Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

Vodice kegyhelye,

Baja mellett az áldó Krisztus szobrával

ooo

 19 órától

itt várlak te fáradhatatlan híve szerelmetes hazádnak.

Köszönöm, hogy vagy!

 

Mani imája

 

Táltos vagyok én is már számos éve,

Lélekhanggal e földre téve.
Életemnek rendelt utamat járom...járom,
De Istentől velem van a „Nagy Szent Három”.
Érzem a Fény-Atya bölcs tudás-világát,
Mely összetöri a sötétség jármát.
Fény-Anyánk két szeme, tudom itt van rajtam.
Azért rebeg Hozzá áldó imát ajkam.
Példaképem a Fény Fiú
Krisztus.
Áldó Krisztus ölelj szívedbe engem,
általad a szeretet dalát zengem.

 

 Mani imájának a jelen energiákhoz alakítása

 a lila betűs kiemelésekben történt meg.

ooo

Most tíz percen át ezt a két sort mondjuk az imából,

mint kérést a Nemzet egységéért.

Áldó Krisztus ölelj szívedbe engem (értsd mint nemzetet),
általad a szeretet dalát zengem.

 

Krisztusi imával folytatjuk

 a nemzeti egység megteremtéséért:

 Krisztusi ima

 

   Megváltottam a világot,

   mely egy ékszer Isten tenyerén.

   Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

   Megváltottam a világot,

   melyet érezz magadénak.

   Én a mindenható isten kegyelme,

   örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

   Megváltottam anyámat,

 megváltottam apámat,

 megváltottam az egész világot.

ooo

 

Petőfi Sándor:” Légy rendíthetetlen híve hazádnak, Ó Magyar.”

 

Szt . Germain:
Senki sem születik teljes isteni tudatossággal még a legnagyobb tanítók is vívódtak

saját alsóbb lényük (egó) kétségeivel, melyet megtapasztalva felismerték,

hogy csak az istenségnek és az isteni törvényeknek, alárendelt szellemi és lelki önvaló

képes kiemelkedni a felsőbb világok fény dimenzióiba,

ahol a kettősség, fény és árnyék egységet alkotva, feloldódik a fényben.

 

Boldogasszonyunk:

”Vannak dolgok, melyek adottak és vannak melyeket meg kell szerezned.

 Égi létezőként minden képességed rendelkezésre áll, ám a hozzáférhetés kulcsa az ego

 megszelídítése és fénnyé tétele feladatod. Ezen a folyamaton vezetlek végig, mint Isteni

 létezőt, ki a Föld valóságának illúziójában, a földi valóság ágában létezel.

 Légy biztos benne, hogy megmentelek, mert ez már megtörtént.

 Létezésed oka erre komoly alapot ad. Az ok viszont a származásod.

 Isteni létezője vagy ennek a világnak, ki sorsában hordozza mindazt a

 változást mely elvezet a végsőhöz.”

 

 Szt . Germain:

 Egyek vagyunk Istenben. Te és az összes többi létező.

 Létezésed oka egy meghekkel Isteni sugár kivetülés.

 Mikrosugárral bontották a kivetülést így több formában

 jelent meg a 3 és 5 D világában.

 Sajátos teremtési vonalaknak is nézheted.

 Mindennel együtt azonban egy vagy a Mindenséggel.”

 

 Pió atya:”Lehetőségek tárháza vagy te, Magyar.

 Egy vagy a végsővel s annak akaratát váltod valóra, hívod létbe.

 Te aki most ezt olvasod, egy vagy közülük.”

 II. Rákóczi Ferenc:”Valóságok omlanak össze és születnek nap mint nap.

 A te valóságod, az ő valósága.

 Ezeket kell összevonni és átalakítani, hogy Isten valóságává legyen.

 Tegyétek, tegyétek, tegyétek.

 Értetek, értünk van minden.”

 

Szt . Germain:

 Hatalmas kihívás most embernek lenni a Földön Isten akaratában.

 Halld hát szavam Istenember, te ki belőlem létezel.

 Vedd az igét ajkadra és tedd a teremtői feladataid.

 Sokaságok várnak a megváltásra, a te igéid által.

 (ige:kimondott szó/teremtés)”

 

Wass Albert:”A hagyaték megérkezett. Ez a pillanat a legmagasztosabb

 a Földi teremtésben. Eddig csak a táltosok sajátja volt,

kik egyenesen Isten ágán érkeztek a világba, a világ jobbítására.

Most egy egész táltosokból való Nemzet munkál

 a Kárpát Hazában.”

 

Teréz anya:”Bélyegek hullnak le, a sátán béklyói.

