Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

  andocsi Mária, a csodák édesanyja

 

Andocs Kisboldogasszony Búcsú:

2021 szeptember 8-án: 9:00 és 11:00.

Itt várlak benneteket!

 

 Istenáldott napot mindenkinek!

 

A Nemzet mélytudatának feltisztulása, melyet

 Krisztus Urunk, Mária Magdolna

 Szent Anna, Szent Borbála és Katalin segített, elindultak a csodák.

 Andocs, mint a csodák Isten anyja elsőként kapta vissza Szentségét.

 Ő segített a többi kegyhely szerepét és szentségét visszaállítani.

 A Szentségek nyomán elindult tudatunk visszarendeződése a Boldog minőségbe.

 A búcsúk járása nagyon fontos dolog volt egykor, ahogyan napjainkban is.

 Őseink így éltették a szent helyeket és az oda kivetült Szentséget.

 Kérlek válasszatok ki egy a közeletekben lévő szent helyet,

 melyet gondozás alá vontok fizikailag és imáitokkal is.

 Az imák otthonról is szállhatnak a kegyhely szellemszintű éltetésére.

 Amint a csodák Isten anyja, andocsi Mária kegyhelyére a Szentség megérkezett,

 fénybe borította az összes kegyhelyet. Ezek után pócsi Mária, mint a Nemzettudat őrzője

 védelem alá vonta Nagy-Magyarországot. A Föld Fénytárnái

 megteltek az összes kegyhely feltöltődött.

Éteri Szent Koronánk ősi fényében ragyog!

Mindenkinek aki hozzájárult ehhez a csodához

nagyon köszönjük. Hálásak vagyunk érte.

 Nemzetünk erősítéséért  hallgatjuk a következőket amennyit csak tudjuk:

 

Ilona
Boldogasszonyunkért 20:10-től mondunk közös imát.

Addig a fizikai és Fénycsaládjainkért mondunk fohászt.

Ez a nap a mágiák elengedésének kedvez.

Javaslom a kezdésig kicsit fókuszáljunk erre.

 

Itt vagyok, mindjárt kezdünk.

Uriel, Áriel és Mihály főangyal a mai védnökünk.

20:10-kor Tripurával indulunk Boldogságos Anyánkért.

 

 

 Tripura Sundari Mahavidya


„A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lel.

Vívódásai belső harmóniában merülnek el.

Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedtünk,

benne tartózkodva tudatunk az egységbe merült.

Ölelése extázisában a fájdalom távozott,

énünk a TELJESSÉG részévé változott.

Megerősített és átalakított, ez az én-halál,

benne életünk beteljesült válaszra talál.

Fölül a határtalan, néma boldogság jött el,

alant az isteni egység csodája ölel.”

 

20:41

 

 Az erő először andocsi Máriánknak ment, majd a

kegyhely megfáradt őrzőjét kiemelték és helyette a szent hely

kapott három arany kerub őrzőt.

Az ima erő ezek után pócsi Máriának ment, ahol szintén őrségváltás

történt. Hat arany kerub érkezett. Ezek után Pásztón egy örvény

kerekedett, mely minden rosszat „kiszívott” . A következő pillanat

a Földben lévő életerő tárnákra irányult, melyek színültig

voltak életerővel. Ez táplálja most az összes Mária kegyhelyet.

 

20:51


Három Istenanya tartja a Szent Koronánk szentségét:

andocsi, pásztói és pócsi Mária.

A Nemzettudat őrzője a Koronás Turul tiszteletteljesen körözött,

majd visszavette méltó helyét a Pilisek karéjában.

 

 

21 órától a "Hazahívó" imát mondjuk, addig marad a Tripura.

 

Hazahívó

 

Megnyílt az égnek aranyos ajtaja,

azon tekint le ránk Égek Királynéja.

Két szemében ragyog tisztaság csillaga,

szelíd szavaival így hívogat Haza.

Boldogasszony Népe eljött már az idő,

az éj sötétjéből léptetek most elő.

Napnak országában van Magyarnak Háza,

Jóisten anyánknak igaz világában.

Úgy éld a világod, hűség legyen élted,

igaz szavaiddal szolgáld Magyar Néped.

Tiszteld Atyád fiát mindenki lelkében,

tisztítsd meg a szíved, erőd tengerében.

Eljött már a napja szívünk világának,

igaz Magyar ember szeme sugarának.

Boldogasszony anyánk palástját kitárja,

igaz gyermekének így lett virágzása.

 

 

Az Egek királynéja, Nagyboldogasszonyunk és Jóisten anyánknak ugyanannak

a minőségnek a megnevezése. Pirossal emeltem ki az eredeti szöveghez

képest történt változásokat, mellyel a jelenhez, a már megtörténthez

igazítottam a szöveget az energiák miatt.

 

 

21:05

Pilis rejtekéből Atilla fejedelem (nevét így kérik leírni) éteri világa tűnt elő,

mely hagyatéka Nimrúd városának.

Három km széles és öt km hosszú, folyamatosan tágul ki a teljes Kárpát

Hazára.

Ahogy tisztul a tér, a Mária kegyhelyek kékes lila fénnyel világítanak.

Arany szín túlnyomóan a Pilisek terében látható.

 

 

21:19

 

A Kárpátok lábához Hunor és Magor érkezik, ölelve borulnak egymásra.

Fejük felett az éteri Szent Korona.

Egy pillanatban ők ketten eggyé válva Krisztus Úrrá lettek.

 

Krisztus Urunk:

Megváltottam az egész világot.

Szárnyakat adtam nektek, mint népnek mellyel hazataláltok.”

 

Boldogasszony Anyánk:

Várlak benneteket!”

 

 

Köszönöm a mai áldott munkát. Az erő itt van,

legyetek szorgalmasak az imában és oldozzátok le

magatokról és fizikai illetve Fény családotokról

a még esetlegesen megtapadt nehéz erőket.

Holnap 19 órakor ugyanitt.

Ilona

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.