Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 19 órától

 nemzetségünkért az alábbi imát mondjuk:

 

 

 Tripura S(z)undari Mahavidya

 

                                                A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lelt.

    Vívódásai belső harmóniában merültek el.

   Gyönyör teli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedtünk,

    benne tartózkodva tudatunk az egységbe merült.

    Ölelése extázisában a fájdalom távozott,

    énünk a TELJESSÉG részévé változott.

    Megerősített és átalakított, ez az én-halál,

    benne életünk beteljesült válaszra talált.

    Fölül a határtalan, néma boldogság jött el,

    alant az isteni egység csodája ölel.

  Hagyatékom ereje és Fénye velem,

 Aranyrózsát virágzik az Nemzetem.”

 

 

Mindenkinek köszönöm a részvételt.

Nehéz erők szakadnak fel a Nemzettudatból.

 Egyenlőre ennél többet nem érzékelek.

 Munkánk a következő imával folyik tovább:

 

 Krisztusi ima mindenért ami Van

 

 Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

   Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

   Megváltottam  a világot,

  melyet magadénak tudsz.

  Én a mindenható Isten kegyelme,

   örök boldogságra ítéltem  a világot,

 s benne

 Nagy Magyarországot még születése előtt.

 

ooo

 

Két kerub érkezik

 

Ősöreg Istenünk Boldog minőségének tudata a végső a mi valóságunkban,

vagyis a határtalanságában.

 Egyel lejjebb Szép Isten tudati mezeje van, kit a mi valóságunkban

Bendegúz nagyúrként ismertünk.

 Alatta Nimrúd Úr vagyon kinek tudat

 Naposzra (élettengely) és Páloszra (értelem tengely) esett szét.

 Pillanatnyilag az a cél, hogy a Nemzettudat feltisztulásával

 a létezést a 3 D szintjéről a 6, 7,8 D-n keresztül a 9. D valóságába

 húzzuk” fel. Ezzel minden tudati egységben tudatosul a tény,

hogy sohasem voltunk „elszakadva” egymástól.

 Mindig is a Teremtő fészekben a Boldog Isten minőségében

 voltunk. A valóságunk fókusza ez.”

 

Ismét Tripurát mondunk.

 

20:30

Most tíz percen át a következőket mondjuk, ezzel kérve meg

a kegyelmet az egész világra.

 Krisztusom, Krisztusom….”

 

Minden létező tudati mezeje elindult

 leüríteni” a tartalmát a 117. síkon, mint szívfájdalmat és

 a 227-277 sík között mint félelem gerjesztette gondolatokat.

 

 

 A következő tíz percben Nemzettudat szintjén mondjuk ki:

 Mindenkiknek megbocsájtottam.”

 Értsd alatta a teljes létezésben történteket Nemzetek szintjén.

Hagyományos Krisztusi imával dolgozunk saját

fizikai és szellemcsaládunk tudati tisztulásáért

és egységéért.

 

 Krisztusi ima

 

    Megváltottam a világot,

    mely egy ékszer Isten tenyerén.

    Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

    Megváltottam a világot,

    melyet érezz magadénak.

    Én a mindenható isten kegyelme,

    örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

    Megváltottam anyámat,

  megváltottam apámat,

  megváltottam az egész világot.

 

A Naposz pálosz tengely Ménrót urunk tengelyévé lett,

melyből megszületett Bendegúz nagyúr tengelye és máris

Boldog Isten minőségébe érkeztünk.

 Végül is a teljes „illúzió szintjén” leszakadt tengely

visszarendeződése történt meg.

 

 Ruga :

 A Nemzet él és élni akar. Ez a sorsa.

 Egy szőttes, melynek nincs vége. Mindig csak szaporodik.

 Mondhatnám példának a Magyar életfát mely egyre csak nő, nő.”

 

 Boldog Isten:

 Sorsotok az én sorsom is.

