Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

Most a Kuiper övből érkezik segítség az őrzők számára,

mélytudatukból a beteljesítetlen vállalások fájdalma oldódik.

A beteljesítetlen vállalások fájdalma tartotta meg a „sablonokat”, melyek szintén most válnak fénnyé.

 Vízválasztóhoz érkeztünk. Aki nem tud megbocsájtani és nehéz energiáit elengedni,

az a fizikai test nem maradhat a bolygón. Ezt a Lélek dönti el, hogy megy vagy marad.

Már nincs több várakozás. Kérjük Istenünket, hogy sokszorozza meg imánk erejét úgy,

hogy segíteni tudjunk mindazokon, kiket ő méltónak talál rá.

 

Kopernikusz:

 A Kuiper övnek két éve még nem volt ilyen erős a fénye. A földi ember vagyis

 homo sapiens (értelmes ember) földi útját segíti.

A majmok egy előző civilizáció maradványa!”

 

Szent Mária:

"A Kuiper öv, aki most segít,  a Galaktikus őrzők tudata."

 

Tripurával segítjük a válaszút előtt álló Lelkeket a meg/feltisztulásukban.

 Ez kitölti a teljes esténket. Annyi Lelket mentünk, ahányat csak tudunk.

 Idő közben, ha van üzenet, írom. Fél óránként nézz rá.

 Gyújts értük hosszan égő gyertyát ha van, mely most-tól kitart reggelig.

 A válaszút előtt állók nevében is köszönök minden imádat.

 

S. Benő meghatottan köszönte a segítséget. Legyetek áldottak érte,

 azt üzente. Jobban van már.

 S. Mária is jobban érzi magát, sok nehéz erőt engedett el.

 Köszöni és hálás érte.

 

19 órakor kezdünk.

Köszönöm az együttérző szívednek a segítséget.

 

Tripura Sundari Mahavidya

„A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lelt.
Vívódásai belső harmóniában merültek el.
Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedtünk,
benne tartózkodva tudatunk az egységbe merült.
Ölelése extázisában a fájdalom távozott,
énünk a TELJESSÉG részévé változott.
Megerősített és átalakított, ez az én-halál,
benned életünk beteljesült válaszra talált.
Fölül a határtalan, néma boldogság jött el,
alant az isteni egység csodája ölel.”

 

Ilona

 

OOO

A megmentett őrzők száma: 11.472 000  a galaxis terében.

A megmentettek azonnal csatlakoznak hozzánk és további őrzőket szabadítanak és mentenek.

Mihály az igazság kardjával élen jár és a megkötöttség szálait vágja le,

azon szálakat, melyeket mással nem lehetséges eltávolítani.

20:09

 

A Galaxis szíve elindult dobogni, egy másodpercben egyet.

 Helyreállt a Galaktikus tengely melyen át az őrzők életerőhöz jutnak.

 Kéleshalom a mostani neve, Jánoshalmánál. Kéleshalom ősi neve Illancs.

 A Galatikus tengely helyreállt, hat medve őrzője elfoglalta a helyét.

 Látom amint elindul piros életerő folyam rajta és beteríti a teljes Kárpát medencét.

 

 Két angyal érkezik:

 Valóságotok mindörökre megszűnt, egy ősi világrend mellett döntöttetek,

 ahol Isten törvénye az Úr. Jó döntés!”

 

Pegazusok raja érkezik és elindítják az öröklét tengelyét Borotánál.

Égi seregek állnak és figyelnek, valójában erőt tartanak a munkához.

 Három Király érkezik, valójában kettőnek van fején a koronája.

 István, László és Imre.

 Imre herceg Jézus király inkarnációja.

 Két angyal érkezik palásttal, kettő koronával. Egy az igazság kardjával.

 Az országalmát István adja át Imre hercegnek.

 Valaki a tömegből: "Mi folyik itt?"

 Egy másik résztvevő: „Koronázásra készülünk. Imre megkoronázása egykor a

 Szakrális királyság újraindítását jelentette volna a világnak. Akkor nem történt meg,

 most IGEN.”

 

Érezhető a Galaxisokból érkező esszenciális erő. Istenszerelem az!

 Ciklámenes lila fénnyel itatódik át az egész bolygó.

 Harsonások indulnak útnak, valaki érkezését jelzik!

 Érkezik is pásztorbottal a kezében. Fényesség veszi körül,

 Lényéből árad! 

 

Egy angyal érkezik pergamen a kezében.

 Tiszteletteljesen megáll az égi

 világból összegyűltek előtt, meghajol és elkezdi felolvasni:

 "A Galaktikus béke első napja a mai. Kihirdettetik minden létezőnek,

 hogy biztonságban van! Itt már Isten az Úr és az ő Szent Fia.

 Szentségben éltek itt ezentúl. A Királyi korona örök viselője Jézus Úr.

 Övé a Föld és annak minden eleme. Jézus csendben finoman leveszi a koronát a fejéről

 és a mellette álló édesanyja fejére teszi. Édesanyjára mutatva a következőket mondja:

 A Világ királynéja itt az Úr, ő mentett meg benneteket irgalmával.”

 A tömegben kézzel foghatóvá válik a csend.

 Ősanyátok visszavette világát. Mi mindannyian azért dolgoztunk

 eddig, hogy Ő visszakapja méltóságát.

 

Riadtan figyelte egymást a népes tömeg.

 Egyszer csak az első sorban Sobri Józsi levegőbe röpítette kalapját.

 Erre a tömeg éljent kiáltott és fejfedőket röpített az égbe.

 Regnum Marianum” (Mária királysága) kiáltják,  visszhangzik a tér.

OOO

János apostol:

 Köszönöm, hogy befejeztétek a művet, melyért éltünk!”

 Kopernikusz:

 Ha lenne még egy kis idő, én is elmondanám a Magyarság miért

 harcolt, Isten igazáért!”

 

 Mária Magdolna:

 Krisztus Úr tudati tengelyének életereje vagyok.

 Köszönöm a támogatást, így eljuthattunk a végső kegyelem

 állapotába, ahonnan mint a főnix, feltámadtunk!”

 

 Én is megköszönöm a fegyelmezett munkát,

 összefogással minden sikerül!

 Áldott létezést.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.