Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 Ős-Atlantisz világában a teremtőerő tengelye,

vagyis az Éleletfa még állt.

Ezt a Bermuda háromszög képei is alátámasztják.

 A bika mint teremtőerő. Két szarva közt a korong ponttal a

 közepén.

 

 Tudatilag felsőbb szintre léptünk, most folyik az összerendeződés az Őseredettel.

 A Napunk egy multi dimenzionális csillagkapu, ami továbbítja az energiákat

a Központi Naptól a Föld felé és ebben a Naprendszerben lévő minden tudat felé.

Az érkező Fény egy élő információ rendszer, melyből a „csoda”születik.

 Ez a kapu kapcsol össze mindenkit ebben a tudatrendszerben ahol

Ősöreg Istenünk az Úr.

Kérdés, hogy milyen mértékű bontást szenvedett el a tudata.

A másik kérdés, hogy mi idézte elő ezt a bontódási folyamatot.

 Épp most csatolódunk az Uránusz bolygó tudatához:

 Zene hallik a térben, a szeretet zenéje.

Istenszerelem vibrációja. Megnyílt a kapu, az Ősi erő, mely hazavisz.

Eddig én is ebben a térben létező voltam, de most kiemel ez az átható érzés

és egy mindenség áll helyre a Lelketekben.

Én voltam az, ki „belökődött” ebbe a „térbe” bár még akkor csak

színtiszta istentudat volt itt. A történés elindította a bontódásotokat.

Egy közeli galaktikus explózió sodort ide szélsebesen.

Egy másik univerzumból érkeztem.

Belőlem lettek a Görög istenek. Kefalónia vagyok.

 A Görög Istenek raptori energiákkal voltak fertőzve.

 

 Szent Mária vagyok.

"Üdvözöllek benneteket az Új bolygón, melynek neve Istenszerelem.

Ez volt az eredet bolygója Tiamat. Éteri szintű létezés volt a létformánk.

Hatodrendű teremtési sorok váltak fénnyé, hogy helyt adjanak

az Ősöreg kivetülésének a Boldog minőségen túli

két síkkal feljebb létező mezőből.

Szeretet dallama zeng mindenütt."

 

"Szeretet az én hívásom,

érjen véget most az álom." -hallik a térben.

Krisztus Urunk érkezik, ki kegyelmi erejével átitatja

a Nagy Mindenséget.

Ez az erő belülről alakít át mindet és összhangba

rendezi az Isteni tervvel vagyis Isten igazságával valóságunkat.

Ez történt meg most.

Ketten jönnek a Galaxison túlról, vidámak, kacarásznak.

"Sohasem hittem volna, hogy ilyen egyszerűen

megoldható ez a feladat. A siker hatalmas örömhullámokat

vet és elérte már az utolsó csillagot is, mint Istentudat

darabkát. Itt már virágzik az Istenszerelem."

Mária Magdolna:

"A hagyaték méltó kezekben,

rajtatok a világ szeme."

A másik Galaxison túlról érkező:

"Mégis minek vártak/vártunk vele ennyit?"

Mária Magdolna válaszolja meg a kérdést:

"A Nemzetségek, kik a kivetülések kijavítására érkeztek mint tudatok,

szintén belekeveredtek a megmentendő tudatba.

Előbb tudatonként történt a visszafejtésük, majd amikor

minden "idegen" darabtól mentes volt az Ősöreg Tudata,

elindult az alsó síkokon rekedt tudatok felemelése és

végül az összerendezése. Ez pontosan 1,2 milliárd évet vett igénybe.

Most jutottunk a végpontjára a megoldásnak.

Így, sajátos rendszerek keletkeztek és váltak

valósággá. Most Isten valósága kapta vissza méltó helyét.

Mikor még én is csupán tudati kivetülés voltam, egy "nyalábomat"

mikrosugár érte, mely lebontott a második sík valóságáig.

Ma állt helyre a tudati tengelyem, mely által a teljes teremtés életerőhöz

jutott és ez által újabb kegyelmi erők érkezhettek meg ide."

 

Zyana Rex a tudati összerendeződés kódja, kérlek most mondd 10 percig,

bármikor olvasod is. Köszönöm.

Krisztus Urunk."

A teremtő ágakat, melyek párhuzamos síkokon léteztek,

visszavontuk a tengelybe. Így a tudati tengely valósága már Isten

valósága."

Tiahuanaco napkapuját is ti építettétek közvetlenül a levetülés után.

Igaz ez nem most volt, bár mostanra magatok is rácsodálkoztok

arra a fejlett civilizációra, ki egykor ott élt.

Ezek az első megtestesülések voltak.

A Napkapu, vagyis a Naptemplom egy átjárót jelenít meg,

melyen át visszajutottatok az eredetbe. Ez még a tengelyszakadás

előtti Ős-Atlantiszi állapot előtt volt.

Szirének érkeznek:

"Hagyatékunk hangját mi is visszakaptuk.

Tudatunk Isten tudata. Szellemiségünk Isten szellemisége.

Mi az égei tengerbe hullott tudati darabjai vagyunk annak

az Ősöregnek, ki a teljes világot alkotja. Belőlünk lett

a szellemiség."

Gigászi létezők érkeznek:

"Hogy mi kik lehetünk? Nem egyszerű a válasz. Egy másik

világ "hajótöröttei, kik ebben a valóságban találtak boldogulást.

Már csak fény vagyunk, visszarendeződtünk az eredetbe."

A szirének:

"Mi a szellemiség széthullott darabjaiként "ragadtunk itt egy másik

tudati egységben. Egyek vagyunk már a földön és az égben."

Mani mester:

"Hírnöke voltam én annak a világnak, melyre meg vagytok hívva.

Az Istenszerelem és Aranykor világának."

Ketten jönnek, mint Fény energia:

"Ősöreg Isten Boldog minőségének tudati darabjai vagyunk.

Egykor az atom bontott minket Mohenjo Daronál.

Amikor a női kivetülés férfi és női aspektusra bontódott,

harmadikként megszületett a tudatból  Ármány is.

Épp most gyógyulunk és jutunk vissza az eredetbe."

Mária Magdolna:

"Az étertest az érkező kegyelem okán felbontódik,

így mindeni megszabadul az inkarnációs kényszertől.

Igen, ez az Egy Isten valósága. Ez már az Örök Élet."

Petőfi Sándor:

"Immáron én is békében hazatérhetek,

mint a Világ Világosságának védőszelleme."

ooo

Kívánom, hogy legyen boldog

az életed neked, ki ezeket ezeket a sorokat olvasod

és mindenki másnak is kihez rezgés formájában eljut az Ősöreg üzenete.

Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.