 Tudatotok az én tudatom is.”

 

 Mária Magdolna:

 Halandóknak gondoltátok magatokat,

 pedig mindig is életetek örök volt.”

 

 Teréz anya:

 De vajon mi az a káprázat,

 mely ilyenforma tréfát űz?

 Egy mikrosugárral manipulált tudat, vagy hologram?”

 

 Atilla nagy király:

 Lehetőségek tárháza ez a Föld, mely egy ékszer.”

 

  Tíz percig a következőket mondjuk:

 Tudatom Isten tudata.”

 

Most tíz percig:

 Valóságom Isten valósága.”

 

 Belzebúb érkezik:

 Az én valóságom pedig szertefoszlott a munkáitok során.”

 Eggyé lettem az Ősöreg tudatával. Lassan minden zárvány

 feloldódott az egységben és egy egységes színtiszta tudattá lett.”

 

 Ketten egy másik valóságból:

 És mindezt el tudtátok érni szavakkal?”

 

 Teréz anya:

 Igen! A kimondott szó csodája ez.

 A megérkezett teremtőerő miatt a kimondott

 szó rezgése átír mindent.

 Azonban a történet nem csak ennyi.

 A szív dobbanása játssza itt a főszerepet. A szív dobbanására

 teremtődik a világ Fénye. A dobbabás ritmusára valóságok születnek

 és enyészhetnek el.

 Ezt már Einstein is észrevette.”

 

 Két Zelóta:

 Ezt én is csinálni akarom,

 engedjetek oda, hogy jobban halljam.”

 

Szent Mária:

 Mára már a ti valóságotok is fénnyé lett, de segíthetsz

 Szaturnusz népének azzal, hogy kijelented:

 Szaturnusz Népe ismét szabad.”

 

A Zélóta:

 De hát ők már több ezer éve tudati rabságban vannak.”

 

 Szent Mária:

 Igen, sajnos a Föld is abban volt, de a teremtő mondatokkal vagy nevezhetjük

kijelentéseknek is, már megszabadult tudatotok attól az illúziótól,

 hogy rabságban vagytok.

 A megtörtént illúzióbeli szakadást ugyan úgy lehet felbontani

 csak visszafelé. A legkésőbb történt dolgoktól elindulva.”

 

 Most tíz percig Tiara Rex-et mondunk a tudati összerendeződés miatt.

 

Most tíz percig ezt:

 A világegyetemek minden létezője áldott és szabad.

 Valóságuk Isten valósága.”

ooo

 

Most Lucifer és a Fekete Madonna végső tudati

 feltisztulásához kérünk segítséget a könyörület édesanyjától.

 

  Mát-Rí, a Győzedelmes anya beteljesült álma

 

    Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

    Te ki oltalmadba fogadtad a világot.

    Segítetted a békét,

    gyarapítottad e világnak ékét.

    Szépséged árasztod a lényekre,

    fiatalokra és a vénekre.

    Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

   lábad nyomán Új világ indult.

    Magadhoz öleltél, Te az irgalom Anyja,

    és átvittél a túlsó partra.

    Hagyatékom ereje és fénye velem,

    Virágzik már az Nemzetem.

 

 

Most tíz percig mondjuk:

 "Lucifer tudata ismét tiszta és ép."

A rá következő tíz percben 22:05-től:

 Lucifer tudata ismét áldott.”

 

Majd tíz percig:

 "A Fekete Madonna tudata ismét tiszta áldott és ép."

 

A Fekete Madonna:

 Hálával köszönöm az értünk való szolgálatot.

 Legyen áldott minden pillanata a teremtéseteknek.”

 

 Köszönöm kitartó és odaadó mai munkátokat.

 Most, hogy minden „követ” megmozgattunk a tudati

 újjászületésünkért mint egyén és nemzet,

 nyugodtan hajtjuk álomra fejünk.

 Jó éjszakát kívánok.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.