Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

Zenta, Szent Istvánnak szentelt temploma

ahol a Nemzet menedéke készült.

 

18 órától

a Nemzettudat erősítéséért száll fohászunk.

 

 

Tripura S(z)undari Mahavidya

 

 „A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lelt.

   Vívódásai belső harmóniában merültek el.

  Gyönyör teli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedtünk,

   benne tartózkodva tudatunk az egységbe merült.

   Ölelése extázisában a fájdalom távozott,

   énünk a TELJESSÉG részévé változott.

   Megerősített és átalakított, ez az én-halál,

   benne életünk beteljesült válaszra talált.

   Fölül a határtalan, néma boldogság jött el,

   alant az isteni egység csodája ölel.

 Hagyatékom ereje és Fénye velem,

Aranyrózsát virágzik az Nemzet Istent tudat tengelyem.”

ooo

 

 

Mária Magdolna:

 A mai napon a telihold hatására megnyílnak

 a tudat alatti kapuk és minden kitisztul a Nemzet mélytudatából.

 Ősi átkok és torz gondolati minták válnak fénnyé ez által a Föld gondolati mezejéből.

 Amilyen tiszta a Magyar Nemzet tudata, olyan feltisztulás várható az összes

Nemzet tudatában, így a Földanya tudatában is.

 A feltisztulás eredményeként életerő szabadul fel, mely egyenes arányban jelenti

 az őrzők számára az életöröm megjelenését.”

 

 Most nézzük és hallgassuk a Néplélek szavát:

https://www.youtube.com/watch?v=9JPRrnMXdSI

 

 

A Mátyás templom egyik tornya emlékeztet  Szent István mágiával

kitépett tudati darabjára, mely a Pálos rend egyik legféltettebb

titka, végső soron a Fekete Madonna tudati darabja.

Vedd észre, hogy mind a két kép Szent Istvánhoz kapcsolható.

Amikor a Szent István tudati darabja visszajut az egységbe,

a Nemzettudat tengelye elindul. Ez már megtörtént.

Most a Könyörület édesanyjához fohászkodunk,

vegye oltalmába Nemzetünket.

 

 Mát-Rí, a Győzedelmes anya beteljesült álma

 

   Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

   Te ki oltalmadba fogadtad a világot.

   Segítetted a békét,

   gyarapítottad e világnak ékét.

   Szépséged árasztod a lényekre,

   fiatalokra és a vénekre.

   Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

  lábad nyomán Új világ indult.

   Magadhoz öleltél, Te az irgalom Anyja,

   és átvittél a túlsó partra.

   Hagyatékom ereje és fénye velem,

   Virágzik már az Nemzettudat tengelyem.

 

A múlt heti tavaszi szerünkön a Nemzet minden nehéz erőtől

 való felszabadulását kérve, megjött az életerő ,

 mely egy piros bikát formáz s mely a fején lévő „S” alakkal

 a Föld az Éggel, vagyis a szakrális és a Földi birodalom összekapcsolódását

 hivatott jelölni. Köszönjük G.S.I.-nek a képet.

Most tíz percig mondjuk:

"Nemzetem áldott és tiszta."

 

 

19:51

 Ezekben a pillanatokban elindult a Nemzettudat tengelyünkben

egy arany porszerű erő hullani.

Áldás, békesség és az élet szentségének ereje tölti meg tengelyt,

majd tovaterjed a Földanya tudati tengelyére is ez az erő.

 Kristálylények sokasága lepte el a Földet.

 Ketten az Antareszről egy a Vénuszról érkezett.

 Amióta a Föld tengely szétcsúszott,

ezekkel a helyekkel nem volt meg az éteri kapcsolat.

 Folytatjuk a legutóbb megadott imát, nagyon jó a csapat.

 Nagy dolgok letéteményesei máris.

ooo

Az Antaresi szószóló:

 Mi föntről csak szurkolni tudtunk nektek, de a tudati

 erőnkkel nem volt módunk segíteni a folyamatot

 a „szakadás” okán, melynek illúzióját

 létbe engedtétek.

 Most, hogy „face to face” vagyunk, egymás szemébe nézve

 gyönyörködünk bennetek, hisz mi is ti vagyunk.

 Mi a 17. szint valóságát álmodtuk tovább, ti pedig lementetek

 a síkok legaljára, hogy onnan térjetek Haza.”

 

Vénusz Úrnője:

 Hegyek mozdultak meg a fohászok során. Hallottalak

 bennetek, de egy „fal” miatt nem tudtam üzenni.

