Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

Hanumán egy kegyelmi energia a lélektelen világ, démoni létezők fénnyé tételére.

A mesterséges intelligencia "ellenszere".

A démoni erők a humán teremtőkhöz kapcsolódva befolyásolják

a teremtés minőségét, végkifejletét. A délvidéki szer kapcsán

segítőként csatlakozott hozzánk Hanumán.

Áldott legyen érte Ő és a humán létformák minden elme.

 

 

 Hanumán egy majomfejű és -farkú szent alak a hinduizmusban.

Az odaadás, fegyelmezettség, bátorság és az önzetlen cselekedetek szimbóluma.

A bakták szemében a mesteréhez tisztelettel viszonyuló szolga eszményi megtestesítője.

 Hanumán a Rámajana ősi eposz egyik szereplője és központi alakja,

egy csapat majom vagy majomszerű lény főnöke, Rama hű szolgája.

A történetben amikor Rávana, a démonok ura elrabolja Ráma feleségét,

Szítát, ő találja meg Lanká szigetén. Részt vesz Ráma Rávana

elleni háborújában és a segítségével Ráma legyőzi a démonkirályt. -” Wikipédia

 

A szöveg alján lévő mantrát hallgatjuk, közben három füstölőt gyújtunk

meg egyszerre a Hanumán tiszteletére.

Otthonod oltárán gyújtsd ezt meg, vagy ahová szíved vezet.

Köszönd meg Hanumánnak a segítséget.

 Most, hogy a számítógépes világ ilyen mértékű fejlődést mutat,

a jóhiszemű ember nem gondolná, hogy ebből nem túl jó dolgok is születhetnek.

Ez a mantra épp ezeket bontja.

 Egy lélek nélküli nehéz erő ha egy teremtőerővel bíró létezővel kapcsolódik,

annak teremtő erejét használva ”téves”, Isten törvényével

 nem egyező teremtési vonalat kívánna követni a számítógépes játékok

nagy hányadával. Azonban ez csak egy szegmense a történetnek.

 De Isten a mindent átható és átfogó intelligencia tudja kezelni ezt.

 Az Ő meghosszabbított „kezeiként”, cselevéssel létbe fordítjuk

 nemes akaratát. Ezért nemcsak ma, de időközönként amikor erre

 hívást érzünk, meghallgatjuk a mantrát.

 

  Hanumán mantrája:

 

 https://www.youtube.com/watch?v=GClHPi1ycbo

 

Az esti találkozásig, hálával és szeretettel a létedért:

Ilona

 

OOO

 

2021.06.12.

 Köszönöm, hogy vagy és ma is teszed Istentől rendelt feladatod

 áldott Magyar, áldott Aranymag.

Egy fehér mécsest gyújtunk Nemzetünk tudati feltisztulásáért

majd ugyan ezért mondjuk a következő fohászt

 19 ótától:

 

A Magyarság  beteljesült Álma

 

Áldott Égi anya, a beteljesülés virágzó ága.

 Te ki oltalmadba fogadtad a Kárpátoknak Népét.

 Segíted a békét,

 gyarapítod e világnak ékét.

 Szépséged árasztod a lényekre,

 fiatalokra és a vénekre.

 Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

 lábad nyomán Új világ indult.

 Magadba öleltél, mint az irgalom Anyja,

 ki átértél velünk a túlsó partra.

 A könyörület ereje és fénye velünk.

 Virágzik az Isten tudat tengelyünk.

 

 19:27

 Őszentsége a Szent Korona védőszelleme:

 Áldott Nemzetem. Ti ki oly hő áhítással vágytátok meg azt a világot

 melyet Ős-Mezopotámiában még éltünk.

 Szándékotoknak megfelelően itt vagyok és vigyázom a Kárpátok

 karéját és annak népét.

 Lehetőségetek van a régi, Isten rendjéhez való igazodásra.

