Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 A hét végére várható a Szakrális Királyság „kodonjainak” érkezése,

 világunk és a szívtudat a Szakrális királysághoz való igazításához.

 

Ezért kérném Május 1.-től 9.-ig amennyit csak tudsz, tartózkodj a Pilisben.

Így tudsz rész venni a z Ősöreg Isten Boldog minőségének tudati

emelésében.

 

  A jelenlét NAGYON FONTOS, mely egyenlő az áldással.

 

A tudati meződ a kegyelmi kiáradások miatt feltisztult

és most befolyás nélkül lehetsz a MOST-ban.

 Szíved vezetni fog a helyszínre ahol a legtöbbet adhatsz és kaphatsz.

 Az emberiségben két fő gát oldódott .

 

A félelem és a fájdalom.

 

A félelem a tudatos tudatot fogta, míg a fájdalom a szívtudatra hatott.

 Ezek az energiák a teljes Földanyáról tehermentesültek.

 

19 órától itt.

 

Hívom az Ős Istenanya erejét

 

 Mindenség Édesanyja,

 Magyarok Nagyasszonya.
Ékesíts minket
Tudásod fényével,
Istenséged lényével,
Hagyatékunk erejével.
Teremtőnk szeretetével.
Áldás apámra,
áldás anyámra,
áldás az egész világra!

Ezzel a legmagasabb szintű Istenanyai erő minőségét horgonyozzuk.

ooo

Paulo Coelho:

 Van két dolog, melyet el ne felejts soha.

 Egyik a szülőfölded, a másik viszont a szíved, mely a szülőföldedből való.”

 

Mária Magdolna:

 Ékei vagytok ti Hazátoknak.

 Imáitok soha ne maradjanak abba.

 Szép és áldásos az eredménye.”

 

Krisztusi imára váltunk.

 

     Krisztusi ima

 

  Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltem a világot,

 és benne Nagy Magyarországot még születése előtt.

  Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

  megváltottam az egész világot.

 

 

Baál Isten tudata párhuzamosan tisztul a parlamenttel.

 Minden nehéz erő megy el. Török szavak, azok gondolati mintái,

 elnöklők szavai, Kossuth hangjai is hallik.

 Úgy tűnik, egy általános nagytakarítás van a parlamentben Budapest

 teljes területén és a Pilisben.

 A tisztítás lassan kiterjed a 64 vármegye területére.

 Szürke energiák gőzölögnek ki a földből.

 Többen lélegzet visszafojtva figyelik mivé alakul a helyzet.

 

  Folytatjuk a Krisztusi imát Nemzetünkért.

 

Bár fohászunk a Nemzetünkért szól, valójában az

 Istent tudat tengelyen felfelé igen nagy számban mennek a héberek

 és az arabok.

 

 Mihály főangyal:

 Ők is az Ősöreg Isten más-más módon elprogramozott

 tudati részei. Egy közös vonás azonban van bennük.

 Az, amiért más valóságot kezdtek élni, mint Isten valósága.

 És ezt bűntudatnak nevezik.

 A bűntudat először akkor jelenik

meg, amikor a Magról leválasztották az őrzőt. Bűntudata van amiatt,

mert nem tudta megőrizni épségben a Magot.

Theletosz, mint őrző bűntudata hasonlóképpen a miatt van, mert nem

tudta megőrizni épségben a Föld tengelyét.

 A bűntudat már eleve egy kötőerő, mely képes megtartani az anyagban.”

 

20:30

  Amikor ezt olvasod kérlek mondd tíz percig:

 Megbocsájtok saját nemzetemnek és minden más nemzetnek .”

ooo

Tíz percig a következőket mondjuk:

"Megbocsájtok a hébereknek."

 

A következő tíz percben a nemzettudatból mondjuk ki:

"Megbocsájtunk a hébereknek."

 

20:44

 

Nagyon erős mágia megy le a héberekről.

 Tudati tengelyük lassan közelít Isten tudati tengelyéhez,

ahová mi már be vagyunk csatlakozva.

 Félelem, kétségbeesés és fájdalom távozik a térből vagyis Istentudatból.

 

 Gabriel főangyal a hírhozó:

 Valaha egy tudati tengelyen voltatok ti ,

 a héberek és az arabok. Nehéz erők érkeztek.

 Mágiák , félelmek, fájdalmak, mely által a valóságotok megváltozott.

 A gének a nehéz erőktől mutálódtak.

 Ezért kaptátok a Dns mutációk gyógyító mantráját,

 hogy visszarendeződhessetek az eredeti tengelybe.

 Csak az egészséges Dns tudja fogadni és dekódolni a Napon,

 Holdon és csillagokon át érkező erőket.

 Az Ősöreg Isten kivetülései így jutnak életerőhöz, információhoz.

 Minden kivetülés egy bizonyos csillagképből kapja táplálékát.”

 

 Ankissza, Nimrúd király leánya:

 "Vannak dolgok amire képes vagy mégis elhitetik veled, hogy nem.

 Ez az átfordult tudat munkája. Anyagisága épp az ellentéte az isteninek.

 Ne higgy neki. Mindenre képes vagy! Isten vagy. Isteni kivetülésed a Nagy Göncöl táplálja."

 

 Nagy Göncöl csillagzat:

 " Kivetüléseim táplálom, engem viszont az Ősöreg a Boldog minőségből.”

 

 Ősöreg:

 "Én táplálok minden létezőt ebben a Multiverzumban.

Mindenkit olyan erővel, melyet be tud fogadni.

 

 Most a Dns mutációk gyógyító mantráját mondjuk.

 

 

A Dns mutációk gyógyító mantrája a kegyelem Édesanyjához

 

Kegyelem anyja fogd a kezem,

Szeretet anyja urald a szívem.

 Csend anyja hass át engem,

 Általad az Egy S ég dalát zengem.

 Véremet véreddel kapcsolom össze,

 Mely szívünket örökre össze kösse.

 Sarkamon a csillagpor fénye,

 szívemben béke, Isten szerelme a szívembe ége.

 Az ég már kék, a láng erős,

 Csillagot álmodik 144 ezer hős.

 Míg ők a békét álmodják,

 Számunkra is elhozzák.

21:18

Vannak akik ezt a tisztulást nagyon érzik, azok genetikájuk

miatt érintve vannak. Tudni kell azt is, hogy a  népek nem maradtak meg tisztán,

más népekkel keveredve egymással sorsot vállalva éltek a nagy "feltisztulásig",

mely most történik.

 

Az összes Nemzet gyógyulásáért és visszarendeződéséért:

 

Mát-Rí beteljesült álma

 

  Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

  Te ki oltalmadba fogadod e világot.

  Segíted a békét,

  gyarapítod a világnak ékét.

  Szépséged árasztod a lényekre,

  fiatalokra és a vénekre.

  Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

  lábad nyomán Új világ indult.

  Magadhoz ölelsz Te, az irgalom Anyja,

  és átviszel a túlsó partra.

  Hagyatékom ereje és fénye velem,

  Virágzik az Istenszerelem.

Fogadom, fogadom áldásod Anyám,

fogadom, fogadom békédet Atyám.

 

ooo

 

Áldott munkád ma is megköszönöm.

 A Pilisben a búbánat völgye szorul a legnagyobb tisztításra.

 A reményben, hogy találkozom veletek valahol a Pilisben a kilenc nap alatt.

 Áldással, békével és szeretettel, Ilona

  https://www.youtube.com/watch?v=3L7B3mBhY24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.