 Üres szavakat mondanak. Ne higgy nekik és ne mondd utánuk,

mert a te szavad már termő!

 Ezért vagy ebben a Nemzetben.”

 

Szent Imre herceg:

 Vagyok és voltam az Istenszerelem ágán beleszületve a nemzetembe.

 Most is látom mi történik. Amit látok az a legnagyobb csoda.

 A Nemzet egysége megszületett és elindult összeforrni az összes többi nemzettel,

 kik ugyan úgy részei az Ősöreg Isten valamelyik tudati minőségének.”

 

Szent Teréz:

 Kegyelmek áradnak ki minden másodpercben.

 Ragadd meg és használd saját és a közös világ épülésére.”

 

Zen mesterek:

 A mesterséges intelligencia csak egy tudat nélküli szólam.

 Semmitmondó. Nem képes önálló létezésre.

 Egy program, mely idei óráig működik, de önállóan nem tudja javítani önmagát

 hogy alkalmazkodjon új körülményekhez. Ez a tétel máris

 megbukott, ne félj tőle és semmi mástól sem.

 Összeomlott a rendszerük még mielőtt megszülethetett volna.”

 

Boldogasszonyunk és Petőfi Sándor:

 Bolygótok aranyága aranyban és virágzik. Ciklámenek és borbolyák

 teremnek minden másodpercben, amint az imád mondod.

 Legyen ajkadon sok szép teremtő szózat.”

 

 Gyűdi Mária:

 Sokatmondó kérésetek máris létbe fordult.

 A Nemzet erős és egységes, a többi nemzettel karöltve az aranykor ölelésében.

 Zarándokok érkeznek a gyűdi Máriához. Sokan vannak sokféle nemzet.

 Valóságokat teremtő mondatokat rebeg ajkuk.

 Sok-sok jót hívtak létbe a mai napon is.”

 

 Petőfi Sándor:

 Siker és sikertelenség. Ezek puszta szavak.

A szavakat a szíved tölti meg tartalommal vagyis teremtőerővel.

Sehonnai szavait az Úristen meg sem hallja.”

ooo

 Petőfi Sándor:

 Valóságotok Új valósággá lett. Ezzel a Nemzet egysége megszületett.

 A félelem béklyói már a porban , de most már ott sem.

 Sehol sem.”

 

 Boldogasszonyunk:

 Sehonnai ki próbálkozik, de valósága más a tiédnél.

 Ő majd az éli meg. Amikor belefárad, sóhajt indít a változásra.”

 A sóhaj egy vágy az Őshaza után.”

 

  Petőfi Sándor:

 Kivirult a Nemzet, arany tulipánok kelyhei ringanak az égen

 és most már a Földön is. Kétség nem fér hozzá,

 hogy ez a Nép MIRE KÉPES.

 Egy országnyi táltos vagyis Istenember.

 Isten valósága a valóságuk. Isten törvénye az ajkukon.”

 Júdás apostol:

”Leborulok az én Krisztusom előtt, mert ő mindezt már akkor elmondta.

 De nehéz volt az idő és az akarat, így csak most fordult létbe.”

 

ooo

 

Pió atya:

 Áldó imát rebeg ajkam a Nemzetért,  mindenki nemzetéért.

 Te egy vagy közülük, de nekem a legkedvesebb.

 Olasz Földön születtem, de erős vággyal és akarattal

 most én is az vagyok aki te, Világokat megváltó Magyar.”

 

 Gudea papkirály:

 Valóságok agyagtáblái roppannak, az idő már tovatűnt.

 Szívbe írtok már, nem agyagra.”

 https://www.youtube.com/watch?v=1TxAXuNY_94

 

 Nagyon sokan vannak még a szólni vágyok, de száz szónak is egy a vége.

 A Magyar Nemzet egységben. Az összes Nemzet EGYSÉGBEN.”

 Áldással és hálával a létedért és a mai teremtésedért.

 Ismét terepen leszek, de a támogatásotok számomra sokat jelent.

 Ezért kérném ha nap közben módod lenne 11 és 16 óra között egyetlen

 órácskát szentelni a haza építésére, kérlek tedd.

 Vedd ajkadra azt az imát, mely számodra a legkedvesebb és

 Március 25.-ig mondd a Hazáért, a Felemelkedésért és a Nemzet sorsának

 felemeléséért. Ne feledd, minden ima meghallgattatik

és létbe forduljon adott pillanatban. Ezt Júdás is megmondta.

 Áldás, hála, köszönet és békesség a Mindenségben mindenkinek!

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.