Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

Törökbálinti Madonna

Köszönöm a tegnapi őrzőkért mondott imákat. Több dolog indult el szinte egyszerre tisztulni az

állandósult kegyelmi kiáradások hatására. A feltisztult tudati mezők azonnal az Istenszerelem

ciklámen színű minőségével  töltődnek.

A mai napon 19 órától Trpurával kezdünk. Mélyedj el 40 percre az imádba.

A kegyelmi kiáradások folyamatosan érkeznek, hogy a félelmektől, fájdalomtól és sérelemtől

teljesen feltisztulhasson a nemzetünk tudati tere és mélytudata.

Köszönöm, hogy ez fontos neked.

 

   Tripura Sundari Mahavidya

 

 A tudás anyjában egy napon mindenki édes otthonra lelt.

  Vívódásai belső harmóniában merültek el.

  Gyönyörteli létezésben tudásunkkal hozzá emelkedtünk,

  benne tartózkodva tudatunk az egységbe merült.

  Ölelése extázisában a fájdalom távozott,

  énünk a TELJESSÉG részévé változott.

  Megerősített és átalakított, ez az én-halál,

  benned életünk beteljesült válaszra talált.

 

OOO

Nagy dolgok alakulnak a Nemzet mélytudatában, kérem

folytassátok a Kármelhegyi Szüzanya imájával Nemzetünkért.

Én ennek a történetnek egy másik oldalán vagyok, amint tudom lejegyzem.

 

Ima a karmelhegyi Szűzanyához

 

Boldogságos Szeplőtelen Szűz,
Karmel hegy ékessége és Fénye.

 Fogadj oltalmadba minden lelket palástod alá.

 Kérlek tisztíts és erősíts irgalmaddal.

 Világítsd be tévelygéseink minden útját.

 Add ránk a Szentháromság áldását.

 

OOO

Az imakezdés előtt már elindult a Pilis szívtudata.

 Szépen egyensúlyozódott. Először Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

 mostani területén megnyílt egy kiegyensúlyozó kapu, a második kapu a Betesda

 kórház alatt nyílt meg. Ezek után a teljes Nagy Magyar hon területén

 indultak szívtudat kiegyensúlyozó kapuk, melyek a test-szellem-lélek

 összekapcsolódására hoztak energetikai megoldásokat.

 

20:02

 Kesztölcön egy tengely emelkedik ki a földből és tör az ég felé!

A Pálosok tudati tengelye vagyis életfája.

 

Folytatom!

 

Árpád vezér kér SOS segítséget Aranyfény vagy Krisztusi ima formájában.

Tegyük.

 

 Krisztusi ima

 

    Megváltottam a világot,

   mely egy ékszer Isten tenyerén.

   Megváltottam a világot, mely a tiéd is.

   Megváltottam a világot,

   melyet magaménak érzek.

  Én a mindenható Isten kegyelme,

   örök boldogságra ítéltelek még születésed előtt.

   Megváltottam anyámat, megváltottam apámat,

   megváltottam az egész világot.

 

20:44

Árpád vezér tudatában három tudati blokk és két zárvány gátolta a Szakrális

tudati tengelyének életerővel való betáplálását.

 Épp most oldódnak!

 

Remete Szent Pál:

 Van még két dolog, amit helyre kell hozni a Nemzettudatba.

 Ez Budaszentlőrinc szentsége és Esztergom szentsége.”

 

21 órától.

A google térkép keresőjébe beírjuk budaszentlőrinci Pálos kolostor és a képeket nézve

z percig áldjuk a területét.

 

21:03

Mátyás király:

"Megnyitom a Kárpát Haza összes teremtő kapuját.

Legyen béke'"

Hömpölygő áradat indult el, beölelve Európát és a Földet.

A Föld tudati mezeje egyenlítődik ki éppen.

Szent, szent, szent....hallatszik a térben, majd felcsendül a Halleluja dallama.

 

21:20-tól tíz percig mondjuk:
"Áldott vagy, áldott vagy Szent Magyar Hazám."
21:30-tól tíz percig:
"Szentségben vagy, Szentségben vagy Szent Magyar Hazám."

21:33

Elindult a Pálos Madonna fájdalmának oldódása!

Pálos Madonnánk:

Szeretett gyermekeim. Én vigyáztam rátok ez idáig, de most föntről

a Teremtő Isten birodalmából segítelek benneteket."

 

21:40-től:
Esztergom védőszelleme kér segítséget, tíz percig mondjuk:
"Megbocsájtom, hogy a török megostromolta Esztergomot."

Pálos jelkép

 Látomás:”Egy fekete varjút látok, a csőrében arany karikával.”

A pálosok jelképe jut eszembe, ahol egy holló tart csőrében egy gyűrűt.

 A varjú a téves teremtés jelképe.

 A holló pedig a lefelé érkező, megszakított tudatot jelöli, mint ősemlékezet.

 Nézzük a Pálos jelképet.

 Az alján középen az egy Isten jele, melyből tíz dombocska nő ki.

 A tíz mindig Isten. Istenből nő ki a Pálos életfa, mint Szentség.

 A pálmafa a szentség tengely.

Rendünket Remete Szent Pálra "alapoztuk".

A pálmafa neve is tartalmazza a "pál" tagot.

Tehát Pál tudati tengely, vagyis szentség tengely.

 Koronás Arany oroszlán - a szentség őrzője.

 A Pálosok a Nemzet mélytudatában, mint barlangban éltek.

 Életüket tették fel arra, hogy a Nemzettudatot gyógyítsák.

 Ezekben a pillanatokban a holló aranyra változott korona van a fején,

 a csőréből eltűnt a gyűrű.

 A holló, mint Nemzet őstudatából kiszakadt emlékezeti darab most kapta vissza

szentségét, mely által kiemelkedett és visszaolvadt az ősemlékezetbe.

 Szentségben van immár a Nemzetünk és a Nemzettudatunk.

 

 Áldással köszönöm a mai szép eredményeket hozó közös imát.

 Áldott pihenést mindenkinek.

 Ilona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.