Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 A tegnapi fohászt folytatva Odinért és a teremtett világért mondunk fogászt.

 Odin az általa a világfáról lehozott tudást

 rúna kövekbe „fogta” és ezzel a szenvedés démonát tartotta világunkba.

 Célunk, hogy a démonok, mint a szenvedés örökre fénnyé legyen.

 Ezért fehér mécsest gyújtunk, fohászunk a Fatimai Szent Szűzhöz szól:

 

 Ima a Fatimai Szent Szűzhöz

 

 Megsegített Mária,

  a Fatimai Szűz Anya.

  Keservét a búnak bajnak,

 volt erőd és eloszlattad.

   Hol már ember nem segíthet,

  a Te irgalmad megsegített.

  Hő fohászát gyermekidnek,

  nem te soha nem veted meg.

  Hol a szükség igen nagy,

  megmutattad, Anyánk vagy.

  Megsegített Mária,

  a Fatimai Szűz Anya.

 

19:25-től Krisztusi imát mondunk mindazokért, kik a Nép karmáját hordozzák.

Ez annyit jelent, minden Magyarnak született Lélekért.

 

  Krisztusi ima

 

   Megváltottam a világot,

  mely egy ékszer Isten tenyerén.

  Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

  Megváltottam a világot,

  melyet magaménak érzek.

  Én a mindenható isten kegyelme,

  örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

  Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

  megváltottam az egész világot.

 

OOO

 

19:40-től Nemzetünkért, kik a Nemzet és a Világ karmáját hordozzák

fehér mécses mellett:

 

Ima a karmelhegyi Szűzanyához

 

Boldogságos Szeplőtelen Szűz,
Karmel hegy ékessége és Fénye.

 Fogadj oltalmadba minket  palástod alá.

 Kérlek tisztíts és erősíts irgalmaddal.

 Világítsd be tévelygésünk minden útját.

 Add ránk a Szentháromság áldását.

 

OOO

Kérlek légy tudatában annak, hogy a Kármelhegyi ima karmaoldó hatású.

 A karma nem jött volna létre, amennyiben nem alkalmazták volna a

 rúna köveket mozgató démoni erőket.

 Ez a Magyarság sorsát és a Világét is nagyban befolyásolta.

 Most azért dolgozunk, hogy a rúna kövek által tartott démoni

 erők alól felszabaduljon a Teremtés és végre önmagunk lehessünk.

 Keve vezért az odini erő későbbi leszármazottja Detre, a Nibelung ének Ditriche

 manipulálta tudatilag, ezért a tegnapi munkában Keve vezér szabadulását

 is kértük, ugyanakkor Odinért is fohászt mondtunk, ki egy Intergalaktikus

 rendszer létezőjeként a mi világunkat manipulálta erő és hatalom

 nyerése céljából.

 

OOO

 

Fehér mécses mellett 20:20-tól

 

Most egy három éves fiúcskáért, Modok Vitoldért mondjuk a fohászt,

ki a Népkarma miatt napi szinten epilepsziás rohamokat szenved el.

Ő Bendegúz egy Lélekrésze.

 

Ima a karmelhegyi Szűzanyához

 

 Boldogságos Szeplőtelen Szűz,
Karmel hegy ékessége és Fénye.

 Fogadd oltalmadba Modok Vitoldot és családját.

 Kérlek tisztítsd és erősítsd irgalmaddal.

 Világítsd be tévelygésük minden útját.

 Add rájuk a Szentháromság áldását.

 

20:45-től a Bendegúz vérvonal minden tagjáért

Tripurát mondunk. A Bendegúz leszármazottak a Szellemiség képviselői voltak.

Köszönöm, hogy ekkora alázattal segíted a szabadulásukat és feltisztulásukat.

 

  Tripura Sundari Mahavidya

 

„A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lelt.

 Vívódásai belső harmóniában merültek el.

 Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedtünk,

 benne tartózkodva tudatunk az egységbe merült.

 Ölelése extázisában a fájdalom távozott,

 énünk a TELJESSÉG részévé változott.

 Megerősített és átalakított, ez az én-halál,

 benne életünk beteljesült válaszra talált.

 

21:15-től

Vazulért szükséges Tripurát mondani,

kinek a füle és szeme bánta, hogy-e magcsaládba született.

 

21:30-tól

 Ősszkíta Magyar Mag összerendeződéséért dolgozunk, ahol:

 Keve vezér – a Mag

 Vazul - a Magőrző

 Bendegúz – a Szellemiség

 Tar Zerind /Koppány édesapja/ - a Szellemiség őrző

 Tonuzoba – a Szentség.

 

 Arany fényt küldünk neki  3-3 perc vagy kimondjuk legalább 3 percig egy-egy vezérre

 Áldott vagy, áldott vagy, mindörökre áldott vagy!”

 Vagy felváltva mondunk Krisztusi imát és Tripurát.

 Egy Krisztusi ima, egy Tripura, egy Krisztusi ima…..

 

21:45-től az Ősszkíta Mag nevében és tudatából tíz percig:

 

Szentségben vagyunk, Szentségben vagyunk, mindörökre Szentségben vagyunk!”

 

OOO

Nagy a tisztulás, félelmek, fájdalmak és sérelmek távoznak szürke köd formájában,

a szenvedés démona most válik Fénnyé. Odin ismét szabad, visszatér saját rendszerébe.

 

 Odin:”Rácsodálkoztam erre a világra, milyen Fényes!

 Én lettem volna az ki elvette a Fényét??”

 Mihály főangyal:

 Igen, a szellemiséggel, melyet ide kötöttél, az Élet Szentségét csorbítottad.

 Az Élet Szentsége: Minden létezőnek joga van békében és szeretetben élni a Földön,

 ahová megszületik. Ott megtenni a feladatát amire „leérkezett”. Mindezt békességben, szeretetben

és lelki békében. Ez a három erő alkotja az ÉLET SZENTSÉGÉT.

 Miután a Szentség csorbult, megszületett egy csillagkép az égen, melynek csillagai hordozták

az erőket a z Élet szentségének helyreállítására.

 

 Ez az Orion három övcsillagának ereje:

 

 Aniltak-békesség

 

Alnilam – Istenszerelem

 

Mintaka- Lelki béke.

 

Az Élet szentsége most állt helyre.

  Gyönyörű munka volt aranycsapat!!!

 Békés, áldott éjszakát kívánok Fénymag családunk minden magjának.

Ezen a kúton van megjelölve a név, Pálegyháza.

 Holnap terepen vagyok Palicson, melynek régi neve Pálegyháza. Szebiában van.

A Pál, mint „Szentség” tengelyének elindításán” dolgozunk.

Kérlek támogass az általad választott imákkal 13-15 óra között.

 Legyen áldott minden perced a segítségért.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.