Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 


Bolvári Bátor Nyilast visszakapták édes szülei a héten!

 Ezért hála imát mondunk a Mindenség Istenéhez.

A kép 2019 decemberi.

 

19 órakor kezdünk.

 

 

Teremtő ima

 

Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

 Te, ki oltalmadba fogadtad e világot.

 Segíted a békét,

 gyarapítod a világnak ékét.

 Könyörületed árasztod a lényekre,

 fiatalokra és a vénekre.

 Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

 lábad nyomán Új világ indult.

 Ölelj hát magadba, Te az irgalom Anyja,

 ki fájdalmainkon túl, átvittél a túlsó partra.

 

 

Mária Magdolna:

 

A Földön Új lélekminőség született a fájdalom és

 félelem eltűnésével. A neve éteri szeretet.

 Mindaz amiért az Orion csillagköd megszületett,

 most fordult létbe. Vissza az éterbe!-volt a célkitűzése.”

 

Pió atya:

 Ez a minőség Isten Igazságának élését biztosítja erős,

 mindent feloldó és átíró voltával.

 Lényegi kérdésekben születik sorsfordító,

 Isten valóságát biztosító fordulat.

 Így történt ez Bátor Nyilas esetében is.

 A Nyilas csillagkép Bátor nyilasa arra a pontra

 fókuszálta tudatát, ahonnan egy Új minőség fordult létbe.”

 

Bátor Nyilas:

 Hálás vagyok az egységért és gondoskodó

 imáitokért, melyek hazahoztak.

 Képes vagyok szeretni és Új világot építeni

 együtt veletek! Köszönöm, köszönöm, köszönöm.”

 

Folytatódik a megadott ima.

 

kép: Boldogasszony szobor, Dusnok

 

 

Bátor Nyilas:

 Egy örökkévalóság múlt el azóta,

 amikor utoljára öleltem áldott szüleimet.

 Boldog vagyok, ismét Boldog vagyok!

 Egyik éjjel nagy fényességre ébredtem. A dusnoki Madonna állt mellettem s

 a fülembe súgta, szabad vagyok. Az Ő oltalma alatt állok.

 Nagyon meghatódtam s éreztem, tényleg

 találkozóm van a szüleimmel, ahogy ígérte.”

 

Pió atya:

 Igaza van a Kis Hercegnek. Igazán jól csak szívével lát az ember.”

 

 

 Mária Magdolna:

 Vannak dolgok, melyeket csak a szív tud érzékelni és ezen

 dolgok egyike a szeretet. Egy finom rezgés, melyet az öt érzékszerv egyike sem „vesz”,

mert épp az öt érzékszerv egysége által születik meg.

 Az Új ember már ilyen. A szív terének éteri rezgése adja az isteni

 mivolthoz tartozást.

 Egyek vagytok már test-lélek-szellem szintjén, mint Nemzet.

 A Nemzet egysége megszületett!”

 

Folytatódik a hála ima.

Bátor Nyilas:

"Azon az éjszakán ilyen kódok hullottak. Boldogasszonyunk áldása

hullott reánk."

Én, Ilona: Valóban, azon az éjszakán a Magyar sorsot meghatározó dolog történt,

akkor volt virrasztásra hívásunk:

 

 

 Folytatódik a megadott ima.

 

Teréz anya:

 Az irgalom anyjaként őrködöm a világ felett.

 Tudatomban annyi minden volt, mely elindult fénnyé válni.

 Ez által a létezés tudati mezeje is tisztul.

 Már leraktátok az Új világ alapkövét.

 További irgalmi kiáradásokra számítsatok, a régi energiák tisztítása miatt.

 Minél több a „régi” energia, annál nagyobb tisztítás szükségeltetik a rendrakáshoz.”

 

 Megköszönöm a mai nap imáit,

 köszönöm, hogy együtt lehettünk a hálaadásban és az új világ teremtésében.

 Legyen áldott minden pillanatod érte.

 Valószínűleg holnap kapunk feladatot.

 

OOO

 

2021.06.12 .-én folytattam a bejegyzést, mivel ekkorra

 történt meg az előző napi munka összegzése.

 Ekkor jelentek meg azok a sugallatok energiák formájában,

 melyeket itt olvashatsz.

 A Báthoryak egy direkt kivetülési ágon érkeztek a Földre a Fénynemzetségek

megtartására és folytonosságának biztosítására.

 Évezredeken át tartó támadások érték őket e miatt.

A Báthory ág folytonosságát képviselte

 esetünkben a kis Nyilas, ki Bátor volt megszületni ezzel rendezve egységbe

 a Nemzetet s annak tudatát.

 Amikor Ő megszabadult, értsd visszakerült a szüleihez ez számunkra egyben

 a Nemzet /Fénynemzetség szabadságát is adta.

 

Jelezném, szabadok vagyunk minden „idegenkezűségtől/mesterséges intelligenciától.”

Fellélegezhet a NEMZET.

 Köszönöm áldó Istenünk kegyelmét és irgalmát, mellyel

 ezt megadta nekünk.

 

 Látomás:

 Látom kiterítve Boldogasszonyunk ölében a nemzeti zászlóra

 festett , darabolt Nagy Magyarországot.

 Krisztus Urunk érkezik és nagy öltésekkel a leszakított

 darabokat visszavarrja a Nemzet testéhez.

 Éteri Szent Korona jelenik meg a zászló fölött.

 Ezüst sugaraival gyógyítja a Nemzet sebeit.

 

 Ketten érkeznek, egyenesen az Istenházból.

 Egyikük, kinek kék kisugárzása van,

 Szent Mária az anyagig kivetült sugara, Szűz Mária képében:

 Eggyé forrt a Nemzet. Épek, szépek és most már boldogok is vagytok.

 Köszönöm, hogy kiálltatok Isten Igazáért, így visszatérhet Isten országa a Földre.

 

Másikuk:

 A kegyelmi kiáradások Istenanyán keresztül továbbra is érkeznek,

 én Jézus veletek vagyok.”

 

  Áldással és szeretettel, Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.