőséghez tartozva az öröklét tengelyének jobb felét tartom

 A bal felét maga Baál Isten tudata tartja, ki az Ősöreg Istenünk Boldog minősége,

ki egykor azért vetült ki, hogy megmentse az anyai tudati tengelyhez tartozó

összes kivetülést.

 

21:59

 Egy nagy villanás.

 Valakik érkeznek a Mindenségen túlról.

 Éteri szárnyas lények, kik hoznak is valamit.

 Istenem, a Szent Korona az!!!

 

 A Lények egyike:

”Ez a ti jutalmatok, amiért önzetlen munkával a Mindenség édesanyjának

tudati kivetüléséért dolgoztok. Visszaállt a Szakrális rend e Hazában!

 A tengely rendeződött, az életerő ömlik rajta a Nemzetnek.

 Így a Nemzettudat is életerőhöz jutva életre keltette a Tur-ul

 dinasztia szellemiségét, melynek jelképe a Szent korona.

  Isten adott hát békességet, áldást és mintaországot nektek.

 A Turul népe ismét él, virul és teszi a dolgát.

 Új jövőt teremt a világnak.”

 

 Áldással köszönöm minden imátokat Földanyáért és édesanyámért.

Kérem, hogy hasa át a létezés minden elemét annak ereje az összes Multiverzumban.

 Legyen minden nappalotok és éjszakátok áldott a létezésben.

 Holnap ugyanitt, ugyanekkor.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.