Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

Bugac, egyik Kurultáj záró szere után.

 

 

Mindenki saját magáért és földi-fizikai illetve

 fénycsaládjáért mondja a következő imát

 20 órától.

 

 

  Tripura Sundari Mahavidya

 

„A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lelt.

 Vívódásai belső harmóniában merültek el.

 Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzád emelkedtünk,

 benned tartózkodva tudatunk az egységbe merült.

 Ölelésed extázisában a fájdalom távozott,

 énünk a TELJESSÉG részévé változott.

 Megerősített és átalakított, ez az én-halál,

 benned életünk beteljesült válaszra talált.

 Fölül a határtalan, néma boldogság jött el,

 alant az isteni egység csodája ölel.”

 

 

20:10

 Szent Anna közbenjárására a bűnbocsánat szentsége

 megérkezett. Hálafohászt mondunk érte 20:30-tól.

 

 Dicsőséges Szent Annának

 

 Dicsőséges Szent Annának,
zengem buzgó énekem.

 Mondd el kérlek áldott szívem,

  hogy őt nagyon szeretem.

  Kérünk a szent Magzatodért,

  és kit Ő szült Megváltóként,

  Szent Anna, Szent Anna,

  Élő Jézus nagyanyja,

  légy világunk oltalma.

  Te vagy azon áldott Szent Föld,

  melyből szép liliom virágzott.

  Szüzességnek tisztasága,

  Istenszülő aranyága.

  Kérünk a Szent magzatodért,
és kit ő szült Megváltónkért,
Szent Anna, Szent Anna

 Élő Jézus nagyanyja,
légy világunk oltalma.

  Szent Anna, Szent Anna
Élő Jézus nagyanyja,
légy világunk
oltalma.

OOO

Szűz Mária:

 Ismét kegyelmi, irgalmi és könyörületi kiáradások sora

 érte el Föld terét.

 Az Ego, mint személyiség elindult visszabontódni,

 a vegetatív idegrendszer erőteljes tisztulása miatt.”

 

 20:50-től

 Önmagunkért és azokért mondjuk, akikért már nem imádkoznak:

 

    Krisztusi ima

 

 Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet érezz magadénak.

  Én a mindenható isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

  Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

  megváltottam az egész világot.

 

21:24

 Sárospatakon egy életerő tengely kapcsolódott a területhez,

 mely az őrzőknek hozott újabb erőt.

 

Mária Magdolna:

 Én vagyok az, a kegyelmi tengely éltető ereje.”

 

 Karintia gyors ütemben életerővel telik és egy pillanatban

 az Atya minősége, mint női és férfi erő homogén egysége

 HELYREÁLLT a Földünk terében.

 

21:38

Mária Magdolna:

 A szentek az Ég Királynőjének/Boldogasszonyunknak

 a részei, energetikai sugarai.”

 

 Jézus Urunk:

 Az öröklét tengelye a teljes galaxisban helyreállt.

 Rajta át folyamatos a Szentség érkezése.

 Szentség alatt Isteni mivoltot/kivetülést kell érteni.”

 

21:41

 Szent Mária:

 A jeruzsálemi tengely ismét aktív,

 szentségek sora érkezett meg rajta az elmúlt pillanatokban.

 Működése folyamatos! Én is azon érkeztem erre a világra.”

 

21:49

 

A Föld mélytudatából az egész oltás tervezet és mizéria

 bontódásnak indult úgy, mintha meg sem történt volna.

 

 Jézus Urunk:

 Szent Anna irgalma az, aki bontja.

 Fohászkodjatok szorgalmasan őhozzája,

 mert bizony mondom, mindenre gyógyírt

 hoz az irgalma.

Egyéni, családi gondok megoldásában kiváló erő az Ő irgalma.”

 

 

Hallottátok hát. Az elkövetkezendő napokban

 imáinkkal őt erősítjük, hogy megoldása

 legyen minden „gondunknak”.

 

21:58

 Ketten jelentkeznek még szóra.

 Egyikük egy egyiptomi másikuk viszont mezopotámiai

 régész.

 

A mezopotámiai régész, Zaharija Sitsin:

 Az agyagtáblák jó része még nem került elő.

 Történetesen azok, melyek az örök életről beszélnek.

 Kettő viszont igen, melyből én is sokat tanultam.

 

1. tábla

 Az öröklét fogalma egy isteni rend szerint működő társadalom alapja.”

 

2. tábla

 Kivetülésekkel pótolja az Isten a földön elveszett szentséget,

 mely egy erő minőség, mellyel kapcsolódni lehet az öröklét tengelyéhez.”

 

 Egyiptomi régész:

 A kairói múzeum pincéje csupa örökléttel kapcsolatos

 dologgal van tele. Bevallom én magam a felét sem értettem.

 Miért kell egy testet bepólyálva konzerválni,

 amikor már amúgy halott. Mire jó egy „tartósított” test?

 

 Másik régész:

 Az egyiptomiak tévhitén alapulhat.

 Azt gondolták, ugyanabban a testben folyik tovább az életük,

 csak egy másik valóságban.”

 

 Krisztus Urunk:

 A Földön sok a tévhit mind a mai napig,

 mely „deformálta” az isteni valóságot.

 Épp ezek visszafejtése folyik.”

 

 Tut Ankh Amon:

 Én mint az öröklét tengelye helyreálltam,

 várom hát a hazatérőket.”

 

 Minden közlésen gondolkodni kell, hogy az ember

 ráébredjen a mögöttes tartalmára. Így kell olvasni ezeket a sorokat.

Sőt a bibliát és minden mást is. A bibliából csakugyan töröltek dolgokat,

de ha figyelsz, isteni éned megsúgja neked az igazságot.

Sokkal többet tudhatsz meg, mint amit kitöröltek onnan.

 

Köszönöm a mai estét, áldott éjszakát mindenkinek.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.