Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

19 órakor kezdünk itt a következő fohásszal:

 

 Mát-Rí, a Győzedelmes anya beteljesült álma

 

   Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

   Te ki oltalmadba fogadtad a világot.

    Segítetted a békét,

    gyarapítottad e világnak ékét.

    Szépséged árasztod a lényekre,

    fiatalokra és a vénekre.

    Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

   lábad nyomán Új világ indult.

    Magadhoz öleltél, Te az irgalom Anyja,

    és átvittél a túlsó partra.

    Hagyatékom ereje és fénye velem,

Virágzik az Istentudat tengelyem.

 

ooo

Mária Magdolnáért folyik az ima, hogy mindenki át tudjon jutni

a Galaktikus tengelyen.

Galaktikus szinten az életerő női része Mária Magdolna,

a férfi része az Élő Krisztus.

A következő imával dolgozunk:

 

Krisztusi ima mindenért ami Van

 Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

   Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

   Megváltottam  a világot,

  melyet magadénak tudsz.

  Én a mindenható Isten kegyelme,

   örök boldogságra ítéltem  a világot,

minden létezőjével együtt.

 Megváltottam apámat,

 megváltottam anyámat,

 megváltottam az egész világot.

 

20:05

Amikor ezt olvasod tíz percen át mondd: ”Krisztusom, Krisztusom...”

 Ez letisztítja a Mária Magdolna tudati tengelyéről az átkot.

 

Majd tíz percig ezt:

 Az egy Élő Istenünknek megbocsájtottam.”

ooo

Mát-Rí égi kegyelme által a Galaktikus életerő tengely helyreállt,

 Élő erő áramlik rajta.

 Tíz percig (20:25-től) hálát adunk a könyörület édesanyjának

 a következő szavakkal:

 Áldott anyánk köszönjük.” című

 

20:35-től

Mát-Rí, a Győzedelmes anya beteljesült álma

című imát mondjuk Baál Isten tudati kivetüléseinek feltisztulásáért.

 

21 órától

tíz percen át a következőket teremtjük:

 Áldott Baál Isten tudata ismét szabad és tiszta.”

 A google térkép keresőjébe most az írjuk be Bali.

 Mint Baál Isten tudati kivetülésének részét.

 Tíz percen át áldjuk a sziget minden rögét és/vagy

 töltjük arany fénnyel.

Google Térkép

Balin az Istentudat darabolódott és egy komoly

démoni ráhatás érzékelhető.

Krisztusi imával gyógyítjuk.

 

Krisztusi ima mindenért ami Van

 Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

   Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

   Megváltottam  a világot,

  melyet magadénak tudsz.

  Én a mindenható Isten kegyelme,

   örök boldogságra ítéltem  a világot,

 s benne Baál Isten tudatát.

 Megváltottam apámat,

 megváltottam anyámat,

 megváltottam az egész világot.

 

Mária Magdolna:

 Az életerő elvonás és a mágia a tudat darabolódását hozta magával.

 Így Baál Isten tudati darabjai a sziget majmai, sajnos.

 Az ima könyörület ereje épp most rendezi vissza az eredetbe.

 A démoni ráhatás a darabolt tudat miatt jelentkezett.

 A tudat „elveszti” önazonosságát és egyrészt a külső energiák,

 mint ráhatások játékává válik másrészt a darabolt tudat démoni, tudat

nélküli lényeket teremt. ”

Tíz percig "Tiara Rex"-et mondunk.

Kérlek nézd végig Bali sziget képeit a google térkép

 képtárában. Nagyon beszédesek.

 Az oldódás és összerendeződés még tart,

 holnap is várlak szeretettel.

 

A tegnapi munkát egy következtetéssel zártam le.

 Kérek nézd meg mi volt az Okha (oka).

 

 Áldással köszönöm meg, hogy ma is együtt

 teremthettünk jót a világnak.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.