Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

19 órakor Mária Magdolnáért, mint Szófia vagyis a bölcsesség anyjáért

való fohásszal kezdünk.

 

 

  Tripura Sundari Mahavidya

 

„A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lel.

 Vívódásai belső harmóniában merülnek el.

 Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedtünk,

 benne tartózkodva tudatunk az egységbe merült.

 Ölelése extázisában a fájdalom távozott,

 énünk a TELJESSÉG részévé változott.

 Megerősített és átalakított, ez az én-halál,

 benne életünk beteljesült válaszra talált.

 Fölül a határtalan, néma boldogság jött el,

 alant az isteni egység csodája ölel.”

 

OOO

 

19:30-tól a Google térkép keresőjébe beírjuk

Pilisszántó és a helységet környezetével együtt áldjuk.

Mindig a szántóból nő ki az Új.

Utána keressük fel Pilis szent helyeit és azokat is halmozzuk

el bőséges áldással. 20 óráig erre összpontosítunk.

 

Google Térkép

 

 Szent Mária Magdolna :

 Vagyok az Egyisten töretlen része,

 ki viharos életeken át kerestem a kiutat ebből a világból.

 Látók látták kínomat és egy nap rám virradt az örök nappal.

 Ennek a nappalnak vagy te is a része, mint az öröklét tengelyének.

 Köszönöm, hogy szólni engedtek, hisz sokáig meg sem hallgatott senki.

 Egy életet adó erő lakozik bennem. Teremtésem Isten teremtése.

 Jézus Úr a társam és pártfogóm.

Viharok és szelek sem tudtak elfújni egymás mellől.

Itt vagyok hát a csodák kapujában, szabadon!”

 

 

Pió Atya:

 Egy az Isten, egy az Úr.

 Valahányszor hallom imáitokat, repes a szívem.

 Halk duruzsolással írtok Új jövőt!”

 

 Krisztus Úr:

 És lőn világosság a Pilisek felett, ahogy az rendeltetett.

 Egy ősi tengely állt helyre, mely az Uni- és

 Multiverzumokat kapcsolja össze.”

 

 

 Mária Magdolnáért, mint Szófia vagyis a bölcsesség anyjáért

 való fohásszal kezdtünk, Theletosz, mint a Szándék Uráért

 való imával folytatjuk. Ők ketten adják ki a Galaxisunk tengelyét,

 ezért fontos tehermentesíteni őket.

 Imánk ismét 30 perc Tripura.

 

20:18

Andocsi Mária anyánk:

"A Hazafelé vezető úton a tudat csak felfogja, de a lélek érzi az utat.

Mindkettő fontos. A lélek érzi, a tudat rendszerezi a kapott információt.

Így ketten együtt hoztak haza."

 

 Theletosz védőszelleme, az Arany sas:

A tudati részek, kik a női és férfi részekben szolgáltak kitartó munkával

 és nem kis égi segítséggel a helyükre kerültek.

A korszakszellem a szárnyas bikából szárnyas oroszlán, szárnyas sasra

és Istenemberre váltott. Istenemberségünk lényege abban rejlik, hogy az alap

 isteni igazságok szerint élünk és gondolkodunk a világban.

 Később a gondolat elmarad és csak a szív vezettetése általi cselekvés marad.

 És csakugyan nem tudja a jobb kéz, mit ad a bal oda annak aki szükségben van.

 A szükség is megszűnik és csak az igaz istenszerelem marad.”

 

 Háromszor hallgatjuk:

 

Mihály főangyal:

 

Klastrompuszta térségében tűzijáték látható,

az Ősi Atyai tengely állt helyre.

Az oltáron az Ősi Szent Korona ragyog igaz fényében."

 

Boldog Özséb:

Íme, ez a nap is eljő, amikor a múlt és a jövendő

eggyé forrt a most-ban.

Most, amikor a tengely helyreállt,

most amikor a Néplélek felébredt,

most amikor az élet egy Új síkon folytatódik tovább.”

 

Karaul táltosunk:

Új dimenziók nyíltak a Nemzet számára a teremtő imák

által. Vegyes érzések kavarognak bennem,

de mi már az Új világhoz tartozunk. Teremtő álomban

Új világ, ősi alaptörvényekkel. „

 

Theletosz:

 

Isten törvénye megérkezett!!!”

 

OOO

 

Hálás szívvel köszönöm mindazoknak, kik

a mai estén is hozzájárultak ahhoz, hogy ez a világ

virágzó paradicsommá legyen.

 

2021.09.13.-ig búcsút járunk, Máriához zarándokolunk.

Legyen áldott az utunk.

 

Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.