Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

A Mindenség édesanyjának tudati tisztulásáért mondunk

  fohászt 19 órától:

 

 19:17-kor

 átíratták velem az imát a következőkre,

 most ezt mondjuk, füstölőt S(z)aras(z)vati Istennőnek és

 gyertyát Boldogasszonyunknak gyújtunk:

 

  Maria Plenum - a szívmegnyitás Szentsége

 

 Mindenség Édesanyja.

  Te teremtettél minket a Fényben.

  Támogass, amikor a Új világunkat Teremtjük,

  légy Velünk amikor rózsáinkat teremjük.

  Kinn az Ég és benn is Ég,

  szívünk határtalan szeretetben.

  Vágyjuk Ősanyánkat ki éltet bennünket.

  Hagyatékunk Áldás a Magyarra,

  Istenanyai mag hullik  Magyar ugarra.

  Jöjj, váltsuk hát valóra legnagyobb álmunk,

  Népünk és világunk, áldott szabadságunk.

  Fogadom, fogadom kegyelmed Atyánk,

  Fogadom, fogadom békédet Anyánk.

  Tűz ég a szívemben, határtalan tűz,

  mely minket Istenünkhöz fűz.

  Létem és sorsom saját kezemben,

  jövőm  ezáltal teremtem.

  Békém a te békéd is,

  imám mindannyiunkat Haza visz.

 

ooo

 Gondolkodóba este, miért változott meg a betű színe ,

a kép és a szöveg is 17 perc alatt.

 

Mihály főangyal:

 19:17-kor a Pilis visszakapta szentségét buzgó imáitok által.”

 

Sára (Jézus leánya):

 Atyám a megváltó meghallgatta imáink és az Ősöreg Isten mindörökre

 visszavette méltó helyét a teremtésben. Visszaköltözött a Pilisbe.

 Én Sára is veletek imádkozom minden este. Inkarnációban vagyok

 mindig, amikor szükség van itt rám.

 Összesen öt inkarnációm volt.

 Egy a keresztnél, anyám Mária Magdolna méhében.

 Egy Artúr királyként, bár Álmos vezér ikertestvéreként

 láttam meg Isten Napját,

 Voltam Szent Johanna Franciaországban és

 Csaba vezér, kit annyira vár a székelység a csillagösvényen.

 Mostani életem nem kevésbé mozgalmas.

 

Érkezik a három betlehemi király:

 Náluk a Mirha, mely a szentség jele.

 A tömjénre már nincs szükség.

 Az aranyat viszont az aranykor jeleként hozzuk.

 A betlehemi csillag három ereje mint

 Alnitak-a békességben

Alnilam az Istenszerelem és

 Mintaka a lelki béke mind itt van már

 és eggyé forrt.

 Így nyitotta meg a kaput a Kis Göncöl csillagképben

 (Kis Medve csillagkép) a Polaris csillagán át Haza.

 Amikor a kapu megnyílt, a Földet rajta keresztül

 elöntötte a szentség, majd csak utána indultak Haza nagyjaink.

 Először Koppány Urunk lépett a „tengelybe”,

mint a Magyarság védőszellemének kivetülése.

 Másodikként Szent László párjával Adhelaiddal,

 Már odalépett Imre herceg édesapjával Szt. Istvánnal,

 amikor Boldogasszonyunk annyi áldást küldött le a Népére,

 hogy meg kellett várniuk a folyam végét. Az bizony még most is tart.

 Elöntötte a Csíki medencét , majd a Dömösi prépostság területét

 a Dunakanyart és a Dunát, egészen a torkolatig. Ott beleömlött

 a Fekete tengerbe és átírta az Őrzők tudati kivetülését arannyal.

 Hetedhét országon is túljutott már a folyam,

mely épp most önti el ősi Mezopotámia földjét,

ahova a Ki-En-Gi k (égből jöttek) érkeztek.

 Hetedhét ország és 77 sugár válik eggyé és egy pillanatban

 az ősi 64 vármegye is eggyé válik. Egy ősi tengely lett a

 Kárpát Haza mindenestől.

 Hegyek mozdulnak. Folyók egyesülnek és érkeznek be egy pontba.

 Egy pálos apát a másik felére fordult éppen a barlangjában.

 Egy pillanatra megtorpan:

 Ó, indulnom kell! A Népem felébredt!” -Boldog Özséb az!

 

Mihály főangyal:

 Krónikások jöjjetek és írjátok!

 1. A Magyar nemzet felébredt.

 2. Tudati tengelye ép és tiszta

3. A Teljességben létező.

4. Kegyelmeket kap és oszt ki a Mindenségnek.

 5. Zarándokok ezrei érkeznek a Mária kegyhelyekre.

 

Mária Magdolna érkezik:

 Krisztus Urunk Él! Mindez az Ő műve!”

 Vibrál a levegő, mindenki izgatott.

 Egyszer csak előlép a Szent Szűz, Jézus szülője ki egy pillanat alatt

 Szent Máriává majd Boldogasszonnyá lett.

 A Lelkek figyelnek, egy szó se hallik,

 amikor felcsendülnek a Csíksomlyói harangok.

 Imre herceg könnye patakzik:

 A Népem ismét egységben! „

 Könnyeit Boldogasszony törli palástja szélével.

Folytatjuk a megadott imát.

 

ooo

 Ősi kivetülések százezrei fonódnak egybe

 és indulnak felsőbb szintre.

 Már S(z)aras(z)vati Istennő is megérkezik haza az Istenházba.

 

Mihály főangyal:

 Szeretem ezeket a meghitt pillanatokat, amikor veletek vagyok.

 Csendes megváltó imába mélyedt Lelkek érkeznek a révhez,

hogy ott és onnan emeljék tovább magukat és másokat.

 Minden együtt mozdul. Minden egyazon tudat darabja.”

 

 Mária anyánk, Nagyboldogasszonyunk:

 Köszönöm imáitokat. Minden ima megerősít engem,

így nagyobb erővel tudlak emelni benneteket.”

 

Mihály főangyal:

 Jöjjetek, jöjjetek, mind jöjjetek.

 Megnyíltak a kapuk és egyé lett az Ég a Földdel.

 Harangszó hirdeti, Boldogasszony anyánk Népének ébredését.”

 

Szent Erzsébet:

 Szentségek érkeznek a földre, anyánk szentségei.

 Legyetek buzgók a hozzá szóló fohászba. Ő küldi nektek ezt a sok ajándékot.”

Köszönjük Édesanyánk:

 

                                                 https://www.youtube.com/watch?v=vrdWASlwlgc

https://www.youtube.com/watch?v=cFR395envyI

 

Boldogasszonyunk:

 Boldog vagyok, köszönöm a köszöntést és hálaimáitokat.

 Legyen ez a Nép, az én Népem, áldott mindörökre.”

 

ooo

 Köszönöm a mai buzgóságotokat, áldott munkátokat.

 Legyen kegyelemmel és szentséggel teljes az éjszakátok és az életetek.

Kérem, hogy ősi himnuszunkat a "Boldogasszony Anyánk"-at

hallgassátok minél többet az elkövetkezendő időszakban

Lelkünk épülésére és emelésére.

 Holnap ugyanitt.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.