Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

Aranysas szellemiség érkezett a Nemzetnek a

Szent Királyság megvalósítására.

 

 

19 órakor kezdünk Önmagunk tudati tisztulásáért:

 

 

 Tripura S(z)undari Mahavidya

 

 A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lelt.

  Vívódásai belső harmóniában merültek el.

  Gyönyör teli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedtünk,

  benne tartózkodva tudatunk az egységbe merült.

  Ölelése extázisában a fájdalom távozott,

  énünk a TELJESSÉG részévé változott.

  Megerősített és átalakított, ez az én-halál,

  benne életünk beteljesült válaszra talált.

  Fölül a határtalan, néma boldogság jött el,

  alant az isteni egység csodája ölel.”

 

 

19:26

 Második napja a mélytudat erőteljes tisztulását a Virgo csillagkép

Spica csillaga segíti.

 Úgyszintén nehéz energiák tárházától szabadul a mélytudat a Skorpió szívéből

az Antareszen keresztül érkező Istenszerelem által.

 Lehet, ezekben a percekben kevés épkézláb gondolatod van, épp a tisztulások miatt.

 Holnap hajnalra várható további erőteljes energetikai „beoltás” mely most már

  AZ EMBERISÉG KÖZÖS TUDATÁRA LESZ KÖZVETLEN HATÁSSAL.”

 

 

Mihály főangyal:

 Maya fátyla széthasadt és kezded meglátni valódi Isteni Lényedet.

 Már nem működnek a régi intrikák, Isten valósága és igazsága színre lép.”

 A Mindenségért és benne önmagunkért szól az alábbi ima:

 

 Mát-Rí beteljesült álma

 

  Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

  Te ki oltalmadba fogadod e világot.

  Segíted a békét,

  gyarapítod a világnak ékét.

  Szépséged árasztod a lényekre,

  fiatalokra és a vénekre.

  Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

  lábad nyomán Új világ indult.

  Magadhoz ölelsz Te, az irgalom Anyja,

  és átviszel a túlsó partra.

  Hagyatékom ereje és fénye velem,

  Virágzik az Istenszerelem.

 

19:49

Ezekben a pillanatokban áll helyre a Szakrális Királyság

tengelyének ereje.

 

Két angyal érkezik:

"Mi vittük a koronát Szent Lászlónknak is, most

a Magyar Nemzetnek hozzuk. Kívánunk

boldogulást és Igazságban való létet minden Magyarnak."

 

20:04

 

Szent László királyunk:

 Itt vagyok Népem oltalmára, mindig is itt voltam.

 Ne engedjetek befolyást másnak a teremtő tudatotokra.

 Higgyetek és bízzatok erősen, Isten országa itt van!”

 

 Péter apostol:

 Apostoli létem alatt éltem minden percében azért voltam,

 hogy szeretetet tanítsak az emberiségnek.

 Mára érnek be a gyümölcsei.”

 

 Szent Johanna:

 Azért éltem, hogy reményt hozzak a népemnek.”

 

 Salamon király:

 Tudatom „elágazásaiban”, mind a Héberek, mind ti is benne vagytok.

 Mindentől fel kell tisztulni, hogy mindannyiunk valósága ismét

 Isten valósága legyen. De ti Magyarok elsőként, hisz ti tartjátok a tengelyt.”

 

Krisztusi imával folytatjuk a Nemzetért.

 

    Krisztusi ima

 

 Megváltottam a világot,

 mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

 Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltem a világot,

s benne Nagy Magyarországot, még születése előtt.

  Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

  megváltottam az egész világot.

 

20.29

 

A helyreállt Istentudat tengelyen minden most fejtődik vissza.

 Igyekszünk megtartani az erőt.

 Néhai létezők tudata, tudati darabjai, zárványos tudatok érkeznek és haladnak

 síkról síkra felfelé. Az egységtudat a 17. sík, de még onnan bőven van hova.

 Az első két sík már teljesen tiszta, ami nagyon nagy eredmény.

 Hálásan köszönöm minden részvevőnek.

 A negyedik dimenzió, mint fátyol már csak apróbb foszlányokban van jelen,

 ez tisztul már második napja.

 

Folytatjuk a megadott Krisztusi imát.

 

ooo

 

Régi vallások híveinek tudatai érkeznek a tengelyen.

 Salamon király tudata is az imént haladt tova. Szanszanidák tudata tisztul,

 érkezésük van az Istenházba. Ők is mi vagyunk, csak abban a korban így

 nevezték el őket.

 

Táré tudata érkezik:

 A bűntudat miatt maradt bontásban a tudati tengelyem. Most is

 arra játszanak, hogy a bűntudat hatását minél jobban kitolják, de

 már nem megy. Sorra fejtődnek vissza Theletosz tudatán, mint tengelyen át

 a Görög Istenek Kronosszal vagyis az idővel az élen.”

 

 Mária Magdolna:

 Talán egy kis életerő betáplálás segítene a felfelé haladóknak.”

 

Érkezik Krisztus Urunk is:

 Igen, de kell még kegyelem. „

 

A Könyörület édesanyja egy ciklámen színű erőbetáplálással

 megoldja a helyzetet. Istenszerelem érkezik a rendszerbe.

  Nagy a „tömeg”, mindenki felfelé igyekszik.

 Mostanra, már „hátra” se néznek.”

 

 Mefisztosz, aki tudatával a szétcsúszott síkokat tartja:

 A vagyok aki vagyok okán visszatérek az eredetbe.

 Befejeztem itteni létemet és hálás vagyok mindenkinek a szabadításért.

 Már nincs előttem titok tudom, hogy a Legfelsőbb tudatához tartozom.”

 

 Pablo Neruda a költő a tengelyen felfelé haladva megszólítja Istent:

Szomjúság volt, éhség - te voltál a gyümölcs.


Bánat volt és romok - te voltál a csoda.”

 

21 órától

 tíz percig mondjuk saját magunkra:

 Tudatom tiszta és ép.”

 

 A következő tíz percben:

 Valóságom Isten valósága.”

 

Köszönöm a mai munkátokat,

 kérem, hogy a Dns mutációkat gyógyító mantrát

 mondjátok fizikai és fénycsaládjaitokért.

Most, ahogy a nehéz erők mennek el a mélytudatból

és tisztul a gondolati tér, a Dns szintén nagy változáson megy keresztül.

 Ezért nem tudom mikor ülök ismét gép elé.

 Az imák folytatódjanak akkor is ha ide nem történik bejegyzés,

 hogy az átalakulás folyamata segítve legyen.

 Köszönöm, hogy vagy és hogy az átváltozás fontos neked.

 Boldog átalakulást.

 Hálás szívvel mindenért.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.