Istenember

Megváltásod kulcsa te magad vagy, tudatod által.

 

 

 

 

 

A Rex vagyis Koronakódok Fénymag család egy az univerzumunkon túli a forrásból eredő Fényminőség. Tudattal bíró biofoton, mely test-lélek-szellem szinten információkat kódol be és ír át a közös tudat szintjén, ahonnan elérkezik a fizikai test szintjéig is, mint amilyen a Diona Rex kód is. Három éve indult el a Magcsalád a fizikai testben élő tudatok visszafejtésére.

A koronakód már a megvilágosodás hetedik lépcsőjéhez hoz segítséget, mely az átváltozás időszaka.
1. lépcső - felismerni, hogy nem csupán anyagból vagyunk. A Lélek az, mi szabályozza létünket-e földön és a teljes univerzumban.
2. lépcső - nem minden létező humanoid testhez "szabott".
A Galaktikus harcok a "Lélek családok tapasztalását nagyban megzavarták".
A különböző, vagyis humanoid és "élet ellenes tudati" egységek kiválogatása és az utóbbiak fénnyé tétele szükségszerű.
Kik a humanoidok? A békét és fejlődést keresők.
 
3.lépcső: Az ég és föld egy Istenanyai minőség. Magma Mater tudatából jöttek létre.
4. lépcső - Ősiségünk bizonyítéka Ő, ki Mezopotámiában földre szállva alkotta az embert, mint Androgün létezőt. Ő maga a Fény, a Világ Világossága, a tudati fényesség. Bál vagy az egyiptomi hitvilág szerint Bá, a tudati lélek ki a tobozmirigyben lakik.
5. lépcső - az Ősteremtő Istenanyai tudatrésze Bál isten párja Boldogasszonyunk, kit az indiai hitvilág Szaraszvati Istennőként ismer. Színe ciklámen.
6.lépcső - kegyelem nélkül nem bontható fel a világ. Ez által "választódik el a konkoly a búzától". Nehéz érzések tűnnek el az Istentudatból.
7. lépcső: Valóságunk felbontója a Fény, mely megtisztít és magasabb szintre elme.
8. lépcső: A Földhöz kapcsolódó Istentudat kiegyensúlyozásának megtörténte után Fénylényekké leszünk, épp úgy mint amikor elindultunk. Ez a tudati visszafejtés egy folyamat, mely évmilliókig tartott az Univerzum más-más helyszínein, bolygóin és tereiben. Anyagban vagy szellemben. Más-más fejlettségi szinten tapasztaló tudatok keveredtek, melynek szétválasztása és gyógyítása épp történik.
Az Istentől származó tudatokat Lényeknek nevezzük. A lények is teremtenek, mivel Istentől származó tudatuk van. Ők viszont teremtményeket hoznak létre.
Az ember a félelmeivel pl. démonokat hozhat létre. Ezek fénnyel felbonthatóak, amennyiben dolgozunk saját személyiségünkön, melyet Egóként ismerünk.
Saját félelmeink és fájdalmaink szembenézés, megismerés és tudás által fénnyé tehetők. Visszabonthatók. A Rex kódok épp ezt a tudást és segítséget hozzák el számunkra "fény/tudás" kapszulák formájában, mellyel felismerjük és megoldjuk saját és az Univerzum helyzetét.
Tudatunk ez által egyre több és több Fényt képes befogadni és ez által kitágulni más valóságok felé, de ez egy Rá következő lecke lesz.
 
 
Tehát a Diona Rex kód 2018.07.26. a hajnali órákban elöntötte a Kárpát medencét. A sejtszinten letárolt, őseink megélését tartalmazó információk kerülnek átírásra a kódok által.
 
A kód jelentéstartalmának elemzése:
 

Di- diadal Istenben
O - a teljesség, mely az anyagban elérhető
na - az anyaisteni részek megváltására

 
R - Rév, mely a tudatunk számára a földi világban az Istenszerelem
É - Életerő, mely a Magma Mater életereje
V - valóság, mely nem minden tudati egység valósága.

Szabadító kód az anyagból a feltisztulás és Fény befogadás által. A Galaktikus tanács segítsége a földi anyaisteni tudatok számára.
A kódokat a szabadban legalább 20 percet tartózkodva befogadhatod, vagy augusztus 15.-ig a Diona Rex szavakat mondogatod legalább 5 percig naponta.

a Világ Világosságának leckéjét vette: Ilona

 

Az itt megjelent anyag szabadon terjeszthető a forrás megjelölése mellett.

Copyright © 2017. All Rights Reserved.