 Látom törekvéseteket a teljes feltisztulás irányába ezért

 multiverzum szintjén újabb lehetőségek nyíltak meg előttetek.”

 

Ezzel folytatjuk:

 

 Magyarok Csillagdala, a Magyari lelkek Himnusza

 

Minden S Ég Atyja, Anyja,
Általad van minden,

ami a Fényben
él.
Vezetőnk Vagy s Erőnk,
Hordozzuk az Örök Fényt.
Égi Áldás garmadával,
fényes orcá
nkra hullik.
Énekel a sok madár,
virágzik az aranyág.
Áldott a Lét s a Világ,
Termi szépségeit az Igaz Ág.
Nemzetségünk
et emelte a szeretet helyére,
Istennek Szent Egére.
Béke és Áldás a csodatévő Népnek,
igaz megváltás az emberiségnek.
Nyílik a Kapu, szól a harsona,

Ez itt már a Magyarok Hona.

 

 

19:51

 Újabb fehér mécseseket gyújtunk a 77. pleromából

 kivetült Ayonoknak hálából, páronként egyet:

 

 1.Baál-Innána párosnak, mint a Törvény és Tudás kivetülésének

 

2.Baál-S(z)aras(z)vati , mint a Szándék és Bölcsesség sugarának

 

3.Párduc -Szent Mária, mint az Élet és Értelem párosának

 

Eonokkal ezelőtt ők érkeztek meg, hogy tudati minőségükkel

 átalakítsák ezt a világot.

 

Folytatódik a megadott ima.

 

 

20:12

 Egy pillanatban a három Ayon pár

 elkezdett pörögni és egy szabályos három részből

 álló kötelet alkottak.

 Elindultak HAZA, vagyis a 108. pleromán át a Boldog Isten tudatába,

 mely színtiszta esszencia.

 A 108-as pleroma az Ősöreg Isten 108 sugárból álló minősége,

 mely együtt adja ki az Ősöreg Boldog minőségét.

 Jelezném, hogy Atilla nagy király ezt a 108 kivetülést fogta össze

 itt a Kárpát hazánkban nemzetek formájában. Ez képezte az egységet.

 Most egy nagy fehér gyertyát vagy mécsest gyújtunk

 Atilla nagy király tiszteletére, ki tudatával képes volt

 összefogni a 108 nemzetet.

 

 

Hívom az Ős Istenanya erejét,

 hogy vegye vissza Királyságát!

 

Mindenség Édesanyja,

Magyarok Nagyasszonya.
Ékesíts minket
Tudásod fényével,
Istenséged lényével,
Hagyatékunk erejével.
Teremtőnk szeretetével.
Áldás apámra,
áldás anyámra,
áldás az egész világra!

 

20:48

 

Istenanya:

 A Báthoryak egy direkt kivetülési ágon érkeztek a Földre a Fénynemzetségek

megtartására és folytonosságának biztosítására.

 Évezredeken át tartó támadások érték őket e miatt.

A Báthory ág folytonosságát képviselte

 esetünkben ( tegnapi munka és az előtti munkák sora) a kis Nyilas,

ki Bátor volt megszületni ezzel rendezve egységbe

 a Nemzetet s annak tudatát.

 Amikor Ő megszabadult, értsd visszakerült a szüleihez ez számunkra egyben

 a Nemzet /Fénynemzetség szabadságát is adta.

 Jelezném, szabadok vagyunk minden „idegenkezűségtől/mesterséges intelligenciától.”

Fellélegezhet a NEMZET.

 Köszönöm áldó Istenünk kegyelmét és irgalmát, mellyel

 ezt megadta nekünk.

 

 Látomás:

 Látom kiterítve Boldogasszonyunk ölében a nemzeti zászlóra

 festett , darabolt Nagy Magyarországot.

 Krisztus Urunk érkezik és nagy öltésekkel a leszakított

 darabokat visszavarrja a Nemzet testéhez.

