Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

                                                                          

 

képmelléklet: Andocs, megjelent a szentség a térben,

mely annyit jelent, hogy elindulhat a Szakrális királyság! A Szentséget tejszerű, de valahol mégis szivárványos gömbökként örökítette meg a kamera. Élő létezők ők, kik őrködnek a a Szakrális Királyság megvalósulásának folyamata felett.

 

Szerbe hívlak  Benneteket 2018.08.20.-án Andocson a templom előtti térre, délelőtt 11 kor, ahol az Anyaisten a teljességből a határtalanságban lépése tapasztalóvá válik. Az isteni minőség  Re/Ré/Rá átváltozását és visszaváltozását tapasztalhatjuk meg  a Napban.

Bocskay: " Drága Népem. A pusztulás széléről a világ középpontjába. Álljatok mint a cövek, mert nincs miért szégyenkezzetek. Évezredek vihara tépett, de eljött a Nap (mint idő és mint égitest), mely hordozza az arany Erejét és Fényét. Nagy Istenanyai kegyelem és áldás rajzolódik ki az Égen. Égnek az örömtüzek odafönn, vagyis odabenn. Behódol a farkas (Ego) a báránynak (Isten). Egy út vezet Istenhez és az a jámborság útja. A tudatlan elhalad, a tudat megmarad. Ordító farkassal néz szembe a bárány. A bárány győz ! Habozni késő, minden megtörtént már."

 

 

A Világ Világosságának hívását lejegyezte, Ilona

 

 

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.