 Mostanra ez a tudati gát vagy akadály már a múlté.

 Édes a találkozás. Gyertek keblemre.

 Én az Istenszerelem őrzője vagyok a hét bolygó közül.”

 

 Szárnyak suhogásához hasonlatos nesz hallik.

 Négy kerub érkezik:

 Mi vagyunk a Föld szellemiségének őrzői.

 Elfoglaltuk helyünk! Jobban mondva mindig is a

 helyünkön voltunk, de egy illúzió „csapda” miatt

 nem hallottatok minket. Síkokkal lejjebb volt valóságotok.

 

 Zaharija Sitsin:

 Ha én is szólhatok. Veletek vagyok az első perctől kezdve.

 Csupa izgalom a csapat, ahogyan a soraid várják Ilona.

 Elmondom hát mi történik valójában.

 Mindazon tudatok, kik felvállalva ezt a teremtéssort a tudati mező

 átírására, Egy tudati tengelyt képeztek.

 Összedugva” a fejeteket egy gondolati mezővel váltjátok valóra legszebb

 álmaitokat. De nem a 3 D szintjén teremtetek, hanem a

Boldog, Boldog, Boldog Isten tudatából.

 Így mindazok az eszményi dolgok kerülnek megvalósításra, mellyel

 a teljes világrend átírható Isten igazságára.”

 

 Hagar érkezik:

 Én az arabok ősanyja jöttem hálám jeléül,

 mert az arabok mára tudatilag mind szabadok. Benne van a

 ti munkátok is. Az arabok már nem rabok!

 Tudati fogságban voltunk egy szellemiség által, mely a bűntudatból

 született. Ábrahám utódaitól már nem volt tiszta a tudat,

 így a teremtésünk sem volt az. „

 Folyik tovább a megadott ima.

 

ooo

 

 Valóságok sora hullik a porba, hogy végül egyetlen valóság maradjon.

 Isten Igazságának valósága.

 Isten országa a Szent Apostoli Királyság az Úr az Égen s Földön.

 Isten Igazsága egyet jelent a végső akaratával,

mellyel ezt és minden más valóságotokat egy tengelyre helyezve kormányoz.

 Az aranyalma vagyis a tudás vezetett benneteket haza.

 Isten hozott benneteket Itthon.

 

 Pió atya:

 Kérem, hogy a szenvedőkét, a tudati fogságban lévőkért is

 dolgozzatok kicsit."

 

 Krisztusi imát mondunk hát a szenvedőkért és tudati fogságban lévőkért.

 

 Krisztusi ima

 

   Megváltottam a világot,

   mely egy ékszer Isten tenyerén.

   Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

   Megváltottam a világot,

   melyet érezz magadénak.

   Én a mindenható isten kegyelme,

   örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

   Megváltottam anyámat,

 megváltottam apámat,

 megváltottam az egész világot.

 

 

Zaharija Sitsin:

 A tudati fogságban lévők alatt a tengelyből a párhuzamos

 síkokon megkötött istenrészeket értjük.

 Ők életerő hiányában nem tudnak önerőből visszakerülni a tengelybe.

 Így a 2-22.-ik síkig mindenhol vannak ilyen tudati darabok.

 Szépen összerendeződni látszik.

 Az éterből szakadtak ki és belőlük lett a tér.

 Az éter másik fele volt az idő.”

 

 

Szent Erzsébet:

 Hála és áldás a csodatévő Népnek,

 Igaz megváltás az emberiségnek.

 Már huzamosabb ideje, hogy veletek vagyok.

 A 7. síkon kapcsolódtam a tudati tengelyetekhez.

 Veletek haladtam és haza is érkeztem.”

 Sietve érkezik egy angyal:

 Egy a Nép ismét, egy a tudati tengelye!”

 Szécsényi István lelke közölte ezt velünk.

 Köszönjük.

 

 Koppány Urunk:

 Egy a Nép és egy a Nemzet.”

 

 Petőfi Sándor:

 Most már látom, hogy nem éltem hiába!”

 

 

Nagy Imre:

 Egységben a Nemzetünk! Köszönöm. Köszönöm.”

 

 https://www.youtube.com/watch?v=fVKTxdAffgI

 

  Holnap 19.30-tól vagyunk együtt itt!

 Köszönöm, hogy a mai estéd is Isten birodalmának

 építésével töltötted, kihasználva életed adta teremtői lehetőséged.

 Áldott estét mindenkinek.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.