 Éteri Szent Korona jelenik meg a zászló fölött.

 Ezüst sugaraival gyógyítja a Nemzet sebeit.

 

 Ketten érkeznek, egyenesen az Istenházból.

 Egyikük, kinek kék kisugárzása van,

 Szent Mária az anyagig kivetült sugara, Szűz Mária képében:

 Eggyé forrt a Nemzet. Épek, szépek és most már boldogok is vagytok.

 Köszönöm, hogy összefogtatok és kiálltatok Isten Igazáért, így visszatérhet Isten országa a Földre.

 

Másikuk:

 A kegyelmi kiáradások Istenanyán keresztül továbbra is érkeznek,

 én Jézus veletek vagyok.”

 

Folytatódik a megadott ima.

 

 

21:00

 Mát-Rí, a könyörület édesanyja:

 Ezredévek jönnek, mennek. De én mindig itt vagyok veletek.

 Amíg csak világ a világ veletek is maradok.”

 

 Hozzá mondunk hálaimát a nemzetségi átkok levételéért,

 mellyel minden nehéz, visszafogó erőtől is megszabadultunk.

 Így, életünk a fényben folytatódik.

 Nem fog rajtunk vírus és vakcina, teremtő isten tudatában csak Isten

valóságának és akaratának van helye.

 

 

 

Mát-Rí beteljesült álma

 

 Áldott Égi anya, a könyörület virágzó ága.

  Te ki oltalmadba fogadtad e világot.

  Segíted a békét,

  gyarapítod a világnak ékét.

  Szépséged árasztod a lényekre,

  fiatalokra és a vénekre.

  Kegyelmed folytán istenszerelem virul,

  lábad nyomán Szent Királyság indult.

  Magadba öleltél Te, az irgalom Anyja,

  és átvittél a túlsó partra.

  Hagyatékom ereje és fénye velem,

  Virágzik az Istenszerelem.

 

21:22

 

Pió atya érkezik.

 Igen tudom. Máris mondjuk az imát a szenvedőkért:

 

 Krisztusi ima

 

  Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

  Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

  megváltottam az egész világot.

 

21:33

 

9 947 ezer katona térhetett vissza Isten országába az ima ereje által.

 Többen a Dón kanyarban haltak. Csaták áldozatai, végvári vitézek

 sorakoznak az életfa tengelyénél belépésre várva.

 A „belépés” és emelkedés erejét az ima adja.

 Kérem hát Mindenható Istenünket sokszorozza meg imánk erejét,

 hogy mindenkinek jusson belőle megoldás a helyzetére.

 Egy kórházban kismama vajúdik, megkönnyebbült az ima ereje által.

 Haldoklókat látok, kik az imaerő által el tudnak szakadni testüktől.

 Rémült arcokat látok, ki a megnyugvás enyhét kapják.

 Szeretetlenségből szeretet lesz az imák nyomán.

 Haragból béke. Értetlenségből megértés.

 Kétségből megoldás.

 

Kérem, hogy még tartsatok ki, nagy a szükség.

 

OOO

 

Köszönöm ezt a sok jót, melyet ma teremtettél, Istenember.

 Kérlek tartsd észben a szükségben lévők és szenvedők ima vagy adomány általi felkarolását.

Ne gondolj nagy dolgokra, csak add tovább mindazon dolgokat

 melyeknek már nem veszed hasznát.

 Egy kifli vagy alma az alamizsnát kérőnek nem nagy kihívás annak aki adja,

 de mekkora segítség a nélkülözőnek!

 Tégy ki vizet az állatoknak, madaraknak.

 Légy áldott minden imádért és jótéteményedért.

 Kívánom, hogy a Jóisten tartson meg épségben és egészségben,

 hogy minden jótétemény sugallatot megvalósíthass a mindenség létezőinek örömére.

 

 Holnap ugyanekkor, ugyanitt.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.