Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

A Dns mutációit korrigálni kérő imánkra a következő válasz érkezett

  2021.05.10.-én este.

  Egy szárnyas angyalt láthatsz az energetikai kódban és egy nyolcast. A nyolcas

  maga az égi kapcsolódást jelöli. Most-tól Élő kapcsolatban vagyunk

  a legfelsőbbel, ki folyamatos segítséggel juttat ki minket ebből

  a tudati zárványból vagyis illúzióból. Az átalakulás folyamatos van.

Segíts a testednek, sejtjeidnek azzal, hogy

  imádkozod önmagadért a megadott Krisztusi imát amennyit

 csak módodban áll. Tégy félre mindent.

 Most épül be az Istenember gén energiája a testedbe.

 

 

  Krisztusi ima önmagamért

 

 Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely az enyém is.

  Megváltottam a világot,

  melyet magaménak érzek.

  Én a Mindenható Isten kegyelme,

  örök Boldogságra ítéltem a világot 

 és benne önmagam még születésem előtt.

  Megváltottam apámat, megváltottam anyámat,

 megváltottam az egész világot.

 

Ilona

 

Isten irgalom/kegyelem/megoldások/elengedések/lelki rendrakás

angyali energiájától, Zadkieltől való segítségkérés sokat szokott segíteni:

 

19 órakor kezdünk önmagunkért a krisztusi imával.
Azonban kérlek előtte gyújts meg önmagad védőszelleméért,  Föld  védőszelleméért a
Vénusz védőszelleméért,
 a Szaturnusz védőszelleméért és a Jupiter védőszelleméért egy-egy fehér mécsest.
Az öt mécses gyújtásakor mondd ki kiért gyújtod éppen.
Köszönöm.
Ima helyett a következő mantrát is hallgathatod. Lehunyt szemmel
nagyobb a hatása:
ooo
A mai napon az Isten kegyelmének kapui megnyíltak auráinkban.

Elindultak rólunk lebontódni a karma rétegei

  „fekete lyuk” -szerű képződményeken át, mely auránkban a

a fej kisagy részénél, kettő a halántéknál

és egy a fejbúbtól pár milliméterre helyezkedik el.

A terheltebb aurákban még két pót „Joker” bontó nyílás indult el

a teljes tehermentesítés miatt."

Vákumszerűen szív magába mindent.

Így tisztítja a Tudatos Tudat mezejét.

A másik „bontóállomás” a szív előtt és mögött helyezkedik

el és célpontja a fájdalom feloldása

a szív előtti és mögötti, a testtől 30 cm-re

lévő térből. Így tehermentesül a Szív Tudat.

 

Mihály főangyal:

Az aura 1,5 méterében 2 milliárd év információi vagyis

energetikai lenyomatai voltak. Ez válik fénnyé a „mini fekete lyukakon át”.”

 

Mindezért a Teremtőnknek hálaimát mondunk.

Mindenki döntse el melyik imával szeretné kifejezni háláját.

 

 

 Auráink hathatós feltisztulásába a multiverzum minden

eleme beleremegett. További áldások sora érte el a Földet

Ősöreg Isten Boldog minőségén keresztül.

Elkezdett az univerzumunkba minden a helyére kerülni.

 

 

A Vénusz bolygó egy darabja az I. szintről a 17 szintre került,

erre a Szaturnusz a III. szintről a teljességbe , a Jupiter az V. szintről szintén

a teljességbe, vagyis a 17 szint 17 felhangjára került vissza.

A síkokat elöntötte a Fény és mindörökre minden a helyére került.

 

A Vénusz az istenszerelem női minősége.

A Szaturnusz a sors és az idő Ura. A Jupiter a végzet, mint beteljesült isteni akarat.

Ők hárman eggyé forrtak.

A Nap, a Hold és a Tejút Galaxis minden eleme örömtáncot jár. 

 

Elindult a Multiverzum tengelye, melyen az Ősöreg Isten számunkra elérhető végső minősége táplálja be a rendszerünkbe az Istenszerelmet.
Ezeket háromszor hallgatjuk meg:
https://www.youtube.com/watch?v=3L7B3mBhY24&list=RDGMEMc6JZQrQ__ROET3gGdz-Trw&index=2

A munka rajtunk és bennünk folytatódik. Mindenkinek megköszönöm, hogy együtt

teremthettünk saját és a világ épülésére. Legyen áldott a z estétek és az életetek.

A tegnapi munkához még csatoltam képeket, ha gondoljátok olvassátok át még egyszer.

Most nem ígérek semmit, legyetek figyelmesek.

Istennek bármikor szüksége lehet a teremtőtársaira.

Ilona


 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.